Wonen
29-Vakgarage.jpg

In Scharnegoutum moet met zorg ruimte worden gemaakt voor nieuwe woningbouw.
Gefaseerd, naar aard en schaal bouwen op inen uitbreidingslocaties is het uitgangspunt. De aanblik van dorp en stad - en hun SKYLINE - vormen een belangrijke uitdaging bij deze woningbouwplannen. Het dorp Loënga zal - als natuurlijke scheidingslijn met een lint van boerderijen - de grens voor stadsuitbreiding moeten vormen. Dit ter behoud van de openheid en kwaliteit van het platteland.

 

UITBREIDING
Voor het gebied ten noorden van Scharnegoutum is reeds een woningbouwplan ontwikkeld en (deels) uitgevoerd. Binnen deze zoekrichting is nog voldoende ruimte om in de nabije toekomstige nieuwbouw te realiseren. Langs de Zwette wordt een aantrekkelijk woonmilieu gecreëerd. Toekomstige woningbouw kan niet plaatsvinden ten noordwesten van de spoorlijn Stavoren-Leeuwarden en ten zuidwesten van Scharnegoutum. De afstand tot de dorpskern is in de eerste situatie groot en zou een satellietdorp tot gevolg hebben. Ten zuiden van Scharnegoutum zal woningbouw eveneens de openheid van het gebied aantasten. Beide situaties leiden tot aantasting van het dorpskarakter

INBREIDING

Binnen de grenzen van het dorp zijn een aantal potentiële locaties aan te wijzen die geschikt zijn voor woningbouw. 
Dit inbreiden tast de aanblik van het dorp niet of nauwelijks aan en heeft daarom de voorkeur. Een studie moet aantonen welke locaties zich daadwerkelijk lenen voor nieuwbouw. Scharnegoutum ziet tevens mogelijkheden voor een andere invulling van het bedrijventerrein Trekdyk. Woningbouw op deze locatie versterkt de aanblik van het dorp vanaf de N354.Ons dorp in 2014

scharnegoutum-47.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 332 gasten en geen leden online