2006 -2007
38-fysio.jpg

Helaas is het nog niet mogelijk om via uw tablet/telefoon de bestanden weer te geven waarin de De Doarpsomropper en enkele andere bestanden zijn gemaakt. Dit gaat prima als u een Laptop/computer gebruikt.
De webmaster.