Doarpsbelang
33-atseven.jpg

Dorpsbelang 20-04-2017: 

De kerk van Scharnegoutum: 

In de bestuursvergadering van 28 maart hebben namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente de heren P. Jellema en Y. Tamminga verzocht om samenwerking met doarpsbelang. Door de krimp van de kerkelijke gemeenschap wordt momenteel gezocht naar een opvolger voor ds. Ypma in een deeltijd functie van 75%. De financiele mogelijkheden van de gemeente nemen behoorlijk af door de krimp en dat laat zich ook voelen in de kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Aan de spits van de kerktoren moeten grote uitgaven worden gedaan die neerkomen op een grondige renovatie. De leien moeten worden vervangen omdat deze poreus zijn geworden en water doorlaten, ook de klimijzers of -haken moeten vernieuwd, alsmede de houten bekleding van de spits. Een en ander naar bevindt van zaken. De restauratie gaat plm. € 130.000,- kosten en om het werk uit te voeren zal er een steiger tot aan de windhaan nodig zijn. De kerkelijke gemeente kan een subsidie ontvangen van rond de € 20.000,-

De PKN gemeente verkeert niet onmiddellijk in financieel behoeftige omstandigheden maar wel is duidelijk dat de kosten van onderhoud aan het kerkgebouw in de toekomst niet uitsluitend meer door de kerkelijke gemeenschap kunnen worden opgebracht.

Wij zijn het met Jellema en Tamminga eens dat de kerk naast Godshuis en dus religieus centrum ook een maatschappelijke functie heeft in het dorp. In dit verband noemen we bv. het luiden van de kerkklokken om de tijd aan te geven en bij het overlijden van een dorpsgenoot, de mooie verlichtte klokken, het vlaggen op bijzondere dagen en de functie van het kerkhof als begraafplaats. Daarnaast is onze kerk ook een markant gebouw in het dorp, van verre zichtbaar in de wijde omgeving. Niet heel veel dorpen in Fryslân kunnen bogen op een terp met historische betekenis in het centrum met daarop een kerk en een hoge spits.

Ons bestuur zal daarom samenwerken met de kerkelijke gemeente en we zullen proberen ook voor de toekomst waarborgen te vinden voor behoud van het kerkgebouw. Wij zullen U daarover informeren zodra er een plan van aanpak ligt.

Overige zaken

De basisschool lukt het dit jaar niet een "himmeldei" te houden met de kinderen. Voor volgend jaar zullen we weer initiatief nemen.

We hebben een brief namens dorpsbelang verzonden naar Elkien waarin aandacht wordt gevraagd voor het wooncentrum aan de Fritsmastrjitte. Het aanzien van dit wooncomplex gaat zienderogen achteruit, niet elke bewoner houdt de boel netjes en op de gangen staan persoonlijke spullen die in de weg kunnen staan wanneer er onverhoopt een brancard door moet. Elkien gaat e.e.a. onderzoeken, zo is meegedeeld, en men gaat de bewoners aanschrijven.

De gegevens van het doarpsbelang bestuur op de website zijn iets aangepast maar nog niet voldoende. Daaraan wordt gewerkt in samenwerking met de webmaster.

Doarpsbelang heeft een positieve mail ontvangen via de CDA fractie met betrekking tot de bouwplannen voor het oude Elim. Onze ''voorzichtige'' inschatting is dat het plan voorzien zal in behoud van de status van het beschermd dorpsgezicht met betrekking tot de Achterbuorren. Opnieuw is bevestigd dat dit plan binnen aanzienbare tijd met ons wordt besproken en dat er ook een voorlichtingsmoment voor de dorpsbewoners zal komen. We zien daarom even af van ons voornemen zelf een overleg op te starten met dorpsbewoners, de gemeente en Patyna.

Met ingang van september 2017 wordt de Doarpsomropper gedrukt bij Keetman te Sneek.

Tot zover de bestuursvergadering. We melden nog dat we een goed overleg met wethouder Stoker, Erik Visser en enkele dorpsbewoners hebben gehad aangaande een zwemplek voor jonge kinderen. De wethouder heeft toegezegd met een plan te komen dat ook voorziet in een financiele onderbouwing.

Peter Visch zal toetreden tot het bestuur van dorpsbelang, waar we erg blij mee zijn.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-10.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 322 gasten en geen leden online