Doarpsbelang
41-byDieuwke.jpg

Berichten van doarpsbelang

De Vereniging van Doarpsbelang zet zich in voor de belangen van het dorp en haar inwoners. Zo worden er successen geboekt en soms ook niet!

Uw verslaggever is onlangs bestuurslid geworden van deze vereniging en wat hem nog het meest opvalt  is de uitgebreide agenda aan de bestuurstafel. Het aantal zaken waarvoor aandacht nodig is, is best groot en daarom is het maar goed dat er commissies en werkgroepen zijn die onze activiteiten  ondersteunen zoals daar zijn de doarpsomropper, website, commissie 4 mei, Graach Dien, Natuurbeheergroep en werkgroep Sinterklaas.

We hebben besloten U vanaf nu  vaker te informeren over de zaken waar we mee bezig zijn via doarpsomropper en website. Bedenkt U daarbij dat geen nieuws (of voortgang) ook nieuws is.

Algemeen:

Het bestuur bestaat op dit moment uit Aukje Hofman  als tijdelijk voorzitter, Pier Santema als secretaris, Jouke van Schepen, penningmeester, Piet IJssels en Jan Luimstra als leden. We zoeken nog  1 lid en houden nu ook al rekening met  bestuurswisselingen in 2017. Denkt U met ons mee? Kandidaten voordragen mag natuurlijk.

Twee bijzondere aandachtspunten:

Het Elimgebouw

We denken dat voor velen onder U de toekomst van dit gebouw een belangrijke zaak is. Het gebouw takelt zienderogen af wat we als inwoners niet graag zien. Natuurlijk staat dit onderwerp op onze agenda, maar de informatie die we krijgen is mondjesmaat en  vaak ook nog afkomstig uit de zgn. wandelgangen. Daar kunnen we niet  zo veel mee. De gemeente  is terughoudend met het verstrekken van inlichtingen en zal daar haar redenen voor hebben. Of komt dit ook doordat de gemeente erg groot is geworden en de interne communicatielijnen misschien wat ondoorzichtig zijn  waardoor  van belang zijnde informatie moeilijker naar buiten komt?  Zoals U weet zijn er tijdelijk huurders in het gebouw in het kader van antikraak en in de voormalige grote zaal sportactiviteiten. Wij weten dat dit zaken zijn die op korte termijn opgezegd kunnen worden.

Voor alle duidelijkheid, het oude Elimgebouw is, hoewel daarover geruchten de ronde doen,  op dit moment nog niet officieel door de gemeente verkocht. Zo hebben we deze week uit gemeentelijke bron vernomen.

Ook  weten we dat er “achter de schermen” zeker wel gewerkt wordt aan een herbestemming van het oude Elim.  Er is o.a. een plan voor het realiseren van een 15 tal woon-zorgappartementen en  daartoe  zijn een ontwerp en tekeningen gemaakt die ter bespreking liggen bij de gemeente.  Daarbij zijn ook de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Erfgoed betrokken. Zo is er enerzijds zorg voor een goede herbestemming van het Elimgebouw, maar anderzijds ook oog  en zorg voor het “oude” aanzien van  met name de Achterbuorren . Bij de afdelingen RO en Erfgoed wil men het aanzien van de Achterbuorren  behouden en is men niet erg gecharmeerd van sloop. Dit gebied heeft ook niet voor niets de status van beschermd dorpsgezicht. Zo is er echter wel een spanningsveld waardoor het vinden van een herbestemming niet gemakkelijk is.

Op dit moment heeft de gemeente de intentie nog een maand  tijd te nemen voor zorgvuldige  afweging van mogelijkheden. Aan ons bestuur is de vraag voorgelegd hoe in het dorp wordt aangekeken tegen de huidige gebouwen. Wil men een aantal panden behouden, is men gehecht aan het dorpsaanzicht ter plekke of is mogelijke sloop en herinrichting ook prima? Graag ontvangen wij reacties en meningen uit het dorp.

Wij zijn in elk geval voorstander van het behouden van de status van beschermd dorpsgezicht waar het de Achterbuorren betreft.  We zullen U  zo goed mogelijk op de hoogte houden van  verdere ontwikkelingen. De gemeente SWF wil, zodra mogelijk, komen tot een informatieronde richting de dorpsgemeenschap. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. 

Zwemplek jeugd

Een ander onderwerp

dat de gemoederen in ons dorp bezig houdt is een zwemplek voor de jeugd.   Een lastig onderwerp.  De gemeente SWF kan en wil geen officiële zwemplek aanwijzen vanwege de verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn in het kader van de veiligheid. Er is dan toezicht nodig en ingeval van ongelukken is de gemeente aansprakelijk. Wel wil de gemeente, als er vanuit het dorp initiatieven worden ontwikkeld, meedenken en mogelijk bijdragen aan een oplossing.  Op een aan te wijzen zwemplek rust dan dus geen officiële status en wordt dit een soort recreatieplek waar het zwemmen  altijd voor eigen risico is.  Ons verenigingsbestuur kan dus evenmin een officiële zwemplek aanwijzen.

Wel willen wij mogelijkheden verder onderzoeken. Waar we ons zorgen over maken is of de jeugd, mocht er een locatie worden aangewezen, daar dan ook gebruik van maakt. Kinderen kunnen zomaar hun eigen keuzes blijven volgen. Bij de blauwe bruggetjes, waar nu veel gezwommen wordt, hebben ze het prima naar de zin en kan vanaf brugleuningen of steiger een mooi bommetje worden gemaakt. Zijn ze wel te verleiden om in verband met overlast, iets buiten de bebouwde kom te zwemmen?

Wij gaan nu een afspraak maken om met de wethouder en de dorpscoördinator twee mogelijke locaties te bezichtigen (al door de wethouder toegezegd) Als U onze laatste jaarvergadering bezocht hebt weet U welke locaties we bedoelen. Daarover nu geen nadere uiteenzetting.

Verder nemen we contact op met de buurtsportcoach van de gemeente die mogelijk initiatieven kan nemen en  ontwikkelingen ondersteunen. Duidelijk is voor ons dat betreffende kinderen en ouders betrokken moeten worden bij het vinden van oplossingen en daarmee dan moeten instemmen. Tenslotte, zowel de gemeente als ons bestuur onderschrijven het belang van het hebben van recreatiemogelijkheden voor de jeugd in ons dorp.

In kort bestek

Het onderwerp pannakooi staat niet meer op onze agenda. Gevraagde initiatieven door belanghebbenden zijn tot nu toe niet door ons ontvangen. Wel kunnen belanghebbenden altijd nog met een voorstel komen en kan dit onderwerp als nieuw agendapunt worden ingebracht. (we willen geen lang slepende onderwerpen op de agenda)

Het lijkt erop dat de vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft voor haar inwoners, als boterzacht moet worden gekwalificeerd. We gaan hierover nog met de gemeente  in gesprek. Ons advies aan organisaties die met vrijwilligers werken is om goed op uw zaak te letten. Vooralsnog is de verzekering van de gemeente van weinig betekenis en dient U zelf verzekerd te zijn zoals bv. ten aanzien van Wettelijke Aansprakelijkheid en Bestuursaansprakelijkheid.

In een volgende bijdrage hopen we U korter van stof, goed te kunnen informeren over lopende zaken.

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur Dorpsbelang,

Jan Luimstra.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

maart-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-10.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 307 gasten en geen leden online