Doarpsbelang
31-slager.jpg
Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2012/2013
 
In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.
 
Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.
Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Naar aanleiding hiervan heeft dhr. Bouma aangegeven dat het misschien waardevol is om een boek te maken over het oorlogsverleden. Er is een werkgroep      ingesteld die zich hier mee bezig houdt. 
 
Himmeldei:
In oktober 2012 is de jaarlijkse Himmeldei weer gehouden. De oudste groepen van de school ‘’Op ‘e Hichte’’ hebben op initiatief van en met Dorpsbelangen wederom grote schoonmaak gehouden in het dorp. Na afloop was er zoals gewoonlijk weer een kleinigheid voor alle medewerkers. Daarnaast werden de heren Boonstra en Winia in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet.
Met ingang van 2013 wordt Himmeldei in maart gehouden. Onze school zal deze Himmeldei niet meehelpen. Op 'e Hichte stroomt per 2014 weer in.  
 
Intocht Sinterklaas:
Ook in 2012, op 24 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer de tijd gevonden om ons weer met een bezoek te vereren. 
Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.
Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen  weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.
 
Ligplaatsen:
De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen. 
 
Jeugd-/ouderenbeleid:
Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd-en ouderenadviseurs van de gemeente.
 
Dorpshuis Elim/School (in maart aanvullen)
De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het dorpshuis/school in december gereed zal zijn. Ook zullen er allerlei acties worden ondernomen om geld in te zamelen voor het nieuwe dorpshuis. Verder blijft het overleg tussen de Gemeente, het bestuur van Elim, de school en DB doorgaan om een en ander in goede banen te leiden. Vanaf 2011/2012 wordt het dorpshuis Elim gerund door vrijwilligers en tot nu toe loopt dit goed. Voor de laatste informatie omtrent bovenstaande verwijzen we naar de website/doarpsomropper.
 
Zendmast:
Na dat de deadline twee keer genegeerd was door KPN is het nu wachten op de uitkomst na zitting van de geschillencommissie van de gemeente.
 
Gemeente: 
Ook over diverse zaken heeft Dorpsbelangen contact gehad met de gemeente.
Niet alleen via de dorpencoördinator, de hr. Erik Visser, ook middels een enquête van de gemeente hebben we kunnen overleggen cq aangeven welke zaken er speelde.
Dit waren onder andere: 
Afronding riolering/herbestrating
Groenvoorziening
Baggeren
Fietspad langs de Zwette
Parkeeroverlast  
Hondenspeelveldje
Duurzame energie
 
Diversen:
Verder waren we onder andere  aanwezig bij de overlegavond van de Gemeente over het Kernenbeleid. Ook waren we aanwezig bij de thema-avond over duurzame landbouw en dat we meedenken over de invulling hiervan. Ook worden regelmatig berichten geplaatst in de Omropper en op de Website en zullen we de mening vragen van de dorpsbewoners.
 
Tot zover het verslag van het afgelopen bestuursjaar.
  
Secretaris,
Irma Sibma-van der Horn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-59.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 198 gasten en geen leden online