Oranjevereniging

DE JAARVERGADERING VAN DE ORANJEVERENIGING SCHARNEGOUTUM E.O. HEEFT WEER PLAATSGEVONDEN EN TIJDENS DEZE VERGADERING HEEFT DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN DE LEDEN GEKOZEN VOOR HET THEMA "LANDEN".

IEDERE TEAMCAPTAIN/WIJKVERANTWOORDELIJKE
IS OP DE HOOGTE DUS IEDEREEN KAN AAN DE BAK. 

LOGO DF19 TRANSP

 

INFORMATIE OVER DE

DORPSFEESTEN 2017

 

En dan is het inmiddels mei ge-
worden op de kalender, lengen
de dagen zich en is het vaker
mooier weer dan slecht. En wat
is het heerlijk om elkaar weer op
straat tegen te komen en een
praatje te maken op de parkeer-
plaats bij de Poiesz. En een veel
besproken onderwerp is/blijft
dan natuurlijk de dorpsfeesten
van dit jaar.

 

Tijdens de jaarvergadering van de
Oranjevereniging in januari werd er
al het één en ander uit de doeken
gedaan als een nog premature opzet
van de feesten 2017. Toen er in
maart tijdens het overleg met de
vertegenwoordigers uit de diverse
buurten door het bestuur van de
Oranjevereniging enthousiast een
concrete opzet werd gepresenteerd
aangaande de feesten 2017 werden
de aanwezigen vertegenwoordigers
en captains al even enthousiast. Dit
enthousiasme willen wij graag met u
als inwoner van Scharnegoutum de-
len middels deze vooraankondiging
in de DORPSOMROPPER en op de
website van Skearnegoutum. De
feesten van 2017 zullen in veel din-
gen niet verschillen van voorgaande
jaren echter een aantal wijzigingen
willen wij u graag toelichten:

 

DATUM VAN DE FEESTEN
In verband met de late schoolvakan-
tie en bouwvak, zijn de feesten niet
zoals gebruikelijk het laatste week-
end van augustus maar verschoven

 

naar woensdag 6 september tot en
met zondag 10 september. Kan ge-
noteerd worden op de kalender!!!

 

THEMAKEUZE VRIJ
Tijdens de jaarvergadering van 2016
werd het voorstel geopperd en aan-
genomen door een meerderheid van
de aanwezigen om aan de feesten
geen verplicht thema te hangen.
Voor dit jaar mogen de buurten zelf
hun eigen thema kiezen. Dit is terug
te zien tijdens de Parade, op de don-
derdagavond en in de straatversie-
ring. Op alle onderdelen vallen pun-
ten te verdienen voor het W.K..

 

W.K. 2017
Er zal een heus W.K. plaats gaan
vinden tijdens de feesten 2017. De
afkorting W.K. staat in dit geval voor
Wijk Kampioenschap. De 8 wijken
van het dorp zullen op diverse fron-
ten gaan strijden voor de o zo be-
langrijke punten die hun de vel be-
geerde titel Wijk Kampioen 2017 zal
bezorgen.

 

MEERKAMP MEERDERE DAGEN
Het W.K. zal als een rode draad door
de feesten heen lopen. Met op
woensdag punten te verdienen tij-
dens de Parade en op donderdag bij
de Quiz en Acts tijdens de dorps-
avond. Verder zijn er een aantal
spelen van de Meerkamp verplaatst
naar andere dagen. Zo beginnen we
op donderdag met het eerste onder-
deel, een heus Beachvolleybal toer-
nooi op het strand van Scharnegou-

 

tum. Waar wij de 30m³ zand neer
gaan leggen blijft nog even een ver-
rassing maar dat het sensationeel
zal gaan worden, is zeker.
Op vrijdag zullen er 3 spellen zijn die
mee tellen voor het W.K.. Eentje
ervan is De Zwetterace, een rubber-
bootrace over de Zwette. Niet alleen
onderdeel van het WK maar tevens
toegankelijk voor recreanten om aan
deel te nemen. Afsluitend op zater-
dag zal het sportcomplex worden
ingeruimd voor het afsluitende slot-
spektakel, een onderdeel wat je ze-
ker niet mag missen als je van actie,
spanning, sensatie en hilariteit
houd!!

 

PARADE
Na in 2015 de eerste Parade te heb-
ben verreden, in 2017 de 2de. Trac-
tors en platte wagens zijn uitgeslo-
ten (dit i.v.m. verzekering, veilig-
heid). Verder is alles toegestaan wat
rijd en rolt. Lawaai erbij is gewenst.

 

INFO
Wanneer je meer informatie over de
feesten en de diverse onderdelen
wilt kun je contact opnemen met
één van de bestuursleden van de
Oranjevereniging of een email stu-
ren naar hen via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Uiteraard kun je ook de contactper-
soon van je eigen wijk benaderen.
(zie hieronder de indeling 2017).
Half augustus komt de FEESTGIDS
uit met nog veel meer info over de
feesten.


 INDELING VAN DE WIJKEN (met contactpersonen)

1) Zwettewei, Trekdyk, de Terp

Gerrit Boorsma
2) Legedyk, Oergongswei, Ivege Leane
 
Siebo Feenstra en John de Vreeze
3) Mollema-, van Loon-, Cleasz-, Fritsmastrjitte              
    Mastenbroek, it String, Maartensdyk

Tiny Rijsemus en Robin vd Wal
4) Alddyk, Dielakker, Waldastrjitte, Achterbourren

Anouk de Vries
5) Fleardyk 1-31, Fleardyk 2-70, Molepad
    Lange Achte 17-33, Lange Achte 14-26

Jos van Schepen en Jacob Tseard de Boer
6) Koarte Achte, Lange Achte 1-15, Lange Achte 2-12  
    W. Santemastrjitte 10-50 en 13-55

Durk Koopmans, Demi de Bruin en Tjalling Zijlstra
7) M.de Jongstrjitte, W.Santemastrjitte 2-8 en 1-11  
    Lange Achte 35-59 en 28-42, Fleardyk 33-45 en 72-80

Anne Marije Hofstra, Irma de Vries en Edwin Lanting
8) Langgaerderdyk, de iisbaan, Trekskute Sybren Sypersma, Sjoukje vd Werf, Marjan Bonnema en 
Jolanda vd Berg

 

 


28 juni 2016

Hoezo “kleintje” dorpsfeest ??? Zaterdag 25 juni 2016 zal de geschiedenis ingaan als de dag van Kleintje Dorpsfeest Scharnegoutum, wat helemaal geen kleintje dorpsfeest was. Het bestuur van de Oranjevereniging had in samenwerking met de vrijwilligers van het dorpshuis dit wel als zodanig aangekondigd, maar de werkelijkheid was geheel anders. Scharnegoutum is vandaag opnieuw ontdekt, zo deelde laat op de avond een bezoekster ongevraagd maar wel zeer overtuigend mee aan uw verslaggever.
Het begon nog redelijk rustig met een ontspannen wandel-puzzel-app-tocht, gevolgd door een optreden van het (halve) Shantykoor. De andere helft, meest 55 + leden,was al met vakantie evenals een deel van de overige 55 plussers uit Scharnegoutum. Een meevaller voor de Oranjevereniging want alle 55 plussers kregen gratis Oranjekoek en koffie. De nog redelijk rustige morgen bleek bij nader inzien de welbekende stilte voor de storm te zijn. Want wat er na de middag tot na middernacht gebeurde is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Het leek wel of er een grote tank met “adrenaline”was gedumpt op het terrein voor het dorpshuis. Heel veel dorpsgenoten waren al niet te stuiten tijdens hun deelname aan de ORANJE-RUN. Onvermoeibaar vlogen ze als jonge goden en godinnen over het zware parcours en vele persoonlijke records werden gebroken.

Ondertussen was het feest voor de jongste dorpsgenoten met DJ Baggel al losgebarsten op het parkeerterrein voor het dorpshuis, waar het ook was begonnen te regenen. Maar niets en niemand liet zich hierdoor weerhouden. Hup, iedereen, inclusief de mobiele biertap, naar binnen waar het feest werd voortgezet onder leiding van DJ Maarten. Bloedje heet was het daar, maar de vrijwilligers van het dorpshuis zorgden ervoor dat niemand te maken kreeg met het op de loer liggende “vochttekort” probleem in dergelijke situaties. Ondertussen kwamen er steeds meer dorpsgenoten op het feest af en was het ook weer droog geworden. Dus hup, iedereen inclusief mobiele tap weer naar buiten voor een hap (broodnodige) frisse lucht onder leiding van DJ BABBEL, met behulp van blonde SNABBEL volgens de waarneming van uw verslaggever. En de stemming steeg en steeg en steeg… Er werd steeds meer gezongen, gedanst, gelachen, omarmd en gekust. Uw verslaggever werd er bijna emotioneel van. Zoveel geluk op een heel klein stukje aarde in Scharnegoutum dat maak je niet vaak mee!!!
The day after, toen een ieder met een gelukzalig (of iets minder) gevoel wakker werd , leek het wel of er een tornado had huisgehouden buiten en binnen het dorpshuis. Maar een twintigtal vrijwilligers zorgden er voor dat ook die sporen binnen de kortste keer waren uitgewist!!. Ook dat is “groots !”

Dorpsavond

               

               
                                                     

 Brûskoppen

         
Santiago                           In het kleine café

                                                         Meerkamp                                                                                  


De Kruiwagenrace

 
De Vliegende Hollander/Zaklopen
 
The Battle

Letterspel

  

Wat kunnen we tevreden terug kijken naar het dorpsfeest van 2015. Zoals altijd in Nederland, zorgt het grillige weer voor de nodige hoofdpijn bij de organisatie van een feest. Ook bij het Oranjebestuur waren er terechte zorgen zoals is gebleken op woensdag en donderdag. Uiteindelijk hebben we op vrijdag en zaterdag kunnen genieten van prachtig zomerweer en zijn we de regendruppels die eerder waren gevallen al weer vergeten. Slechts 1 onderdeel hebben we vanwege de buien moeten schrappen; de viswedstrijd. Voor de teleurgestelde liefhebbers; dit traditionele onderdeel van het feest zal in 2017 dan ook zeker weer op het programma staan. Reeds op de zaterdag voor de feesten, is het bestuur bij diverse zieke en oudere dorpsgenoten op bezoek geweest om een bloemetje te brengen en om te vertellen wat er in de komende week ging gebeuren in hun dorp! Gezellige gesprekken waren het gevolg, met veel momenten van vroeger die de revue passeerden. 
De feesten werden geopend met de optocht, dit jaar vanwege de geringe deelname parade genoemd. De deelnemers, zowel de enkele wagens als de loopgroepen, hebben zich enorm ingespannen om weer wat moois te laten zien. Datgene wat er was te zien was erg leuk en origineel, echter, voor een optocht die we in Scharnegoutum altijd gewend waren, eigenlijk onvoldoende. We kunnen concluderen dat er veel mensen teleurgesteld waren over de deelname aan de parade, de enorme hoeveelheid regen viel net als de optocht rauw op ons dak. Reeds tijdens de feesten is aan u, als bewoner van Scharnegoutum, gevraagd; hoe nu verder met de optocht? Graag horen we via mail of tijdens de ledenvergadering in januari uw mening. Hoewel de parade een beetje in het water is gevallen, is de opening van de feesten erg gezellig geweest, het fantastische vuurwerk kon later op de avond toch nog doorgaan en de tent is ook op woensdagavond tot in de late uurtjes gevuld geweest, ook de nieuwe Zwettekoningin Merlissa Goesten heeft de koninginne nacht veel kleur gegeven.
Dat regen niet altijd vervelend hoeft te zijn, hebben de kinderen van de basisschool ons op donderdag laten zien. Op de stormbaan, boven en in de sloot, in de struiken en in de Zwette waren de kinderen te vinden tijdens de survival, zij trotseerden de regen en hebben een erg leuke dag beleeft. De dorpsavond heeft weer voor onvergetelijke momenten gezorgd, het geweldige optreden van de Trekskute; Zuster Clivia moet bezuinigen, was volgens velen de terechte winnaar. Ook de nieuwe opzet van de vragenronde is geslaagd te noemen, de hilarische finale is overigens terug te zien op Skearnegoutum.nl. Nogmaals een woord van waardering voor de prominenten 2015; Sietse Holtrop en Coby de Boer. Beide namen zijn vereeuwigd op een plaquette, welke in het Swettehus een mooi plekje heeft gekregen.
Bij een feest hoort naast een koningin natuurlijk ook een koning, Kees Merkus heeft deze titel op vrijdagmiddag verdiend tijdens de kaatswedstrijd. Samen met Gemma Miedema en Lianne de Boer wist hij de feestpartij naar zich toe te trekken. Het feestterrein is door vele dorpsgenoten ook vanuit de lucht bekeken, de helikoptervluchten waren volledig uitverkocht en door het stralende weer konden zelfs de waddeneilanden worden gezien. De mooie meerkamp, die plaats vond onder een strak blauwe hemel, was vooral met de stormbaan een ware uitputtingsslag. Veel deelnemers werden fysiek tot het uiterste gedreven om het einde te halen. Ook dit jaar wist de Lange en Koarte Achte de meerkamp te winnen, een geweldige prestatie! Vervolgens werden de spelletjes tijdens het Matinee nogmaals doorgenomen onder het genot van een drankje en live muziek. Toen mijn kinderen om 11 uur in de avond vroegen waarom ze toch zo vroeg naar huis moesten heb ik hen uitgelegd dat Matinee eigenlijk een middagvoorstelling is, maar dat we daar in Scharnegoutum een eigen draai aan hebben gegeven.
 
Ook dit jaar was de kerkdienst in de feesttent de afsluiting van een geweldig dorpsfeest, de dienst was met live-muziek en een 'wereld draait door' gesprek door Dominee Ypma erg bijzonder.
 
Ook bijzonder was de opkomst van vrijwilligers tijdens het opruimen van de tent op zondagmiddag, maar liefst 23 heren en ook dames hebben geholpen om alles netjes op te ruimen. Namens het
bestuur wil ik deze mensen nogmaals bedanken voor hun hulp. De rode draad van de feesten: 'van het dorp voor het dorp', is zelfs tijdens het opruimen geweldig gevolgd!
 
Graag wil ik alle deelnemers, vrijwilligers en aanwezigen bedanken voor een 'bjusterbaarlijk moai feest'! Op naar 2017!
 
Namens het bestuur van de Oranjevereniging, de voorzitter.

  Nei in reinige dei mei dochs in soad wille, folge in skitterjend moaie doarpsjûn op tongersdei yn`e tinte fan de oranjefeesten 2015.  De sketsjes wienen sûnder ek mar ien útsûndering fan hege kwaliteit en de fragenronde`s foar de dielnimmende teams wienen wier net maklik en dochs kamen der in soad goede antwurden. Mar ek de net foar te kommen flaters, al wienen dy dan somtiden wer hilarisch te neamen. It programma rûn wol wat út , mar om`t de organisaasje rûn as in treinsje en de sketsjes hiel bysûnder wienen, hie nimmen dat yn`e gaten. Wy meie wol fêststelle dat it Oranjebestjoer oanfiert troch Geert Jelle, it allegear goed yn`e hannen hat. Op de fotoside fan dizze site kinne jim ferskate bylden ferwachtsje, al moat it fotografenkollektyf fan dit evenemint konstatearje dat it in poepetoer is der wat fan te meitsjen yn in tinte wêr`t beweeglik disko-ljocht ús bot yn`e wei sit. Mar dat mei op dizze dorpsfeestjûn gjin beswier wêze.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-42.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 129 gasten en geen leden online