Recreatie
06-Breuker.jpg

De realisatie van de Middelseerûte - met de Zwette als belangrijkste element - kan voor Scharnegoutum een impuls zijn. Nieuwe recreatieve mogelijkheden zullen het dorp aantrekkelijk maken voor de toerist/recreant en komen tegemoet aan de vraag naar een dorpsommetje. Voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Scharnegoutum moeten een aantal nieuwe voorzieningen aangelegd worden, zoals aanlegplaatsen en fietsroutes. Een goed op elkaar aansluitend netwerk van fiets- en vaarroutes vergroot de bereikbaarheid van het dorp. Samenwerking met particuliere initiatieven is daarbij van groot belang

 

AANLEGVOORZIENINGEN
Om de toegankelijkheid van het dorp vanaf het water te vergroten is er behoefte aan aanlegvoorzieningen. Ter versterking van dagrecreatie zal in de dorpskern een aanlegsteiger komen. Voor toeristen en recreanten is ten noorden van het dorp ruimte voor een kleine passantenhaven met enkele voorzieningen. Ook vanuit de eigen bevolking is hier behoefte aan.

 

FIETSROUTES
Parallel aan de Zwette komt het toekomstige fietspad tussen Sneek en Leeuwarden te liggen. Het fietspad verbindt het dorp met het buitengebied en met de stad. Voor het traject Scharnegoutum is van belang dat de route door de oude dorpskern en het open gebied tussen dorp en stad loopt. Op deze manier worden de recreatieve, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het dorp en haar omgeving optimaal benut. Langs de route kunnen particuliere initiatieven worden ontplooid.

 

LOËNGA
Het dorp Loënga heeft door haar vorm en cultuurhistorische waarde een geheel eigen karakter, 

dat in stand moet worden gehouden. Huidige en toekomstige initiatieven ten aanzien van recreatie dienen te worden ondersteund en waar mogelijk versterkt. Dit mag niet ten koste gaan van de cultuurhistorische waarde.

Dorpsvisie Passantenhaven

 

  

Dorpsvisie

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-01.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 659 gasten en geen leden online