Doarpsbelang
37-dorpshuis.jpg

Verslag Bestuursvergadering Dorpsbelang gehouden op donderdag, 16 januari 2020

Allen aanwezig.

Na opening vaststellen agenda: Toevoegen ANBI status, voorstelling Skaad.

Mededelingen:  Jan deelt mee dat er in de raads- en commissie stukken van de gemeente SWF  tot dusverre geen onderwerpen waren die voor Scharnegoutum van belang zijn. We volgen dit op de voet.

Verslag bestuursvergadering  17 oktober 2019 akkoord.

Verslag extra ledenvergadering inzake de projecten in het kader van de Ondernemerssubsidies ook akkoord. Gelden zijn inmiddels binnen. Een mooi bedrag van de rond de € 20.000,- en er komt nog een aanvulling.

Actielijst: Frederik verwacht komende week bericht terzake inning, via lijstwerk, van de ledengelden 2019. Zullen voor eind januari binnen zijn. Glasvezel, Peter zal navraag doen wanneer we een bijeenkomst in het dorp mogen verwachten. Parkeerplekken de Terp, zijn inmiddels aangelegd. Ziet er goed uit. Plek voor 12 of 13 auto`s.

Stand van zaken: Ligplaatsen boten 2019 zijn allemaal betaald. Frederik zal de jaarstukken   doarpsbelang over 2019 opmaken zodra ook de ledengelden zijn ontvangen.

Gesprekken gemeenteambtenaren:  We gaan gesprekken aan over twee onderwerpen, nl. Elim gebouw en Fase 3 woonbestemmingsplan. Deze worden met verschillende ambtenaren besproken. Erik Visser zal erbij zijn.  Jan bereid het voor. (Opm. secretaris, naar aanleiding van zijn artikel in de LC met betrekking tot de woningbouw in dorpen heeft een journalist van de N.R.C aangekondigd hierover ook te zullen schrijven en daarbij de Gemeente SWF en Scharnegoutum als uitgangspunt te nemen. Piet heeft inmiddels met hem een ronde gemaakt in ons dorp en in Sneek.

Subsidie projecten:  M.b.t de uitwerking zijn al enkele stappen gezet en Jan zal dit verder oppakken. We zullen m.b.t. het bloemenproject Lege Dyk twee ondernemers in ons dorp benaderen.  Lukt dit niet dan vragen we info via de Gemeente of de Ondernemers/Middenstandsvereniging in Sneek. Een goede partij is nl. moeilijk te vinden. Inzake het bewegwijzeringsplan industrieterreinen zal Jan dit  met Interlinie Sneek verder uitwerken. Is inmiddels gebeurd en we ontvangen één dezer dagen de definitieve ontwerpen en een offerte. Jan heeft de kwestie, schuiven met gelden bij onder- en boven facturering van de projecten, aangekaart bij het Fonds.

Met Erik Visser bespreken we nog de overige bewegwijzering in het dorp (Secr: alleen nog bij sporthal Wardy) Eerder werd toegezegd dat de gemeente dit oplost.

Geledingen:  De 4 mei commissie zal de ontvangen subsidie van € 2000,- geheel nodig hebben voor  plannen in het kader van 75 jaar vrijheid. We stemmen hiermee in. Verder geen bijzonderheden.

Rondvraag: Gelet de tijd schuiven we dit onderwerp door.

Volgende vergadering: Bestuur donderdag, 5 maart 2020. Jaarvergadering op 2 april 2020, aanvang kwart voor acht. De jaarvergadering zullen we weer in Omropper en op website aankondigen.

De secretaris.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-26.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 391 gasten en geen leden online