Doarpsbelang
10-scharneauto.jpg

 

Er zijn twee bijeenkomsten geweest in het Swettehûs belegd door vertegenwoordigers van Patyna. Bij de eerste bijeenkomst waren aanwezig omwonenden van het Elim gebouw en vertegenwoordigers van het bestuur doarpsbelang, de kerkelijke gemeente van Scharnegoutum-Loeinga, een vertegenwoordiger van de gemeente SWF alsmede woningcorporatie Elkien. In de tweede bijeenkomst waren ook drie dames van Graach Dien aanwezig.

Van de zijde van Patyna is door programma-manager, de heer Talsma, uitleg gegeven over de voornemens van Patyna. Men wil op de locatie Elim 16 appartementen realiseren voor mensen met een zorgvraag. Daarbij richt Patyna zich op inwoners van Scharnegoutum en omliggende dorpen in een straal van ongeveer 5 km rond ons dorp. Patyna biedt woonruimte aan mensen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen en tevens zorg op maat door het inschakelen van allerlei vormen van ondersteuning zoals thuiszorg, voorzieningen te verkrijgen bij de gemeentelijke overheid zoals bv. de WMO, maaltijdbezorging e.d.

Daarmee wordt in de visie van Patyna een passend antwoord gegeven op de afnemende mogelijkheden voor mensen om gebruik te maken van de door de Overheid gefinancierde zorginstellingen waar de criteria voor opname voortdurend worden aangescherpt. De overheid wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met hulp van familie, kennissen, buren en maatschappelijk betrokken medeburgers in onze zo geheten partcipatie-maatschappij.

Uitgangspunt voor Patyna is dat er een duidelijk draagvlak moet bestaan bij de inwoners van Scharnegoutum voor het realiseren van dit plan en sociale betrokkenheid bij de toekomstige bewoners ervan. Patyna biedt wel alle noodzakelijke medisch gerelateerde zorg, maar kan niet zorgen voor de sociale component die daarin wel van belang is. Zo is er is voor zorginstellingen o.a. geen financiering meer in de exploitatie vanuit de Overheid voor ontspanning, sociale contacten en activiteiten.

Patyna wil de te realiseren zorglocatie zo efficiënt mogelijk inrichten voor wonen. Gemeenschappelijke ruimte`s moeten worden beperkt. Patyna hoopt o.a dat het naastgelegen Martenshûske zodanig benut kan worden dat ook de bewoners van de toekomstige zorglocatie hiervan gebruik kunnen maken. Samenwerking met de kerkelijke gemeente kan zo een win win situatie opleveren.

In de gehouden bijeenkomsten is al aandacht geweest voor deze mogelijkheid. Verder is door aanwezigen uitgesproken dat zij geen belemmeringen zien ten aanzien van de problematiek die toekomstige bewoners kunnen hebben met betrekking tot hun zorgbehoeften met echter wel één uitzondering, nl. mensen met drugsverslavings problemen. Aangedrongen is ook te voorzien in enkele appartementen voor tweepersoons huishoudens. 

Verder werd in de bijeenkomst aangegeven dat er wel zorgen zijn dat zich ontwikkelingen zouden kunnen voordoen waar dorpsbewoners ten aanzien van het wooncentrum aan de Prof. Fritsmastrjitte minder positieve ervaringen mee hebben. Tenslotte is er aandacht geweest voor de verkeersoverlast die bewoners van de Achterbuorren en Ald Dijk ervaren. Ook daar zou rekening mee kunnen worden gehouden als er nieuwbouw komt. Dat zal dan een aandachtspunt voor de gemeente SWF zijn. 

Patyna zal de opmerkingen en wensen nadrukkelijk meenemen in de bouwplannen. Nogmaals bevestigt de heer Talsma dat Patyna alleen zal bouwen in Scharnegoutum als er een duidelijk draagvlak bestaat bij de inwoners van het dorp en ook bereidheid bij te dragen in de sociale component.

Patyna streeft naar spreiding van zorglocaties in de regio buiten de stad en is ook op andere plekken actief in het realiseren van woon mogelijkheden voor mensen met een lichte zorgbehoefte.

Ten aanzien van de bouw van de zorg locatie in Scharnegoutum richt Patyna zich op behoud van de omgevingswaarden van het oude Elim gebouw. Het voornemen is dit gebouw in zijn geheel af te breken en te herbouwen met behoud van de contouren van het oude. Er zijn ruwe schetsen gemaakt die nog geen definitief karakter hebben. De tot nu toe betrokken dorpsgenoten hebben kennis genomen van deze schetsen en hebben daar een positieve mening over. Ook in kringen van de omwonenden is er een positief beeld. Nogmaals zij gezegd dat het ruwe schetsen zijn en dat één en ander er nog anders uit kan gaan zien. Mede bepalend is uiteraard wat de mogelijkheden zijn binnen het gebouw om tot een mooi concept voor wonen te komen. 

Tot zover de eerste verkenning zoals wij er tegen aan kijken. 

Het Bestuur

  

 

 

 

  

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-05.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 681 gasten en geen leden online