ANBI Gegevens
22-Schrale.jpg

 

ANBI gegevens Stichting Dorpshuis Scharnegoutum

 

  1. Naam en doelstelling

De Stichting Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43, 8629 RL Scharnegoutum, RSIN/fiscaal nummer ANBI 36.93.260, heeft ten doel: het faciliteren en stimuleren van activiteiten in en rond het dorpshuis te Scharnegoutum en Loënga ten behoeve van de inwoners van Scharnegoutum en Loënga en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van Friesland te Leeuwarden onder nummer 41000007.

 

  1. Beleid(splan)

a. Het beleid van de Stichting Dorpshuis Scharnegoutum is gericht op het duurzaam in standhouden van een dorpshuis als ontmoetingsplaats

Dit niet alleen door middel van het bieden van ruimte aan verenigingen die activiteiten ontwikkelen op sociaal en cultureel terrein maar ook het als dorpshuis zelf ontwikkelen en aanbieden van sociale - en culturele activiteiten voor jong tot oud.  

Een aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale leefbaarheid in het dorp en haar inwoners is hierbij uitgangspunt.

Zelfwerkzaamheid is de basis voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis. Hierbij moet voortdurend sprake zijn van een win-win situatie. De inwoners van Scharnegoutum zullen zich op vrijwillige basis, zowel in verenigingsverband als individueel, in blijven zetten voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis.

b. Vaste gebruikers worden structureel betrokken bij de beleidsvorming aangaande gebruik, inrichting, planning en indeling  van beschikbare ruimten.
Verenigingen en instellingen op sociaal cultureel terrein die samen met en voor inwoners uit eigen dorp activiteiten organiseren hebben voorrang bij huren ruimten.

cDe werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd.
Er zal blijvend aandacht  zijn voor het beschikbaar zijn van vrijwilligers. Belangrijke kerntaken van vrijwilligers zijn; beheer, organiseren eigen activiteiten, onderhoud, bediening en schoonmaken. Het vrijwilligersbeleid blijft gericht op het vrijwilligers optimaal ondersteunen bij de uitvoering van de taken. Vrijwilligers gericht in te zetten bij de vaste terugkerende activiteiten met daarnaast vrijwilligers die beschikbaar zijn voor eenmalige en specifieke activiteiten en werkzaamheden is hierbij uitgangspunt.

d. Het financiële beleid is gericht op het duurzaam realiseren van een gezonde exploitatie van het dorpshuis.
Realisatie van deze beleidsdoelstelling zal plaats moeten vinden zonder dat de bij a, b en c genoemde punten in het geding komen.

 

  1. Beloningsbeleid
    De Stichting heeft geen personeel in dienst, maar werkt volledig met vrijwilligers.

 

  1. Activiteiten 2015
    Naast het beschikbaar stellen van ruimtes aan talrijke verenigingen uit Scharnegoutum en Loënga heeft de Stichting in 2015 de volgende activiteiten zelf georganiseerd.

* Biljarttoernooi op 8, 9 en 10 januari i.s.m. commissie uit de biljartclubs.
* Optreden van Tseard Nauta met “Rijk en Beroemd” op zondagmiddag 1 februari.
* Optreden gezelschap Jan Arendz en Marijke Geertsma met “It jubileum” op zaterdagavond 28 februari.
* Optreden Grytz en Grize en Dixie Doodle op zondagmiddag 29 maart (Hoge Hoed concert).
* Vrijwilligersavond met de “Woodyband” op vrijdagavond 10 april.
* Muziekavond met de bands “District 7” en “Stallion Twister” op zaterdagavond 12 juni.
* Opening seizoen 2015/2016 met Bingo, vossenjacht en de band “Just No Knock” op zaterdag 17 oktober.
* Pubquiz op zaterdagavond 14 november.
* Matinee met de band “Off on the road” op zondagmiddag 29 november.
* Klaverjasavonden (8x).

 

  1. Balans per 31 december 2013, 2014 en 2015

  

  1. Staat van baten en lasten 2013, 2014 en 2015

  

 Of download hier het volledige bestand: ANBI.doc

 

 

ofof

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Zo was het toen

foto_19-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-09.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 507 gasten en geen leden online