Prioriteitstelling
36-devries.jpg

Voordat verdere actie ondernomen kan worden, moeten er prioriteiten worden gesteld. Aan de hand van deze prioriteiten kan een planning/plan van aanpak ontwikkeld worden. Dorpsbelangen ziet een drietal prioriteiten. Ten eerste (de belangrijkste) de inrichting van de open ruimte tussen Scharnegoutum en Sneek. Er moet een goed inrichtingsplan komen voor het gebied, waarin natuur en recreatie met elkaar worden verweven.
Daarnaast zal er moeten worden ingespeeld op de ontwikkeling van
nieuwe recreatieve mogelijkheden rond de Middelseerûte. De realisatie van recreatieve voorzieningen - zoals een fietsroute en aanlegmogelijkheden - is in dit verband van belang Een derde prioriteit is de bouw van woningen en bedrijven in en rond Scharnegoutum. Om aan de vraag - nu en in de toekomst - te kunnen voldoen moet nu al worden gezocht naar duurzame bouwlocaties.

 

ACTIES
Voor wat betreft de inrichting van de open ruimte tussen Scharnegoutum en Sneek zal Dorpsbelangen zo spoedig mogelijk komen met een concreet projectplan. Hierbij streven wij ernaar dat dit projectplan in nauwe samenwerking met de gemeente, provincie en andere betrokken partijen kan worden gerealiseerd. Financieringsmogelijkheden in het kader van plattelandsontwikkeling zullen hierbij optimaal moeten worden benut.

Verder zal worden gestart met onderhandelingen met de gemeente Wymbritseradiel over de thema’s Wonen en Werken, alsmede de verdere invulling hiervan. Doel is zoveel mogelijk draagvlak en medewerking voor de uitwerking van deze ontwikkelingsvisie te krijgen.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-10-b.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 310 gasten en geen leden online