Doarpsbelang
31-slager.jpg

Vanwege beperkte vergadertijd behandelen we de meest belangrijke agendapunten en spreken meteen een vervolgdatum af. 

We spreken de navolgende vergaderingen af: 8 februari vervolg bestuursvergadering, 13 februari overleg verkeersproblematiek met bewoners van de Terp, Achterbuorren en Alddijk en 8 maart jaarvergadering.

Van meerdere zijde horen we dat de leefbaarheid van het wooncentrum aan de Prof. Fritsmastrjitte ernstig in het gedrang is. Dit veroorzaakt hevige spanningen onder een aantal bewoners. Twee dorpsgenoten treden op als bemiddelaars. We hebben de bemiddelaars onze steun toegezegd. Zij informeren ons zodra onze inbreng nodig is. Eerder al schreven we een brief terzake aan woningbouw-cooperatie Elkien en dat gaan we nu opnieuw doen om te vragen welke stappen zij denkt te ondernemen. Onze indruk is dat Elkien niet die stappen onderneemt die van haar verwacht zou mogen worden.

Met betrekking tot de bijeenkomst over een zwemplek van 15 januari j.l. wachten we nu op informatie van de toen aanwezige dorpsgenoten. Via één van hen worden we op de hoogte gebracht. Zij zegden allen toe (7 personen) in eigen buurt na te vragen of het onderwerp leeft. Onze insteek is dat er een werkgroep van betrokkenen moet ontstaat waarmee we verder kunnen. Voor er een plan voor het zwemplek naar de gemeente SWF kan gaan is het nodig dat er een stevig draagvlak voor bestaat. Dat is voor de gemeente noodzakelijk en geldt ook voor ons bestuur. Dat draagvlak is na twee belegde bijeenkomsten nog steeds niet aangetoond.

Ten aanzien van de onder Doarpsbelang vallende werkgroep media in scharnegoutum licht Jan de situatie toe. Na een moeizame start is er nu een mediagroep die op stoom komt. De Doarpsomropper is vernieuwd en wordt in het algemeen erg gewaardeerd in het dorp. Ook website en facebookpagina worden druk bezocht.

Er is nu noodzaak de twee administraties van voorheen, Doarpsomropper en Website, samen te voegen. Dit betekent dat de nieuwe administratie dan geheel bij de penningmeester van Doarpsbelang terecht komt voor beheer en uitvoering. Dit is een toename van werkzaamheden.

Wat de verkeers- en parkeer problemen in het centrum van het dorp betreft onderkennen we de problematiek die de omwonenden schetsen. We noemen het parkeren op de Terp dat veel overlast geeft, het toenemen van verkeer op de Acherbuorren van beide zijden (terwijl het een eenrichtingsweg is) en de grote druk op de Alddijk, waar te snel wordt gereden en een gevaarlijke kruising is.

We onderkennen het vele verkeer dat hier is omdat bestuurders de Fleardyk mijden vanwege de vele drempels. Ook zien we dat het verkeer van en naar de nieuwbouw aan de Zwette slechts één weg kan volgen waarin een kwetsbare en dus gevaarlijke plek zit in de bocht bij de woning familie Tamminga. 

Al met al een onderwerp waarin we ons vast willen bijten. Op dinsdag, 13 februari gaan we het gesprek aan met de brief van de bewoners. 

Het Bestuur

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

juni-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-04.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 689 gasten en geen leden online