Kerkt sa't rôllet
08-zorgboerderij.jpg

 

"Krekt sa't Rôlet"
Jeu De Boule Ferieniging
 

  

Opgericht in 1988 Aantal leden 40 Contributie  € 15.00 per persoon of € 25.00 per echtpaar. Training en competitie op woensdagmiddag van 14.00 ur tot 17.00 uur op het sportveld. Van begin mei tot eind september.

 

Dit is de jongste sportvereniging van Scharnegoutum. Het is een prachtige sport die uit Frankrijk is komen overwaaien. Hij wordt door veel ouderen beoefend, maar ook de jongeren zijn van harte welkom. In de winter komt ook de variant van jeu de boules, het zogenaamde KOERSBAL. Deze sport beoefenen we in de Elim. Er wordt een lange mat uitgerold en er is een klein rood balletje wat eerst wordt gegooid. Hierna moet men met dikkere platte ballen zo dicht mogelijk in de buurt komen. Wie er het dichts bij zit heeft gewonnen. Heeft u interesse of wilt u meer weten u bent van harte welkom

            

 

Voorzitter :  M. Harder Waldastrjitte 27 417581  
Secretaris :  Tj. Postma-Postma Sint Martensdyk 22 411157  
Penningmeester :  P. Zeilstra Glastra van Loonstrjitte 9 415353  

 

 

Bestuur Koersbal:

 

Voorzitter :  W Dotinga Fleardyk 72 8629 RG  
Secretaris :  A. Dijkstra Langaerderdyk 3 8629 PT 430603 
Penningmeester :  P. Zeilstra Glastra van Loonstrjitte 9   415353 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-44.jpg

We hebben 129 gasten en geen leden online