Doarpsbelang
26-puur.jpg

Uit de vergadering van doarpsbelang d.d. 2 februari 2017 melden wij U het navolgende:

Bouwactiviteit

We ontvingen een vraag uit het dorp aangaande de stand van zaken met betrekking tot de in ons dorp nog aanwezige braakliggende bouwgronden. Het gaat hier om het gebied bij de Trekskúte waar tijdelijke de noodschool heeft gestaan en kavels aan de Oergongsdyk die de gemeente in eigendom heeft verkregen.

Doarpsbelang zal bij de gemeente SWF informeren wat de stand van zaken is met betrekking tot bouwmogelijkheden in Scharnegoutum. Staat het onderwerp nog op de agenda en zo nee, zijn er dan plannen voor een later tijdstip. Het gebied rond de Trekskúte is gereserveerd voor woningbouw, terwijl er aan de Oergongsdyk nog ruimte is voor bedrijfsvestiging. We willen weten of deze uitgangspunten onveranderd zijn. Ook willen we de in ons dorp mogelijke behoeften peilen. U kunt zich hieromtrent bij ons melden.

Jeugdzaken

Doarpsbelang geeft met name aandacht aan de problematiek van jongeren in ons dorp in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. Een groep die wellicht minder kansen heeft voor activiteiten en ontspanning in het dorp. Deze doelgroep is moeilijk bereikbaar blijkt uit diverse contacten en niet bekend is wat hun wensen zijn. We zijn in contact met de dorpencoördinator en een tweetal jongerenwerkers van de gemeente.

Ten aanzien van het zwemmen in de Zwette in de warme zomermaanden hebben wij een plan in gedachten dat kinderen de mogelijkheid biedt te zwemmen in het dorp en toch op een plek waar geen direct omwonenden zijn. Die gaan we op redelijk korte termijn samen verkennen, dat wil zeggen met kinderen, ouders en vertegenwoordigers van de gemeente SWF. We hopen dat daar een goede en leuke oplossing uit voortvloeit.

Verzekering verenigingen voor vrijwilligers

De verzekering die de gemeente daarvoor heeft biedt geen adequate oplossingen. De contacten die we daarover hebben met de gemeente verkeren in onze opvatting in een patstelling. Verenigingen, let op uw zaak. Zaken als bestuursaansprakelijkheid, WA, Rechtsbijstand en dekking vrijwilligersrisico`s hebben uw en onze aandacht nodig.

Brochure Scharnegoutum voor toerist en recreant

Voortvloeiende uit signalen die ons bereikten werkt doarpsbelang aan een brochure over Scharnegoutum. De gedachte is die in drukvorm uit te brengen en neer te leggen daar waar toeristen en recreanten zich op informatie richten. Daarnaast willen we de brochure ook op het digitale web plaatsen. We zijn al ver met teksten en foto`s en hebben ontdekt dat je meer dan verwacht, over dorp en zijn geschiedenis kunt vertellen.

Woonzorg

We hebben aandacht voor enkele aspecten van wonen. Er is een klacht dienaangaande en daarover zal contact worden opgenomen met woningstichting Elkien.

Nieuwe provinciale weg Leeuwarden-Sneek

Ongetwijfeld hebt U gehoord van de ideeën van burgemeester Apotheker voor een nieuwe weg, parallel aan het spoor, tussen Leeuwarden en Sneek. Wij hebben hierover gesproken maar zien nog geen aanleiding hierop in te gaan. Het idee van onze burgemeester verkeert nog teveel in het stadium van “proefballon”. Toch zullen we dit onderwerp nauwgezet volgen en daarop ingaan zodra er meer duidelijkheid komt. U begrijpt al dat wij geen voorstander zullen zijn van een ingeklemd Scharnegoutum tussen twee provinciale wegen en grenzend aan de achtertuin van veel bewoners.

Herbestemming ELIM gebouw

Er zijn geen ontwikkelingen bij de gemeente. Op onze jaarvergadering (agenda in de omropper) willen we U de vraag voorleggen of U van mening bent dat de status van beschermd dorpsgezicht rond de Achterbuorren gehandhaafd moet worden. Dit in het licht van het moeizame traject om een herbestemming te realiseren. Komt dus allen, wanneer dit onderwerp U aan het hart gaat.

 

 

Namens het bestuur

Jan Luimstra

 

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_15-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-03.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 590 gasten en geen leden online