Passage
14-Jaco.jpg

Passage afdeling Scharnegoutum

Geschreven door: Gelland

 

 Programma seizoen 2016-2017:

22 september, de startavond. Wie gaat ermee naar IJsland? We starten dit seizoen met een lezing over dit prachtige land.

20 oktober worden we bijgepraat over Sibbeltsje :” It is in brikenien. Dat hie dokter sein doet er Sibbeltsje  helle. En och, as sa’n popke yn ‘e widze leit mei de tekkentsjes der kreas oerhinne dan falt it net op dat it in mankemint oan de heupe hat. Sa begûn it libben fan Sibbeltsje yn de wrâld”, door Jabik Jans Klimstra.

Fedde Schurers leven wordt door J. Liemburg 17 november besproken. Na het voltooien van de basisschool ging hij aan het werk als timmersmansjongen. In de avonduren bleef Schurer echter doorstuderen aan de vaktekenschool. Uiteindelijk volgde hij nog een onderwijzersopleiding.

Dan is het tijd voor advent, kerstviering en proosten we in 2017 weer op het nieuwe jaar.

19 januari horen we over het leven en de gebruiken van Landbouwers in Siberië en Rusland. F.Meirink  is werkzaam als teeltbegeleider in de groenteteelt in de voormalige Sovjet-Unie. Hij zal vertellen hoe men daar leeft, werkt en welke mogelijkheden het Oostblok te bieden heeft om de landbouw daar op een hoger peil te brengen.

In februari hebben traditiegetrouw onze jaarvergadering en 16 maart vertelt een logopediste ons over haar werk. Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een neurologische aandoening.  De oorzaak van afasie is meestal een beroerte.

Gabriel Vriens vertelt ons op de laatste avond, 6 april,  van het seizoen over het lijdensverhaal met schilderijen en beelden. In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. 

Binnenkort leest u op deze webpagina het programma voor het nieuwe seizoen 

 

Laten we: ” Alle wurden op ’e tosken heine”. Nijsgjirrich wêze, jin gjin wurd ûntkomme litte, komend seizoen.

Hart voor de samenleving: “Allinnich giest flugger. Tegearre komst fierder”. Met plezier met zijn allen bij Passage horen en naar Passage avonden gaan.

Oog voor de naaste: “Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan” onderweg elkaar blijven ontmoeten in goede en ook mindere tijden. 

Gevoel voor cultuur: “Lear fan juster dream fan moarn en libje hjoed”. Van elke spreker steek je wat op en deze informatie kun je vaak in je dagelijks leven gebruiken.

Ik wens alle Passagevrouwen een heel mooi seizoen toe: “Tegearre is inoar op `e helte temjitte komme”.

 

 

 

 

 

 

U wordt van harte uitgenodigd een avond als gast

bij te wonen in ons dorpshuis vanaf 20.00 uur.

Lid worden kan ook!

 


Klik HIER voor de landelijke website.

 

                                                                                      

Voorzitter


Gelland Strikwerda-de Jong
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 0515-415399

 

1e Secretaris

Siena Cnossen-Hoekzema

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel: 0515-542981

2e Secretaris 2e Voorzitter

Gooitske van der Laan-Tolsma
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
t
el. 0515-411356

 

 

1e Penningmeester


Aukje Deinum - Visser
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 0515-423584

 

2e Penningmeester
Rika Brouwer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 0515-415582

PR + Algemeen

Gré Broersma-Tjoelker

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel.0515-416109

 

 

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Zo was het toen

Dscf4811br1.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-62.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 178 gasten en geen leden online