Inleiding
04-Annet-de-Jong.jpg

In 2003 is de TOEKOMSTVISIE SCHARNEGOUTUM gepresenteerd. De ontwikkelingsvisie 2004-2020 is een eerste vervolg hierop. Ontwikkelingen die nu en in de toekomst mede bepalend zullen zijn voor Scharnegoutum en haar omgeving worden in dit document benoemd. Concrete plannen die het dorp raken zijn de uitbreiding van de stad Sneek, de reconstructie van de N354 en de ontwikkeling van de Middelseerûte. Dorpsbelangen Scharnegoutum wil dergelijke ontwikkelingen niet aan zich voorbij laten gaan en heeft om die reden een werkgroep in het leven geroepen. In samenwerking met bewoners en buro Noordpeil uit Sneek - en met de TOEKOMSTVISIE SCHARNEGOUTUM in de hand - zijn een aantal ideeën ontwikkeld.

DOEL
Wonen in een dorp als Scharnegoutum - volop platteland, maar ook dicht bij de stad - is bijzonder. De opgave voor de toekomst is om dit uniek te houden. Een leefbaar dorp met ruimte voor kleinschalige groei in een natuurlijke omgeving. Met deze visie in de hand wil het dorp actief worden betrokken bij planvorming en waar mogelijk zelf initiatieven ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van het dorp is de mening van haar inwoners van groot belang. Deze ontwikkelingsvisie heeft een groot draagvlak onder de inwoners.

VIER THEMA’S
In aansluiting op de Structuurvisie Sneek-Wymbritseradiel richt de visie ten aanzien van Scharnegoutum zich op vier concrete thema’s.
Deze thema’s WONEN, WERKEN, RECREATIE en NATUUR omvatten een groot aantal gewenste ontwikkelingen in en rond Scharnegoutum. Deels zal er sprake zijn van overlapping. Een integrale aanpak is daarom vereist bij de uitwerking van deze visie.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-67.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 808 gasten en geen leden online