Doarpsbelang
07-sponsors15.jpg

 

Zwemmen in de Zwette 

Snel nadat het verwijderen van de eerste zwemplek bij één der uitlopen van de zwette bij de trekskúte een feit was, hebben we contact gezocht met de dorpencoordinator, Erik Visser, met de bedoeling te onderzoeken of we elders een zwemplek zouden kunnen maken. Zonder alle details te benoemen moet worden vermeld dat ons bestuur, toen nog van een heel andere samenstelling dan nu, door de buurt wel op de hoogte was gesteld van de verwijdering. Maar niet van het moment waarop dit midden in het zwemseizoen ging plaatsvinden. Overigens was de plek bedoeld als vis- en uitzichtplek en niet als zwemplek, maar de jeugd zou geen jeugd zijn als ze het niet in bezit had genomen en ze veroorzaakten helaas nogal wat overlast in de buurt.

Erik wilde wel meedenken en gaf aan dat hij ook wel mogelijkheden zag van financiering voor dergelijke plannen. Dat het zoeken van oplossingen zorgvuldig moest was ons ook duidelijk. Immers het moet een veilige plek zijn en niet midden in een woonwijk in verband met te verwachten overlast. 

We kwamen uit op twee locaties. Achter het sportveld of bij de Trekskúte, aan het eind van de waterloop waar de aanlegplekken voor boten is. We hebben ouders en kinderen een brief geschreven over onze voornemens. Via school konden we adressen en namen krijgen, wat men slechts bij hoge uitzondering toestaat in verband met de privacy. Zo zijn er ongeveer 30 gezinnen aangeschreven. 

Met de dorpencoordinator en de wethouder hebben we beide locaties bezocht en bekeken. Daarbij hebben we ook eerder genoemde ouders en kinderen uitgenodigd met ons mee te gaan en mee te praten. Er kwamen ongeveer 6 dorpsbewoners , te weten twee ouders en enkele kinderen. Niet erg bemoedigend natuurlijk. De groep koos uiteindelijk voor de locatie Trekskúte. We vonden de andere locatie niet veilig, ook al zou hier dan ook een plas gecreëerd worden, afgeschermd van de Zwette. Bovendien, hier achter de sportvelden zou er geen enkele zicht zijn op wat de jeugd daar doet. De wethouder was het hier volledig mee eens en beloofde medewerking. 

Ons Bestuur wilde absoluut betrokkenheid van ouders en kinderen. Maak je een zwemlocatie dan moeten kinderen daar ook naar toe willen gaan en ouders moeten hun kinderen ook alleen toestaan op die plek te gaan zwemmen. Maak je een zwemlocatie met de nodige financiele kosten en ze gaan toch naar de blauwe bruggetjes dan heb je niets bereikt. 

Hierna hebben we een bijeenkomst belegd in het Zwettehûs en alle bij de kwestie betrokken dorpsgenoten uitgenodigd. Ook hier zijn maar enkele dorpsgenoten op af gekomen. Het waren er 6 of 7. Wel aanwezig in elk geval Ingrid Altenburg en Ype Bonnema. Maar met name uit de wijk Iisbaan/trekskúte nauwelijks belangstelling. Wij hebben de aanwezigen gevraagd een werkgroep te willen vormen. Dat hebben Ingrid en Ype opgepakt en ze hebben er enkele mensen bij gevonden. De werkgroep heeft o.a. bewoners van Trekskúte en Iisbaan bezocht en gevraagd hoe men dacht over een zwemplek aan het einde van de waterloop bij de Trekskúte. De werkgroep heeft ons haar eindrapportage gestuurd. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben goed nagedacht. 

Nog even over die bijeenkomst, we hebben er vooraf ruime aandacht aan besteed o.a. op de Dorpswebsite en in de Doarpsomropper.

Ook de werkgroep zag geen heil in de locatie achter de sportvelden in verband met de veiligheid. Kinderen zouden toch in de verleiding kunnen komen in de Zwette te gaan zwemmen en in de bocht van de Zwette zou het uitzicht voor bootrecreanten en kinderen erg beperkt zijn. Ook zou er nauwelijks sprake zijn van enig toezicht. De gemeente SWF gaf aan geen toezicht te zullen houden en mag je dat van doarpsbelang of dorpsbewoners verwachten? Een hele verantwoordelijkheid die je dan ook blijvend moet waar maken. 

De locatie aan de Trekskúte bleek ook niet haalbaar. De wateroverstort betekent wellicht een risico en bewoners vreesden toch overlast. Er zijn ook bootaanleg plekken, maar de gemeente zag dit niet als een probleem. Enkele plekken zouden mogen wijken. Al met al concludeerde de werkgroep dat er te veel haken en ogen zijn.

Ons Bestuur is het eens met de uitkomsten en we beeindigen dan ook onze pogingen om een nieuwe zwemplek te realiseren. Dat is jammer, maar zonder voldoende draagvlak is het niet haalbaar. 

Wij hopen dat de kinderen zich wat netjes willen gedragen als ze zwemmen. Geen rommel achterlaten en rekening houden met de bewoners die aan de Zwette wonen. We doen ook een beroep op ouders om hun kinderen te instrueren en af en toe een kijkje te nemen. 

Het Bestuur

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-77.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 330 gasten en geen leden online