Werken
29-Vakgarage.jpg

Binnen Scharnegoutum is nog steeds behoefte aan uitbreiding van de bedrijventerreinen. We zoeken met deze visie bewust naar uitbreidings-mogelijkheden voor lokale ondernemers, waarbij kleinschaligheid de bepalende factor is. Grootschalige bedrijven en industrie zijn in dit dorp niet gewenst.

OERGONGSWEI
Van de twee bedrijventerreinen leent alleen het bestaande bedrijventerrein ten westen van Scharnegoutum - de Oergongswei - zich voor uitbreiding. Randvoorwaarden bij uitbreiding zijn een

verkeersveilige ontsluiting en een goede bereikbaarheid. Omdat het bedrijventerrein de Oergongswei mede het aanblik van Scharnegoutum bepaald, moet een toekomstige uitbreiding gepaard gaan met een goede landschappelijke inpassing, Architectuur, kleurstelling en aankleding met groen zijn daarbij aandachtspunten. OVERIGE LOCATIES
Ook in de bebouwde kom is verspreid sprake van bedrijvigheid. Vaak gaat het hier om zogenaamde ‘stille’ bedrijvigheid, gekenmerkt door kleinschaligheid en een geringe druk op de omgeving. Er is binnen Scharnegoutum ruimte voor dergelijke bedrijvigheid. Voor een aantal bedrijven - gevestigd in de dorpskern - moet worden onderzocht of verplaatsing naar een bedrijventerrein gewenst is.
Vrijkomende boerderijen kunnen - waar mogelijk - een nieuwe bedrijfsinvulling krijgen.

 

RECREATIEONDERNEMERS
De realisatie van de Middelseerûte creëert mogelijkheden voor nieuwe - recreatiegeoriënteerde - bedrijvigheid. Er ligt een uitdagende opdracht voor ondernemende inwoners. Nieuwe ideeën moeten de ruimte krijgen en daarom worden gestimuleerd en ondersteund. Samenwerking kan hierbij van belang zijn.

 Ons dorp in 2014

scharnegoutum-60.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 359 gasten en geen leden online