Doarpsbelang
35-dekajuit.jpg

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2014/2015

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.

Herdenking 4 mei:

Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking vond in het dorpshuis de presentatie van het oorlogsboek plaats.  Er was hier veel belangstelling voor en de verkoop van het boek gaat goed.

Intocht Sinterklaas:

Ook in 2014, op 22 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer de tijd gevonden om ons weer met een bezoek te vereren.

Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.

Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:

De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd-en ouderenadviseurs van de gemeente. Ook heeft dorpsbelangen contact gehad met de wijkagent over de jongerenoverlast en de zwemoverlast.

Dorpshuis Elim/School

Na een aantal opstartproblemen wordt er goed gebruik gemaakt van het dorpshuis/MFA.

Een ieder heeft zijn draai kunnen vinden en in overleg is er veel mogelijk. Verder blijft het overleg tussen de Gemeente, het bestuur van Elim, de school en DB doorgaan om een en ander in goede banen te leiden. Vanaf 2011/2012 wordt het dorpshuis Elim gerund door vrijwilligers en tot nu toe loopt dit goed. Voor de laatste informatie omtrent bovenstaande verwijzen we naar de website/doarpsomropper.

Zendmast:

 

Na dat de deadline twee keer genegeerd was door KPN is het nu wachten op de uitkomst na zitting van de geschillencommissie van de gemeente.

Gemeente:

Ook over diverse zaken heeft Dorpsbelangen contact gehad met de gemeente.

Heel veel zaken lopen via onze dorpencoördinator, de hr. Erik Visser.

Dit waren onder andere:

Afronding riolering/herbestrating

Groenvoorziening

Baggeren

Fietspad langs de Zwette

Parkeeroverlast 

Hondenspeelveldje

Duurzame energie

Pannakooi

Bestemming Elim

Verkeershinder/overlast

Diversen:

Verder waren we onder andere  aanwezig bij diverse thema-avonden over duurzame energie, zorg etc. Ook is de pilot informele zorg afgerond. En wordt er gestart met de pilot over zonne-energie. Als dorpsbewoner kunt u klachten over de openbare ruimte  zoals: losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, openbaar groen etc. zelf doorgeven aan de gemeente. Dit kan via een MOR- of een MOL-melding. Mocht dit niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Ook worden regelmatig berichten geplaatst in de Omropper en op de Website en zullen we de mening vragen van de dorpsbewoners. 

Tot zover het verslag van het afgelopen bestuursjaar.

Secretaris,

Irma Sibma-van der Horn

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto 26-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-01.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 447 gasten en geen leden online