Doarpsbelang
04-Annet-de-Jong.jpg

SNEEK – In 2010 heeft de voormalige gemeente Wymbritseradiel een besluit genomen over de nieuwbouw en de locatie van basisschool 'Op 'e hichte' (ongeveer 200 leerlingen) in Scharnegoutum. Er is toen besloten een nieuwe school te bouwen aan de Alddyk. Dorpshuis Elim zou gehuisvest worden op de huidige locatie van de school in het hart van het dorp.

Voordat met de uitvoering van dit plan is gestart, hebben de gemeente en het schoolbestuur de plannen nog eens tegen het licht gehouden. De conclusie was dat voor de lange termijn, met het oog op de toekomst van Scharnegoutum, het beter zou zijn een nieuwe school te bouwen op de huidige locatie. Basisschool 'Op 'e hichte' vervult een belangrijke maatschappelijke functie; een plek in het hart van het dorp is daarom het beste.
Het schoolbestuur (stichting Palludara), het bestuur van het dorpshuis, dorpsbelang en de gemeente hebben vervolgens gesproken over de mogelijkheid om een nieuwe brede school, inclusief dorpshuis te huisvesten op de huidige schoollocatie en in de naastliggende pastorie.
De betrokken partijen: gemeente, schoolbestuur, het bestuur van Elim en dorpsbelang Scharnegoutum hebben vrijdag 1 juli gezamenlijk de inwoners van Scharnegoutum en Loënga geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst in het dorpshuis. Voor een volle zaal is het idee voorgelegd aan de aanwezigen. Het plan is zeer goed onthaald, unaniem waren de aanwezigen van mening dat het steun verdient. De komende periode worden de ideeën verder uitgewerkt. Voor het plan is € 2,5 miljoen beschikbaar. Na de zomer vindt een volgende bijeenkomst plaats.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-14.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 298 gasten en geen leden online