Natuurgebied
04-Annet-de-Jong.jpg

 

Welkom op de informatie pagina van de Natuur Stichting 

DOELSTELLING VAN DE STICHTING 

  • het bevorderen van een goed natuur/leefklimaat in Scharnegoutum
  • activiteiten organiseren voor natuurbeleving, recreatie en natuur educatie voor schoolkinderen.

 

  BESTUUR:

Voorzitter Jan Luimstra  Waldastrjitte 46 0515- 418912 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Penningmeester    

Jouke v. Schepen  Fleardyk 25 0515-422974  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Secretaris Piet Zijlstra  Lange Achte 32 0515-419647   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Albert Kingma  W. Santemastrj.9  0515-419755 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  Ype Bonnema Trekskûte 11  0515-521315 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

    

De Natuur Stichting heeft o.a. het beheer van de terreinen en werkt hierin samen met een groep enthousiaste vrijwilligers:

A. Kingma W. Santemastr 6

P. Zijlstra Lange Achte 32

J v Schepen Fleardijk 25

J. Luimstra Waldastrjitte 46

S. Plat Zwettewei 46

J. Engwerda It String 17

R v.d. Meer It String 27

J. Witteveen Fleardijk 11

S. Kooistra St. Martensdijk 2

K. Huitema It String 37

Yme Meester Molepaed 23

P. Huls Zwettewei 96

P. Wiersma W. Santemastr 9

R.J. Niemarkt It String 33

Koos Overzet W. Santemastr 11

F Gaastra Fleardyk 31

J.D. Hogerland Trekskûte 9

T Hofman Trekskûte 5

S. Kamstra Waldastrjitte 2

P van Netten Trekskûte 3

J Piersma Trekskûte 7

A Oosterhof Molepaed 6

E Lanting M de Jongstrjitte 5

E Wijbenga Trekskûte 12

T de Vries Âld Dyk 10 

 In de Flearen en Oer`t lange Rek kunnen wandelaars genieten van het groen, de waterpartijen en de vogels, maar ook van andere diersoorten waaronder vlinders, insecten en amfibieën.

  • Boot recreanten de mogelijkheid bieden met kano, roei- of motorboot aan te leggen en op deze wijze te kunnen genieten van het dorp Scharnegoutum en zijn omgeving.
  • Schoolkinderen de mogelijkheid bieden natuurlessen te volgen, gebruikmakend van de nieuwe natuurgebieden.
  • Met basisschool Op`e Hichte is met gebruikmaking van de diensten van het IVN Natuur- en milieu educatie een samenwerkingsverband gestart, waarbij jaarlijks aan de hand van specifieke thema`s natuurlessen worden ontwikkeld en door de kinderen uitgewerkt, waarbij ze op onderzoek gaan in de natuur.
  • Voor elk van deze doelstellingen stelt de Stichting mensen en middelen beschikbaar waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de diensten van vrijwilligers uit ons dorp.
  • De inrichting van onze natuurgebieden is gebaseerd op een bij onze omgeving passend biotoop. Wij willen die nog verrijken met voorzieningen die erop gericht zijn een zo doeltreffend mogelijke flora en fauna te bereiken.
  • De Stichting wil zich in dienst stellen van de inwoners van ons dorp en nabije omgeving en aan recreanten die -vaak via het water van de Zwette -ons dorp bereiken.
  • Bij onze doelstellingen past een zo optimaal mogelijke toegankelijkheid van de Flearen en Oer`t lange Rek. Dit betekent dat ook huisdieren, onder voorwaarden het gebied mogen betreden of juist even niet welkom zijn. Hiervan zijn de bewoners op de hoogte of worden er aan herinnert. 
  • Per kwartaal publiceren in de media van Scharnegoutum over onze activiteiten.

Werkwijze: 
Bestuur en vrijwilligers geven gezamenlijk vorm aan ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de natuurgebieden. Daarbij worden afwisselend vrijwilligers gevraagd en ingezet bij taken/klussen die betrekking hebben op bv. de recreatie, beheer en de educatie.
Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen om externe contacten en lopende zaken te bespreken.Tenminste eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de vrijwilligers om de voortgang en specifieke activiteiten te bespreken. Via de Doarpsomropper en www.skearnegoutum.nl geven wij informatie over onze activiteiten. 

Postadres:  P. Zijlstra Lange Achte 32, 8629 PL Scharnegoutum

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-13.jpg

We hebben 123 gasten en geen leden online