Doarpsbelang
10-scharneauto.jpg

In de gemeenten Wymbritseradiel en Sneek is een tijd geleden de ouderenadviseur aktief. De ouderenadviseur is er voor alle mensen vanaf 55 jaar die zelfstandig wonen in gemeente Wymbritseradiel en onze buurgemeente Sneek. De adviseur is in het leven geroepen om ouderen te adviseren in de mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, liefst in hun eigen omgeving. De laatste jaren zijn de dienst- en hulpverlening erg veranderd en toegenomen, en dan kan het prettig zijn om aan één persoon al uw vragen over Zorg, Welzijn, Wonen te stellen.
Welke onderwerpen kunnen dit zijn? -

W.M.O. Voorzieningen; zoals vervoersvoorzieningen, woning aanpassingen, rolstoelen - Sociale voorzieningen van de gemeente; minima regelingen, kwijtschelding heffingen bijzondere bijstand - Maaltijdvoorzieningen - Wonen in een woon-zorgcentrum - Thuiszorg - Administratie - En vele andere zaken; vraag na bij de adviseur
De ouderenadviseur neemt graag de tijd voor u. De adviseur komt op verzoek bij u langs of u kunt de adviseur bezoeken. Zij luistert, informeert, adviseert en ondersteunt of bemiddelt waar u dat wilt. Ook kan zij veel praktische tips en adviezen geven. De ouderenadviseur is onafhankelijk en de dienstverlening is gratis.
De ouderenadviseur Martha Heijenk heeft haar kantoor in: Nieuwe Hoven Stationstraat 5 8601AH Sneek Op donderdag tussen 9.00 en 10.00 heeft de ouderenadviseur spreekuur. U kunt bellen voor het maken van een afspraak of voor een telefonisch advies. U kunt ook langskomen op het spreekuur. Telefoon: 0515 – 421313
Frank Schaaper, dorpsbelang Scharnegoutum

SKEARNEGOUTUM- Der komt in ûndersyk nei de helberens fan in nij doarpshûs yn Skearnegoutum. Dat soe yn in gebou komme moatte dêr't ek oare foarsjennings in plak krije. It giet dan ûnder oare om de skoalle.
It beslút ta it ûndersyk waard freed naam op in byienkomst fan doarpsbelang. Dy waard hâlden omdat it hjoeddeiske doarpshûs in tekoart oan jild foar de eksploitaasje hat en oan frijwilligers. Ek moat it opknapt wurde.

Stekwurden: ûndersyk, helberens, doarpshûs, Wymbritseradiel, Skearnegoutum.

DORPSBELANG scharnegoutum-Loenga viel gisteren dubbel met de neus in de boter. Kreeg de vereniging 's middags in Sneek al € 2500 van die gemeente omdat Loenga vijfentwinig jaar geleden werden ingelijfd. 's avonds viel Scharnegoutum opnieuw in de prijzen op de nieuwjaarsreceptie van Wymbritseradiel.... Het dorpsbestuur bleek het afgelopen jaar het meest actief, creatief en vernieuwend. Scharnegoutum heeft zich sterk gemaakt voor haar jeugd, het dorpshuis en zet zich in voor de realisatie van twee natuurterreinen. Dorpsbelangvoorzitter Pieter Jellema kon daarom € 500 in ontvangst nemen .

Allereerst willen we weer een oproep plaatsen voor een nieuw bestuurslid. Wanneer u/jij het belangrijk vindt om iets te kunnen betekenen voor ons dorp en zich daarvoor in wilt zetten, kunt u/jij zich aanmelden. Het dorp is in al haar facetten continue in beweging en dat vraagt om de nodige sturing en inzet. Met een leuke ploeg enthousiaste mensen zetten wij ons ook de komende jaren weer in voor een nog leefbaarder dorp.
 
De afgelopen tijd zijn we weer met van alles bezig geweest. Ongetwijfeld heeft U gemerkt, dat het dorp sinds oktober weer mooi schoon is. In samenwerking met Doarpsbelang hebben de kinderen van “Op’e Hichte” tijdens de jaarlijkse Himmeldei weer veel zwerfvuil opgehaald.
 
Ook zijn we weer druk in de weer geweest om de komst van Sinterklaas zo goed mogelijk voor te bereiden. Hij heeft ook dit jaar ons dorp weer gevonden en heeft ons al meegedeeld volgend jaar graag weer in ons dorp aan te komen.
 
Het natuurproject wordt momenteel in rap tempo ontwikkeld, volgend voorjaar vindt de opening hiervan al plaats. Dorpsbelang is zeer ingenomen met de natuurpercelen aan beide kanten van het dorp en hopen dat hier recreatief volop van gebruik gemaakt gaat worden.
 
Het bestuur van Doarpsbelang heeft in oktober het jaarlijks gesprek onderhouden met B. & W. van Wymbritseradiel over verschillende belangrijke zaken die in het dorp spelen. Onder andere is er gesproken over jeugdbeleid, de werkzaamheden aan de straten in het dorp die volgend jaar plaats zullen vinden en diverse andere zaken. Diverse straten worden herbestraat als de gemeente de riolering eronder vervangen heeft. Binnenkort al zal de bestrating van het wandelpad aan de Legedyk aangepakt worden. De kleine steentjes worden vervangen door grotere elementen, zodat de wortels van de bomen minder invloed hebben op de egaliteit van het pad. Hopelijk daardoor minder struikelpartijen.Verder willen wij U graag vragen, om mee te denken, hoe we de grote verkeersdrukte op de Fleardyk en de Ald Dyk het beste kunnen aanpakken. Doordat het plan rond de Iisbaan er enkele jaren geleden bij is gekomen en straks ook de Trekskûte helemaal bewoond zal zijn, vragen wij ons als Doarpsbelang af, of de Fleardyk en de Ald Dyk niet op de een of andere manier ontlast kunnen worden. Nu is het zo dat alle in- en uitstromend verkeer vanuit de gehele nieuwbouw uit het dorp over deze 2 straten moeten rijden. Dit levert niet zelden hachelijke situaties op voor de schoolgaande kinderen. Er wordt te vaak nog te hard en onverantwoord gereden. Ideeën die een structurele bijdrage leveren aan een oplossing hierin, kunt U telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeven.
Met vriendelijke groet,
Namens Doarpsbelang,
Jelly van der Zwan, secr.Tel. 416846
De werkzaamheden aan de natuurprojecten vorderen gestaag. Op Noord wordt gewerkt aan grondverplaatsingen en het aanbrengen van aanmeerplekken voor boten. In Zuid zijn inmiddels de aanlegsteigers voor boten (waar men ook een visplek kan vinden) gereed gekomen en is een begin gemaakt met de bouw van een bruggetje in de bocht van de Tsjebbe Claestrjitte naar It String/prof. Fridsmastrjiite. Vandaar kunt U strakt via een wandelpad het natuurgebied bereiken.
Bij het maken van de hierbij geplaatste foto`s van "onze" nieuwe natuur (nu van binnenuit de gebieden) bleek dat ook de eerste dieren al een plekje vinden. In Noord zag ik een eend met jongen en enkele meerkoeten op de plas. Een tureluur en een kievit slaakten alarmkreten in de lucht wat wijst op de aanwezigheid van kuikens. Ook vloog er een visdief boven het gebied. In Zuid sprongen de kikkers al te water en was een groepje zwaluwen aan het ravotten bij een plasje.
Op de foto`s ziet U dat het natuurgroen zich ontwikkelt al voordat er een begin is gemaakt met de aanplant van struiken. Dit laatste kan tijdens deze zomerperiode niet meer worden uitgevoerd.
Een wandeling naar deze gebieden (noord is nog niet goed bereikbaar) kunt u al in overweging nemen maar doet u dan wel laarzen aan.
De werkgroep hoopt dat het nog zal lukken dat de geplande wandelpaden van een schelpenlaag worden voorzien. Aanvankelijk was hierin niet in de beschikbare budgetten voorzien. We hopen met enige creativiteit tot een oplossing te komen.
Er is een verzoek ontvangen om gelegenheid te bieden voor honden om los te lopen. Daar moeten we nog eens goed over nadenken, maar we denken dat dit wellicht niet verstandig is met het oog op andere recreanten en dieren in het gebied. Aangelijnde dieren is natuurlijk geen probleem.
Nogmaals nodigen we u uit t.z.t. een bijdrage te leveren aan het beheren van "Uw Eigen" nieuwe natuur bij Scharnegoutum. Er zijn voor vrijwilligers meerdere mogelijkheden om hieraan mee te werken. U kunt

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_20-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-46.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 647 gasten en geen leden online