Doarpsbelang
23-sus.jpg

Informatie voor de blog november 2019

Bij de mededelingen komt het seminar van het Ondernemersfonds ter sprake. Jan heeft dit seminar inmiddels bezocht. Er waren ruim 50 aanwezigen uit kringen van Ondernemersverenigingen en Dorpsbelangen uit de gemeente SWF.

Verslag bestuursvergadering 2 september 2019 Jan zal in de Omropper en op de website nog melden dat er dorpsvlaggen kunnen worden aangevraagd. Ook zullen we op dezelfde wijze booteigenaren vragen of er belangstelling is voor een afmeersteiger bij het laatste blauwe bruggetje.

Actielijst Geart heeft toegezegd in het voorjaar van Verslag overleg Bestuur Doarpsbelang Skearnegoutum-Loenga , gehouden op donderdag, 17 oktober 2020 met een voorstel te komen inzake een historische route in en rondom het dorp. Hij heeft al een beeld omtrent enkele interessante gebouwen/woningen met een historisch tintje en maakt ook al foto`s. Hij is echter nog niet helemaal klaar. Met betrekking tot de boeken over Scharnegoutum die inmiddels in het Martenshûske zijn ondergebracht wordt het idee omarmd deze nog eens aan te bieden in 2020 in het kader van 75 jaar vrijheid. Er zal vast een geschikt moment zijn in het dorpshuis.

In de volgende vergadering bespreken we wat te doen met het voorstel van Geart. Hier een informatie folder over samenstellen? Kan ook op andere manieren onder de aandacht worden gebracht. Misschien combineren met de toeristenfolder? Deze is aan een 2e uitgifte toe en de voorraad is verbruikt.

Er is na de bespreking met wethouder Stella van Gent nog steeds geen nader bericht van Erik Visser/Leon Slootjes inzake het verkeersplan. Aukje vraagt de secretaris toch een verslag te maken over dit contact met de wethouder. Erik heeft dit wel toegezegd, maar nog niets aangeboden. Jan heeft dit verslag inmiddels gemaakt evenals een verslag over de ontmoeting met burgemeester Jannewietske de Vries. Deze verslagen worden nog opgenomen in onze blog. Beide gesprekken waren erg nuttig en de bestuurders spraken waardering uit over onze activiteiten in het dorp.

Tijdens de wandeling  met burgemeester Jannewietske de Vries heeft Erik tegenover secretaris gemeld dat we binnen kort een uitnodiging zullen krijgen voor overleg met Leon en hem. Leon legt de laatste hand aan het plan voor de Terp.

De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum werd inmiddels geasfalteerd incl. grasbeton tot aan de splitsing
Ivige Leane. Hier ligt de grens met IJsbrechtum. We zullen even met dorpsbelang IJsbrechtum contact zoeken omdat het ons wenselijk lijkt dat ook voorbij de Ivige Leane het wegdek wordt aangepakt.

Stand van Zaken  Financien ligplaatsen zijn op orde. Alle liggelden 2019 inmiddels ontvangen. De ledencontributies over 2019 zullen in december door de bank geboekt kunnen worden nadat de penningmeester de daarvoor geldende incassolijst heeft bijgewerkt.

De Sint wordt ingehaald op 23 november a.s. We gaan mee in de aanpak waarbij de ontvangst van de Sint gepland staat op het pleintje voor de Martenskerk (met shuttle bus) En met zwarte pieten!

Jan zoekt uit of we een bijzondere ledenvergadering moeten uitschrijven voor het aanvragen subsidies Ondernemersfonds of dat dit ook kan via berichtgeving in de Omropper/Website. De leden moeten nl. instemmen.(opmerking secretaris: er moet toch een bijzondere ledenvergadering plaatsvinden) Als dit nodig is wordt dat op donderdag, 28 november 2019. Jan denkt de aanvragen rond te zullen hebben voor deze datum.

Volgende bestuursvergadering donderdag, 16 januari 2020.

De secretaris.

 

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-10-b.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 123 gasten en geen leden online