Doarpsbelang
21-grollema.jpg

 

Een korte schets van de besprekingen:

Er is vrij lang geleden een boek uitgegeven over de basisschool in ons dorp. Een oud inwoner wil het boek graag inzien maar het boek kan niet getraceerd worden. Als iemand het in zijn bezit heeft en bereid is het uit te lenen of door middel van prints inzage te geven dan horen we dat graag.

Ons bestuur zal met de dorpscoordinator een gesprek hebben terzake van de onderwerpen zwemplek, uitvoeren van de toegezegde nieuwe bewegwijzeringen en verkeersborden en het bouwplan fase 3 de flearen. We willen op maandag, 15 januari 2018 een bijeenkomst beleggen in het swettehûs voor alle belanghebbenden ten aanzien van een zwemplek voor de jeugd. Zowel voor- als tegenstanders kunnen zich dan uitspreken. De wethouder heeft medewerking toegezegd en de gemeente zou hierop terugkomen, wat nog niet heeft plaatsgevonden.

Een zoektocht naar de afkomst van de vlag van Scharnegoutum is onduidelijk. We gaan de vlaggencentrale in Dokkum vragen of hij daar geproduceerd is. Er is vraag, maar er is geen voorraad meer.

Wij ondersteunen het voornemen om de spits van de kerktoren te vernieuwen. De kerkelijke gemeente vraagt om financiele hulp en er zijn sponsoracties in voorbereiding. Wij overwegen een bijdrage vanuit de vereniging te verlenen. Als we daartoe besluiten zullen we de leden vragen hiermee in te stemmen.

Doarpsbelang wil graag toe naar automatische machtging voor het innen van de ledencontributie. Het is uitermate veel werk nog bij de deuren het ledengeld op te komen halen. Velen hebben al een machtiging gegeven maar lang niet iedereen. We gaan ons beraden hoe hiertoe te komen.

Glasvezelbekabeling in Scharnegoutum heeft onze aandacht en Peter heeft ons bijgepraat. Peter verwacht veel belangstelling hiervoor in het dorp en met name bij de ondernemers. We volgen het onderwerp op de voet nu er binnenkort een aanbestedingsprocedure afloopt en er een gunning zal worden verleend. We zullen U hieromtrent blijven informeren.

Er zijn inmiddels twee gespreksronden gehouden in verband met de (ver)bouwplannen van Patyna op de locatie "oude Elim". Vertegenwoordigd waren omwonenden van het Elimgebouw, doarpsbelang en de kerkgemeenschap. In de tweede ronde schoven ook medewerksters van Graach Dien aan.

We bereiden nu een verslag voor dat U kunt vinden in onze blog. Dit verslag stemmen we eerst af met Patyna om correcte informatie aan te reiken. Die moet goed zijn en de situatie waarin het proces nu zit, weergeven. We hopen U dit op korte termijn te kunnen aanbieden.

Ook is gesproken over een bijeenkomst voor alle inwoners in december 2017 waar Patyna dan de plannen zal presenteren.

Het bestuur

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-06.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 302 gasten en geen leden online