Hummeltjeshonk
26-puur.jpg

 

Kom je ook spelen?

 

Voor alle peuters vanaf 2½ jaar!

Je kunt komen spelen van 8.15 – 11.30 uur op maandag en/of donderdag. Of op dinsdag en/of vrijdag. Kom gerust een langs of bel voor informatie met juf Fennie: 0515 - 856926

Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar van 8.15 tot 11.45 uur.

Per 7 januari 2014 is de peuterspeelzaal verhuisd naar een nieuwe locatie aan De Terp 2 te Scharnegoutum.

 

 
Indeling ochtend

8.15 – 8.30 uur
De peuters komen binnen en worden begroet door de leidster. Wanneer de leidster in gesprek is, wilt u dan wel even laten weten dat uw kind aanwezig is? 

8.30 – 9.35 uur
De kinderen worden gestimuleerd tot spelen. Door bijvoorbeeld samen een puzzel te maken, maar ook een boekje voorlezen of met een klein groepje een spelletje doen. In deze tijd gaan we ook van tijd tot tijd verven of plakken.

9.35 – 9.45 uur
Samen opruimen. We proberen alle kinderen bij het opruimen te betrekken. 

9.45 – 10.05 uur
Samen fruit eten aan de grote tafel. We noemen eerst alle namen van de kinderen en zingen dan het fruitliedje: ♪ ”Lekker ite, lekker ite, hap hap hap, slok slok slok, dat sil lekker smeitsje, dat sil lekker smeitsje, yt mar op, yt mar op”. ♪ 

10.05 – 10.25 uur
In deze tijd zijn we bezig met ontwikkelingsmateriaal. Bijvoorbeeld kleien, plakken of kleuren. Plakken met of zonder waardevol materiaal zoals rolletjes, doosjes en behangpapier. We doen dit allemaal met elkaar en helpen daar waar nodig is, maar het kind vult zelf de opdracht naar eigen kunnen in. Bij peuterwerkjes gaat het om het plezier van het doen en niet om het eindresultaat.10.25 – 10.45 uur
Dit is de tijd dat we op de glijbaan mogen, gaan fietsen, tractor rijden, een kringspelletje doen of dansen op muziek. Als het mooi weer is gaan we buitenspelen.

10.45 – 11.15 uur
We zetten alle stoeltjes in een kring en gaan met elkaar liedjes zingen, gesprekjes houden, verhaaltjes voorlezen of vertellen. Als er iemand jarig is, gaan we zingen voor de jarige en de jarige mag dan trakteren (liefst gezond).

11.30 uur
Ouders komen binnen en we zingen het afscheidslied.

 


De groepen 

Op maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend          Juf Fennie

 
Huishoudelijk reglement

It Hummeltsjes Honk is een officiële stichting, in statuten vastgelegd op 1 september 1983. Het bestuur is samengesteld uit vijf personen (meestal peuterouders), die minimaal drie jaar in het bestuur zitten. 

Er zijn twee leidsters aangesteld, ieder met een eigen groep peuters. De leidsters worden geholpen door een vrijwilligster. In geval van ziekte of als er geen vrijwilligster beschikbaar is, kan er een beroep gedaan worden op de ouders. Dit houdt in, dat iedere ouder per toerbeurt een keer een ochtend meehelpt op de peuterspeelzaal. 

De toelatingsleeftijd is 2 tot4 jaar. In een groep zitten maximaal 15 peuters. Plaatsing gaat op volgorde van leeftijd. Ouders kunnen voorkeurochtenden aangeven. 

We gaan ervan uit dat de peuter de peuterspeelzaal verlaat op zijn vierde verjaardag. Als het kind eerder de peuterspeelzaal verlaat, moet dit een maand van te voren gemeld worden. 

De peuters worden gebracht tussen 8.15 en 8.30 uur en kunnen worden opgehaald om 11.30 uur. Wilt u zich houden aan de breng- en haaltijden? 

Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan die van de basisschool.

De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan kleding en andere persoonlijke bezittingen van de peuter. 

Met vragen, suggesties of klachten kunt u terecht bij de leidsters of bij het bestuur.

 

Ouderbijdrage

De kosten per maand per kind zijn :
1 keer per week = € 19,75 per maand
2 keer per week = € 33,70 per maand 

Mocht er plaats zijn dan kan er in onderling overleg gekozen worden voor een extra dag(en). Hierbij dienen ouder(s)/ verzorger(s)van te voren twee voorkeur ochtenden aan te geven. Als de groep, door leeftijd gerechtige kinderen, over het maximum van 15 kinderen heen dreigt te gaan dan vervalt de extra dag(en). Ouders worden hierover een maand van te voren op de hoogte gesteld. De kosten van een extra dag kunnen opgevraagd worden bij het bestuur of de leidsters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen en telefoonnummers

 Peuterspeelzaal         

De Terp 2 te Scharnegoutum, 0515 856926           
       

 Leidsters

Fennie Schaap, Fleardyk 64, tel: 521270 


Pauline Vollema
Anita Brouwer 
Corina Kroese 


             


Als u contact op wilt nemen met iemand van de peuterspeelzaal dan kunt u gebruik maken van het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                        

 


 
 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-67.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 298 gasten en geen leden online