Blog
03-Annet-de-Jong.jpg

Sinds 1 januari zijn er al diverse activiteiten in het Swettehûs de revue gepasseerd. Variërend van het zeer succesvolle biljarttoernooi tot afgelopen zondag de swingende Swettehouse valentijns muziek middag met Sander Metz. Daar tussen in o.a. 2 keer disco, een Hoge hoed concert met Bauke en Campbell en Frjemd Folk, de cabaretavond met Klún en Knoffelhakke en een middag voor de senioren. Daarnaast dan ook nog de reguliere activiteiten en een aantal incidentele bijeenkomsten zoals vergaderingen e.d. Wanneer je de maandelijkse agenda bekijkt dan mag je tot de conclusie komen dat het bestuur best tevreden mag zijn over de bezetting en het gebruik van het dorpshuis.

Het jaar 2015: Het afgelopen jaar was er veel te beleven in ons dorpshuis. Een diversiteit aan activiteiten is georganiseerd met behulp van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.
Heel veel dorpsgenoten van jong tot oud hebben deelgenomen en genoten van al die activiteiten. Samen door en voor elkaar en dit willen we ook in 2016 blijven doen. Zoals hieronder is te lezen staat de maand januari al weer bol van de activiteiten. En uiteraard is er ook weer het traditionele jaarlijks biljarttoernooi waaraan een ieder kan deelnemen.
Vanwege het grote succes wordt er waarschijnlijk nog een pub quiz georganiseerd op zaterdagavond 12 maart. Een en ander

Activiteiten dorpshuis  

Zaterdag 4 juni heeft ons dorpshuis de catering bij de Slachtemarathon op de locatie Greate Wierum verzorgd.
Het was daar ontzettend gezellig met optredens van artiesten uit en rond ons eigen dorp.
De koffie, frisdranken, soep en broodjes knakworst vonden gretig aftrek bij zowel de wandelaars als de toeschouwers.
Een groot woord van dank aan de meer dan 25 vrijwilligers die dit allemaal verzorgden. Het was weer super!!!!

En het volgende evenement staat er ook al weer aan te komen namelijk "Kleintje Dorpsfeest" op zaterdag 25 jun rond en in ons dorpshuis.
Noteer de datum en maak het mee. Meer informatie via www.skearnegoutum.nl en de inwoners van Scharnegoutum krijgen nog een persoonlijke uitnodiging

Na kleintje dorpsfeest  gaan we even met vakantie.                                                                                                                                                                  

Dorpshuis Scharnegoutum Activiteiten weekenden 2015-2016

 

Onderstaand een overzicht van activiteiten die op het programma staan in ons dorpshuis de in weekenden van het seizoen 2015-2016. Wijzigingen voorbehouden.                    

  • Vrijdagavond 25 september: Kaarten in de bar
  • Zaterdag 3,10 en 24 oktober: Inloopcafé vanaf 16.00-22.00 uur
  • Zaterdag 17 oktober: Startactiviteit dorpshuisseizoen 2015-2016
  • Vrijdag 30 oktober: Kaarten in de bar
  • Vrijdagavond 6 november: Onderlinge biljartwedstrijd biljartclubs
  • Zaterdag 7,21 en 28 november: Inloopcafé vanaf 16.00-22.00 uur
  • Zondagmiddag 8 november: Koffieconcert muziekkorps Excelsior
  • Zaterdagavond 14 november: Pubquiz in

De eerste activiteiten van het nieuwe seizoen in ons dorpshuis zijn ondertussen al weer geweest. Doelstelling is dat ook in het komende seizoen weer veel leuke en gezellige activiteiten zullen plaatsvinden en dit gaat zeker weer lukken.

De nieuwe inrichting van de bar is vrijwel klaar. Zo is o.a. nieuw meubilair geplaatst, de verlichting aangepast en de wanden zijn grotendeel opnieuw behangen. Er zullen alleen nog een aantal aanvullingen plaatsvinden in de aankleding boven de bar. Ook zijn de muren in de gang gedeeltelijk opnieuw in de verf gezet en de schuifwand aan de podiumkant is ook behangen. Dit alles is uitgevoerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers van ons dorpshuis. Nog veel dank hiervoor!
Een ieder die

De afsluitende activiteit van het dorpshuisseizoen op vrijdagavond 12 juni jl. was erg gezellig. Het weer werkte fantastisch mee en heel veel dorpsgenoten kwamen voor langere of wat kortere tijd langs. Vanaf nu tot 17 augustus is het even rustig en zijn er geen reguliere activiteiten in ons dorpshuis. Dit betekent echter niet dat er niets gebeurt, integendeel.

In de eerste plaats zullen in de komende periode diverse werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Met name in de bar zal qua inrichting een en ander veranderen. Zo zal op de stamtafel na ( die wel een opknapbeurt zal krijgen ) alle meubilair in de bar worden vervangen. Ook zal het behang in de bar voor een gedeelte worden vervangen en zullen er nog een aantal aanpassingen plaatsvinden. Het streven is dat een en ander klaar is voor het nieuwe seizoen van start gaat. Naast de aanpassingen in

Het dorpshuis seizoen zit er bijna op. De meeste vereniging zijn voor wat betreft de vaste verenigingsactiviteiten al op zomerreces.  Op vrijdagavond 10 april jl. was weer de jaarlijkse vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers die actief zijn in ons dorpshuis. Het was weer erg gezellig. 

Zaterdag 6 juni wordt in het rond het dorpshuis weer de tweejaarlijkse rommelmarkt georganiseerd door de Wereldwerkgroep Scharnegoutum. Alvast noteren in de agenda dus. 

En als afsluiting van het zeer geslaagde dorpshuisseizoen 2014-2015 biedt het dorpshuis op vrijdagavond 12 juni een bijzondere en gezellige activiteit aan voor alle inwoners uit Scharnegoutum en omstreken. Dit als dank voor alle steun en medewerking uit het dorp  aan het dorpshuis in het afgelopen seizoen. Op het parkeerterrein voor het dorpshuis  zullen dan twee bands optreden waarin een aantal welbekende  ( oud ) dorpsgenoten in meespelen te weten; District 7” met o.a. Carla van Hoorn - Bos en Jacco Minnema en  “Stallion Twister” met o.a. Elske Kroondijk. In de bar zal voor de liefhebbers de belangrijke EK kwalificatie voetbalwedstrijd LETLAND – NEDERLAND te volgen zijn. De toegang is gratis en we hopen vele dorpsgenoten te kunnen verwelkomen op die avond !!

 

Langzaam maar zeker verdwijnen de kinderziekten uit ons nieuwe dorpshuis en kan er verder worden gewerkt aan het optimaliseren van de inrichting. Onderstaand een kort overzicht van de stand van zaken van een en ander op dit moment. 

 Vouwwanden. Enkele weken geleden is het paneel met de kleine deur in de vouwwand tussen bar en middenzaal vervangen door ander paneel zonder deur. Vervolgens nieuwe geluidsmeting uitgevoerd.  Op basis van de uitkomsten hiervan  is vastgesteld dat de wanden nu voldoen aan de gestelde normen voor wat betreft geluidsisolatie.

 Biljartliften. Vorige maand zijn ook vertragers aangebracht op de hefinstallaties. De liften van de biljarten werken nu perfect. Voor de bediening zijn een aantal specialisten van de biljartclubs verantwoordelijk onder leiding van Siebe Zeilstra en Rintje Landman.

Toegang dorpshuis voor  lichamelijk gehandicapten. Vorige maand zijn medewerkers van het CIG in opdracht van de gemeente het dorpshuis wezen “schouwen” Dit om in kaart te brengen of het gebouw voldoet aan wettelijke normen voor wat betreft toegang en voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten. Ze maken nu rapport op van hun bevindingen en dit krijgt de gemeente. Eventuele tekortkomingen moet de gemeente oplossen volgens de heren die het schouwen hebben uitgevoerd. We verwachten  geen bijzonderheden. Alleen

Zondagmiddag 29 maart 15.00 uur Dorpshuis Scharnegoutum.

Grytz en Grize en Dixie Doodle.  

Met enige trots kondigen wij voor zondag 29 maart een zeer bijzonder en muzikaal dubbel concert aan. De gasten zijn:

Grytz en Grize.

In september waren o.a. Grytz en Grize bij ons te gast en dat is zo van beide kanten zo goed bevallen dat ze graag nog een keer komen, nu als toetje versterkt met de mooie stem en gitaarspel van een zeer talentvolle vrouw, Alisa Stekelenburg.  De formule van de jonge frisse zangeres Grytsje die wordt begeleid door de ouwe ervaren rocker Douwe blijkt erg succesvol.

De optredens van Grytz & Grize zijn energiek en veelzijdig.  Een greep uit het repertoire: Elvis Presley, Tina Turner, The Beatles, maar ook Adele, Jason en Amy Winehouse.  Daarnaast timmert Grytz en Grize op dit moment behoorlijk aan de weg met o.a. het nummer “Alle dagen dy” wat ze samen met Johannes Rypma opgenomen hebben. Tevens hebben ze

Medische en overige dienstverlening

 

Huisartsenpraktijk Jansen en Hornstra houden spreekuur in het dorpshuis.

 

Ook heeft Fysio Wymbrits een vestiging in het dorpshuis.

 

Op afspraak houden verloskundigen van de  Swanneblom en voedingsdeskundige Irene Vorenkamp zitting in het dorpshuis.

 

Tenslotte heeft elke woensdagmorgen de Trombosedienst SWF zitting vanaf 09.00 -09.30 uur in dorpshuis Scharnegoutum.

 

Voor meer informatie over voorgaande klik op medisch onder dorpshuis

 

  Activiteiten

Naast de vaste verenigingsactiviteiten en regelmatig het inloop café op zaterdagmiddag/avond zijn er de komende maanden weer tal van activiteiten in ons dorpshuis waar ook van harte welkom bent. Onderstaand een overzicht om alvast te noteren in uw agenda.

 

Zaterdagavond 14 maart uitvoering KRITE                                                                                                        Ongetwijfeld ook dit jaar weer een spektakel. Nadere informatie volgt.

Zondagmiddag 29 maart Optreden fryske artiesten Grytzz en Grize en Dixie Doodle.                                            Het duo Grytzz en Grize was in september jongstleden ook al te gast in ons dorpshuis met een spetterend optreden en komt op veler verzoek nogmaals langs. Dixie Doodle speelt talloze muziekstijlen met eigen songs maar ook van o.a. Bob Dylon en Neil Young. Zie ook www.dixiedoodle.nl

Donderdagavond 23 april jaarvergadering Dorpsbelang

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Zo was het toen

foto 35-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-12.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 511 gasten en geen leden online