Doarpsbelang
17-Koopmans.jpg

Het is al weer ruim 20 jaar geleden dat Dorpsbelang deze vlaggen heeft laten maken bij de Dokkumer Vlaggen Centrale. De voorraad vlaggen is dit jaar opgeraakt. Toch komen er nog regelmatig aanvragen voor een Skearnegoutumer Flagge bij ons binnen. Het is een redelijk kostbare zaak om nu weer een hele nieuwe serie vlaggen te laten drukken. Daarom vernemen wij graag of er nog voldoende vraag is naar onze dorpsvlag. Dit kunt u kenbaar maken bij Johan Ypma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Bij genoeg animo laten we de vlag weer drukken, er zijn per slot van rekening weer veel nieuwe Scharnegoutumers bij gekomen en het komende jaar zijn er weer Dorspfeesten!

De afgelopen zomer heeft de gemeente overleg met ons gehad over de vervanging van de betonnen brug in de Sint Martensdyk richting de Pôle. De afgelopen jaren kwamen er steeds meer klachten over het wegdek en ook de verkeersveiligheid (vooral voor fietsers) was hier niet optimaal. Daarom is nu gekozen voor een nieuwe, bredere brug met een aparte fietsstrook. De brugwand zelf zal bestaan uit hardhouten en metalen delen. Er is hierbij geen mogelijkheid meer om over de zijkanten van de brug te lopen.Zoals het nu staat zal in maart 2011 begonnen worden met de vervanging van de brug. We zijn nog in overleg over passende omleidingsmogelijkheden.

De gemeente heeft aangegeven 2 nieuwe bushaltes in de kern van Scharnegoutum te willen plaatsen in verband met de nieuwe eisen die gesteld worden aan de huidige haltes. De hoogte hiervan dient namelijk op gelijke hoogte te komen met de instap van de bus in verband met minder mobiele passagiers. De huidige haltes voor de oude Rabobank aan de Legedyk voldoen daarom niet meer en op deze plaats kunnen deze niet opgehoogd worden vanwege de uitritten van de bewoners. Daarom is gekozen voor nieuwe bushaltes op de groenstroken aan weerszijden van de Legedijk tussen de kruising Legedyk-Fleardyk en de kruising Legedyk-Ald Dyk-Sint Martensdyk. Aan de noordkant van de weg komt een overkapte halte, aan de zuidkant een zonder ‘kap’. Voor deze locaties is gekozen omdat deze redelijk centraal in het dorp liggen en het doorgaande verkeer op de Legedyk hier de minste hinder ondervindt. Informatie over de start van deze werkzaamheden is nog niet bekend, maar zal t.z.t. op www.skearnegoutum.nl vermeld worden.

 

een link naar almastraat 14 in Sneek <klik hier>

In de gemeenten Wymbritseradiel en Sneek is een tijd geleden de ouderenadviseur aktief. De ouderenadviseur is er voor alle mensen vanaf 55 jaar die zelfstandig wonen in gemeente Wymbritseradiel en onze buurgemeente Sneek. De adviseur is in het leven geroepen om ouderen te adviseren in de mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, liefst in hun eigen omgeving. De laatste jaren zijn de dienst- en hulpverlening erg veranderd en toegenomen, en dan kan het prettig zijn om aan één persoon al uw vragen over Zorg, Welzijn, Wonen te stellen.
Welke onderwerpen kunnen dit zijn? -

W.M.O. Voorzieningen; zoals vervoersvoorzieningen, woning aanpassingen, rolstoelen - Sociale voorzieningen van de gemeente; minima regelingen, kwijtschelding heffingen bijzondere bijstand - Maaltijdvoorzieningen - Wonen in een woon-zorgcentrum - Thuiszorg - Administratie - En vele andere zaken; vraag na bij de adviseur
De ouderenadviseur neemt graag de tijd voor u. De adviseur komt op verzoek bij u langs of u kunt de adviseur bezoeken. Zij luistert, informeert, adviseert en ondersteunt of bemiddelt waar u dat wilt. Ook kan zij veel praktische tips en adviezen geven. De ouderenadviseur is onafhankelijk en de dienstverlening is gratis.
De ouderenadviseur Martha Heijenk heeft haar kantoor in: Nieuwe Hoven Stationstraat 5 8601AH Sneek Op donderdag tussen 9.00 en 10.00 heeft de ouderenadviseur spreekuur. U kunt bellen voor het maken van een afspraak of voor een telefonisch advies. U kunt ook langskomen op het spreekuur. Telefoon: 0515 – 421313
Frank Schaaper, dorpsbelang Scharnegoutum

SKEARNEGOUTUM- Der komt in ûndersyk nei de helberens fan in nij doarpshûs yn Skearnegoutum. Dat soe yn in gebou komme moatte dêr't ek oare foarsjennings in plak krije. It giet dan ûnder oare om de skoalle.
It beslút ta it ûndersyk waard freed naam op in byienkomst fan doarpsbelang. Dy waard hâlden omdat it hjoeddeiske doarpshûs in tekoart oan jild foar de eksploitaasje hat en oan frijwilligers. Ek moat it opknapt wurde.

Stekwurden: ûndersyk, helberens, doarpshûs, Wymbritseradiel, Skearnegoutum.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-10.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 363 gasten en geen leden online