Doarpsbelang
27-goliath.jpg

Inhoudsopgave

 

                                  Inhoudsopgave__________________________________ 1

                                  Voorwoord______________________________________ 2

                                  Inleiding________________________________________ 3

                                 1. Situatiebeschrijving_____________________________ 4

                                 2. Wonen en Werken______________________________ 5

                                2.1 Woningbouw__________________________________ 5

                                2.2 Bedrijven en werkgelegenheid____________________ 6

                                3. Woonomgeving_________________________________ 7

                                3.1 Open ruimte tussen Scharnegoutum en Sneek________ 7

                                3.2 Groenvoorziening_______________________________ 8

                                3.3 Zwerfafval en andere milieuzaken__________________ 8

                                4. Recreëren en recreatie___________________________ 10

                                5. Verkeer en infrastructuur_________________________ 13

                                6. Welzijn_______________________________________ 15

                                6.1 Verenigingsleven______________________________ 15

                                6.2 Jeugd_______________________________________ 15

                                6.3 Ouderen_____________________________________ 16

                                6.4 Voorzieningen___ _____________________________ 17

                                        7. Prioriteitsstelling _______________________________________19

 

Bijlage I Grafiek leeftijdsopbouw Scharnegoutum

Bijlage II Schets locatie open ruimte tussen Scharnegoutum en Sneek

Bijlage III Voorzieningen en Verenigingen in Scharnegoutum

Voorwoord

Als bestuur van de vereniging

Hier even wat nieuws van de verbouwing van de pastorie.
Beneden is alles gestript.De schoorsteen mantels zijn er uitgebroken.
De plafonds waren nog van zachtboard dus niet meer van deze tijd,alles komt nu in het gips. Er wordt ook een nieuwe keuken geplaats en nieuwe bedrading zodat alles weer aan de regeltjes voldoet.
Verder krijgt alles nog een nieuw verfje en kan de nieuwe dominee maar komen.

Misschien nog een leuk weetje de pastorie is bijna 100 jaar oud.
 


Inmiddels is veel graafwerk verricht en ontstaan er al duidelijke vormen. Ook is de Zwette al doorgestoken, zodat het water zijn weg heeft

kunnen vinden. Je kunt al goed zien dat er plas-dras gebied ontstaat, zodat er ook snel begroeiing zal volgen. De natuur ontwikkelt zich deels zelf.
In een later stadium zal er aanplant plaatsvinden, vermoedelijk direct na de zomer, wanneer de weersomstandigheden daar geschikt voor zijn.
Ook wordt het gebied dan ontsloten door middel van wandelpaden.
De werkgroep zoekt

Op vrijdag 25 januari jl. was het zo ver. Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging nam het bestuur afscheid van een markant bestuurder.
Ruurd Lieuwes ook wel bekend als de burgermeester van Scharnegoutum, kerstman, dorpsomroeper, kelner etc.etc vond het na 15 jaar wel genoeg.
Wij bedanken Ruurd voor alles wat hij voor de oranjevereniging en natuurlijk wat hij voor het dorp heeft betekend. Ruurd deed in onze beleving alles met veel overgave. Ook Klaasje gaan we missen, zoals zij soep kan maken, om je vingers bij af te likken!

Met het afscheid van Ruurd kan dan in één adem de inauguratie van Koos van de Meeren genoemd worden, Koos is de bedrijfsleider bij Poeisz in Leeuwarden en heeft vele bestuursfuncties in het verleden bekleed in Sneek, Koos woont samen met Sandra en hun gezamenlijke 5 kinderen aan de Iisbaan in ons dorp. Wij wensen Koos veel sukses maar bovenal veel plezier de komende periode.

Geert Atsma tenslotte, volgt Ruurd Lieuwes op als voorzitter van de Oranjevereniging.Wij denken met Geert een prima voorzitter in huis te hebben en wensen ook hem veel sukses maar bovenal veel plezier de komende tijd.
Koninginnedag is het volgende feest van onze vereniging, hiervoor zijn de voorbereidingen reeds in volle gang. Houdt u daarom het wel bekende oranjestencil in de gaten. Het programma dit jaar is enerzijds vertrouwd maar toch ook weer anders, afwisselend is het zeker, dus deze dag mag u niet missen. Tot 30 april allemaal!

 

Presentatie van het natuur en

recreatieproject. Klik HIER !!
Maart 2008: Langs de Zwette ten zuiden van Scharnegoutum zijn de eerste werkzaamheden aan het natuurterrein begonnen.

De voorbereidingen van het projectplan “Van grasland tot perceel met natuurwaarde” heeft een lange adem gehad maar eindelijk is het zover: Scharnegoutum krijgt haar stukje natuur! In beide natuurterreinen staan natuur, water en wandelrecreatie centraal. Zie foto’s.

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-20.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 192 gasten en geen leden online