Doarpsbelang
42-finzie2-sneek.jpg
De werkzaamheden aan de natuurprojecten vorderen gestaag. Op Noord wordt gewerkt aan grondverplaatsingen en het aanbrengen van aanmeerplekken voor boten. In Zuid zijn inmiddels de aanlegsteigers voor boten (waar men ook een visplek kan vinden) gereed gekomen en is een begin gemaakt met de bouw van een bruggetje in de bocht van de Tsjebbe Claestrjitte naar It String/prof. Fridsmastrjiite. Vandaar kunt U strakt via een wandelpad het natuurgebied bereiken.
Bij het maken van de hierbij geplaatste foto`s van "onze" nieuwe natuur (nu van binnenuit de gebieden) bleek dat ook de eerste dieren al een plekje vinden. In Noord zag ik een eend met jongen en enkele meerkoeten op de plas. Een tureluur en een kievit slaakten alarmkreten in de lucht wat wijst op de aanwezigheid van kuikens. Ook vloog er een visdief boven het gebied. In Zuid sprongen de kikkers al te water en was een groepje zwaluwen aan het ravotten bij een plasje.
Op de foto`s ziet U dat het natuurgroen zich ontwikkelt al voordat er een begin is gemaakt met de aanplant van struiken. Dit laatste kan tijdens deze zomerperiode niet meer worden uitgevoerd.
Een wandeling naar deze gebieden (noord is nog niet goed bereikbaar) kunt u al in overweging nemen maar doet u dan wel laarzen aan.
De werkgroep hoopt dat het nog zal lukken dat de geplande wandelpaden van een schelpenlaag worden voorzien. Aanvankelijk was hierin niet in de beschikbare budgetten voorzien. We hopen met enige creativiteit tot een oplossing te komen.
Er is een verzoek ontvangen om gelegenheid te bieden voor honden om los te lopen. Daar moeten we nog eens goed over nadenken, maar we denken dat dit wellicht niet verstandig is met het oog op andere recreanten en dieren in het gebied. Aangelijnde dieren is natuurlijk geen probleem.
Nogmaals nodigen we u uit t.z.t. een bijdrage te leveren aan het beheren van "Uw Eigen" nieuwe natuur bij Scharnegoutum. Er zijn voor vrijwilligers meerdere mogelijkheden om hieraan mee te werken. U kunt

Woensdag 20 maart was de burgemeester van Wymbritseradiel, de heer J.Reitsma, uitgenodigd door dorpsbelang, om nader kennis te maken met ons dorp en hem persoonlijk de mogelijkheden en wensen die ons dorp heeft te laten zien

Op het programma stond allereerst een bezoek aan de veehandel gebroeders de Vries die in de praktijk liet zien wat de gevolgen van de MKZ crisis voor de handel betekent. Een forse investering in onderdak voor het vee en vooral hygiëne wordt door de overheid opgelegd. Zo moest er een wasplaats met ontsmetting komen voor de veewagens en alle bestrating rond het pand moet zijn geasfalteerd. Na de rondleiding trakteerde Albert symbolisch op een stukje keallepoot

Nu volgde een rondrit door ons dorp. Op het nieuwe industrieterrein werd onze burgemeester attent gemaakt op nog een mogelijke uitbreiding van kavels aan de overkant van de bestaande berdrijven.

Er werd ook een bezoek gebracht aan de nieuwbouw van het Zwette plan, waar een appeltje tevoorschijn komt, wanneer we in de richting van het nog aan te leggen bosplan wijzen. Met gemeente en wethouders hebben we namelijk nog een appeltje te schillen omdat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over het beloofde bosplan.

Bij de brug werd gesproken over het verdwijnen van de vier huizen ten gunste van de nieuwe ontsluiting van ons dorp. Waarna via een rondje over de rijksweg, om te laten zien waar de rotonde gepland is, ook het oude bedrijventerrein bezocht werd. Achter van der Meer loonbedrijf werd de burgemeester gewezen op de grenzen van de gemeente Wymbritseradiel met Sneek. Hij spreekt hier over een gemeenschappelijk contract voor het behoud van een groene zone tussen stad en dorp, met wederzijds belang.

Koffie met gebak stond klaar bij het bezoek aan onze plaatselijke warme bakker, fa Feenstra, waar al het gebak en brood in eigen beheer wordt gemaakt en gebakken. In een ontspannen sfeer werd na de koffie het bedrijf bezichtigd. Het roggebrood wat na 24 uur in de oven klaar was, kon nu onder het toeziend oog van de Burgemeester uit de oven worden gehaald.

Elim was het einddoel. Een korte rondleiding door het gebouw liet zien dat dorpshuis 'ELIM' bruist van activiteiten. Hier werd ook de Burgemeester een maaltijd aangeboden, waarna de jaarvergadering van dorpsbelang om acht uur in aanwezigheid van onze burgemeester een aanvang kon nemen.

p.s. De Bijbehorende foto's zijn verdwenen

 

 

Inhoudsopgave

 

                                  Inhoudsopgave__________________________________ 1

                                  Voorwoord______________________________________ 2

                                  Inleiding________________________________________ 3

                                 1. Situatiebeschrijving_____________________________ 4

                                 2. Wonen en Werken______________________________ 5

                                2.1 Woningbouw__________________________________ 5

                                2.2 Bedrijven en werkgelegenheid____________________ 6

                                3. Woonomgeving_________________________________ 7

                                3.1 Open ruimte tussen Scharnegoutum en Sneek________ 7

                                3.2 Groenvoorziening_______________________________ 8

                                3.3 Zwerfafval en andere milieuzaken__________________ 8

                                4. Recreëren en recreatie___________________________ 10

                                5. Verkeer en infrastructuur_________________________ 13

                                6. Welzijn_______________________________________ 15

                                6.1 Verenigingsleven______________________________ 15

                                6.2 Jeugd_______________________________________ 15

                                6.3 Ouderen_____________________________________ 16

                                6.4 Voorzieningen___ _____________________________ 17

                                        7. Prioriteitsstelling _______________________________________19

 

Bijlage I Grafiek leeftijdsopbouw Scharnegoutum

Bijlage II Schets locatie open ruimte tussen Scharnegoutum en Sneek

Bijlage III Voorzieningen en Verenigingen in Scharnegoutum

Voorwoord

Als bestuur van de vereniging

Hier even wat nieuws van de verbouwing van de pastorie.
Beneden is alles gestript.De schoorsteen mantels zijn er uitgebroken.
De plafonds waren nog van zachtboard dus niet meer van deze tijd,alles komt nu in het gips. Er wordt ook een nieuwe keuken geplaats en nieuwe bedrading zodat alles weer aan de regeltjes voldoet.
Verder krijgt alles nog een nieuw verfje en kan de nieuwe dominee maar komen.

Misschien nog een leuk weetje de pastorie is bijna 100 jaar oud.
 


Inmiddels is veel graafwerk verricht en ontstaan er al duidelijke vormen. Ook is de Zwette al doorgestoken, zodat het water zijn weg heeft

kunnen vinden. Je kunt al goed zien dat er plas-dras gebied ontstaat, zodat er ook snel begroeiing zal volgen. De natuur ontwikkelt zich deels zelf.
In een later stadium zal er aanplant plaatsvinden, vermoedelijk direct na de zomer, wanneer de weersomstandigheden daar geschikt voor zijn.
Ook wordt het gebied dan ontsloten door middel van wandelpaden.
De werkgroep zoekt

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-58.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 167 gasten en geen leden online