Oranjevereniging

Dorpsavond

               

               
                                                     

 Brûskoppen

         
Santiago                           In het kleine café

                                                         Meerkamp                                                                                  


De Kruiwagenrace

 
De Vliegende Hollander/Zaklopen
 
The Battle

Letterspel

  

Wat kunnen we tevreden terug kijken naar het dorpsfeest van 2015. Zoals altijd in Nederland, zorgt het grillige weer voor de nodige hoofdpijn bij de organisatie van een feest. Ook bij het Oranjebestuur waren er terechte zorgen zoals is gebleken op woensdag en donderdag. Uiteindelijk hebben we op vrijdag en zaterdag kunnen genieten van prachtig zomerweer en zijn we de regendruppels die eerder waren gevallen al weer vergeten. Slechts 1 onderdeel hebben we vanwege de buien moeten schrappen; de viswedstrijd. Voor de teleurgestelde liefhebbers; dit traditionele onderdeel van het feest zal in 2017 dan ook zeker weer op het programma staan. Reeds op de zaterdag voor de feesten, is het bestuur bij diverse zieke en oudere dorpsgenoten op bezoek geweest om een bloemetje te brengen en om te vertellen wat er in de komende week ging gebeuren in hun dorp! Gezellige gesprekken waren het gevolg, met veel momenten van vroeger die de revue passeerden. 
De feesten werden geopend met de optocht, dit jaar vanwege de geringe deelname parade genoemd. De deelnemers, zowel de enkele wagens als de loopgroepen, hebben zich enorm ingespannen om weer wat moois te laten zien. Datgene wat er was te zien was erg leuk en origineel, echter, voor een optocht die we in Scharnegoutum altijd gewend waren, eigenlijk onvoldoende. We kunnen concluderen dat er veel mensen teleurgesteld waren over de deelname aan de parade, de enorme hoeveelheid regen viel net als de optocht rauw op ons dak. Reeds tijdens de feesten is aan u, als bewoner van Scharnegoutum, gevraagd; hoe nu verder met de optocht? Graag horen we via mail of tijdens de ledenvergadering in januari uw mening. Hoewel de parade een beetje in het water is gevallen, is de opening van de feesten erg gezellig geweest, het fantastische vuurwerk kon later op de avond toch nog doorgaan en de tent is ook op woensdagavond tot in de late uurtjes gevuld geweest, ook de nieuwe Zwettekoningin Merlissa Goesten heeft de koninginne nacht veel kleur gegeven.
Dat regen niet altijd vervelend hoeft te zijn, hebben de kinderen van de basisschool ons op donderdag laten zien. Op de stormbaan, boven en in de sloot, in de struiken en in de Zwette waren de kinderen te vinden tijdens de survival, zij trotseerden de regen en hebben een erg leuke dag beleeft. De dorpsavond heeft weer voor onvergetelijke momenten gezorgd, het geweldige optreden van de Trekskute; Zuster Clivia moet bezuinigen, was volgens velen de terechte winnaar. Ook de nieuwe opzet van de vragenronde is geslaagd te noemen, de hilarische finale is overigens terug te zien op Skearnegoutum.nl. Nogmaals een woord van waardering voor de prominenten 2015; Sietse Holtrop en Coby de Boer. Beide namen zijn vereeuwigd op een plaquette, welke in het Swettehus een mooi plekje heeft gekregen.
Bij een feest hoort naast een koningin natuurlijk ook een koning, Kees Merkus heeft deze titel op vrijdagmiddag verdiend tijdens de kaatswedstrijd. Samen met Gemma Miedema en Lianne de Boer wist hij de feestpartij naar zich toe te trekken. Het feestterrein is door vele dorpsgenoten ook vanuit de lucht bekeken, de helikoptervluchten waren volledig uitverkocht en door het stralende weer konden zelfs de waddeneilanden worden gezien. De mooie meerkamp, die plaats vond onder een strak blauwe hemel, was vooral met de stormbaan een ware uitputtingsslag. Veel deelnemers werden fysiek tot het uiterste gedreven om het einde te halen. Ook dit jaar wist de Lange en Koarte Achte de meerkamp te winnen, een geweldige prestatie! Vervolgens werden de spelletjes tijdens het Matinee nogmaals doorgenomen onder het genot van een drankje en live muziek. Toen mijn kinderen om 11 uur in de avond vroegen waarom ze toch zo vroeg naar huis moesten heb ik hen uitgelegd dat Matinee eigenlijk een middagvoorstelling is, maar dat we daar in Scharnegoutum een eigen draai aan hebben gegeven.
 
Ook dit jaar was de kerkdienst in de feesttent de afsluiting van een geweldig dorpsfeest, de dienst was met live-muziek en een 'wereld draait door' gesprek door Dominee Ypma erg bijzonder.
 
Ook bijzonder was de opkomst van vrijwilligers tijdens het opruimen van de tent op zondagmiddag, maar liefst 23 heren en ook dames hebben geholpen om alles netjes op te ruimen. Namens het
bestuur wil ik deze mensen nogmaals bedanken voor hun hulp. De rode draad van de feesten: 'van het dorp voor het dorp', is zelfs tijdens het opruimen geweldig gevolgd!
 
Graag wil ik alle deelnemers, vrijwilligers en aanwezigen bedanken voor een 'bjusterbaarlijk moai feest'! Op naar 2017!
 
Namens het bestuur van de Oranjevereniging, de voorzitter.

  Nei in reinige dei mei dochs in soad wille, folge in skitterjend moaie doarpsjûn op tongersdei yn`e tinte fan de oranjefeesten 2015.  De sketsjes wienen sûnder ek mar ien útsûndering fan hege kwaliteit en de fragenronde`s foar de dielnimmende teams wienen wier net maklik en dochs kamen der in soad goede antwurden. Mar ek de net foar te kommen flaters, al wienen dy dan somtiden wer hilarisch te neamen. It programma rûn wol wat út , mar om`t de organisaasje rûn as in treinsje en de sketsjes hiel bysûnder wienen, hie nimmen dat yn`e gaten. Wy meie wol fêststelle dat it Oranjebestjoer oanfiert troch Geert Jelle, it allegear goed yn`e hannen hat. Op de fotoside fan dizze site kinne jim ferskate bylden ferwachtsje, al moat it fotografenkollektyf fan dit evenemint konstatearje dat it in poepetoer is der wat fan te meitsjen yn in tinte wêr`t beweeglik disko-ljocht ús bot yn`e wei sit. Mar dat mei op dizze dorpsfeestjûn gjin beswier wêze.

Vrijdag: Niet de eerste de beste, maar DE beste jeugd showband van dit moment ter wereld kwam vrijdag avond naar ons dorp om een fantastische en wervelende show te geven. Het publiek werd fantastisch vermaakt met tal van show elementen en muziek. De gehele voetbal arena werd gebruikt voor de fanfareshow. Ook het publiek werd niet alleen vermaakt maar werd ook uitgenodigd actief deel te nemen aan de marsparade. (zie voor een impressie de fotoreportage in het fotoalbum) <klik hier>

Donderdag 26 augustus 2015 En het regende … en het regende harder…en het regende nog harder ! Maar hoe het ook regende, ze gingen onverstoorbaar door met Jeu De Boules en de Survival. De oudste jeugd, ondertussen al ruim over de vijftig starten donderdagmorgen als vanouds weer fanatiek met de balletjes op het natte gras van het sportveld. De ballen wilden lekker rollen dus het spelniveau was dit keer van hoog niveau. Ondertussen was het vermakelijk om te zien hoe de kinderen van de onderbouw zich kostelijk vernaakte tijdens de spelletjes en klimmen en glijden op de luchtkussens. De regen zorgde er voor dat het een grote glijpartij werd. En vervolgens startte de jeugd van groep acht vol enthousiasme met hun uitvoering van de survival. Het maakte niets meer uit waar ze zich bevonden op de route, het sportveld, de bosjes of de Zwette want het was een grote zwempartij. Maar dat deerde de jeugd niet, integendeel het werd er alleen maar leuker door. Voor de fotograag gold dit niet want zijn dure fototoestel heeft een enorme hekel aan water waardoor de fotograaf noodgedwongen onder het afdakje van de kantine moest blijven.

De optocht werd eenmalig verreden en de naam werd gewijzigd van optocht naar parade. Een gering aantal deelnemers heeft de vereniging hiertoe gedwongen. De jury van 2015 had dit jaar een zware verantwoordelijkheid, is meedoen nu niet de belangrijkste prijs die je kunt winnen ? En aan de daadwerkelijke prijs kan het ook weer niet liggen (zie foto). Voor iedereen dan ook een prijs, en met daarbij een tweetal eervolle vermeldingen voor ‘ Froozen’ en ‘Jurassic Park’, ook werden een aantal loopgroepen uitgelicht. De organisatie hoopt dat de editie 2017 weer Scharnegoutum-waardig mag zijn, en roept iedereen op om dan weer mee te doen. < klik hier voor de foto reportage >

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-40.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 771 gasten en geen leden online