De Laatste eer
04-Atsma.jpg

 

 DE LAATSTE EER

   Uitvaartvereniging 

 

De uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Scharnegoutum/Loenga is begin vorige eeuw ontstaan uit burenplicht.

 

In de loop van de tijd is er veel veranderd; wat altijd hetzelfde is gebleven, is de verzorging van een uitvaart van leden op de meest waardige wijze, overeenkomstig hun wensen en zonder winstoogmerk. Wij verdienen niet aan onze leden. De praktijk wijst uit dat de nabestaanden het "eigene van de vereniging" en de manier waarop invulling wordt gegeven aan de uitvaart, erg waarderen. Inwoners van Scharnegoutum/Loenga kunnen lid worden van "De Laatste Eer". Leden die verhuizen kunnen gewoon lid blijven.

 

De leden (vanaf 18 jaar) betalen een jaarlijkse contributie van €20,00 (2020). Kinderen tot 18 jaar (van leden) zijn gratis lid. Is een van beide ouders lid dan zijn de kinderen voor 50% lid. Op latere leeftijd lid worden is ook mogelijk, maar dan is wel inschrijfgeld verschuldigd of men heeft als nieuw lid zonder inschrijfgeld recht op een bepaald percentage van de dan geldende ledenkorting.

 

De vergoeding, als een lid komt te overlijden, wordt in mindering gebracht op de eindafrekening. Deze bedraagt heden €1000,00. Wordt de uitvaart van een elders wonend lid door een andere vereniging of organisatie verzorgd, ook dan wordt de ledenkorting op de eindafrekening in mindering gebracht. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

 

Vaak wordt de vraag gesteld "waarom is het nuttig om lid te worden" van de uitvaartvereniging omdat de ledenkorting maar €1000,00 is en dit staat niet in verhouding tot de totale kosten.

 

De ledenkorting dekt niet alle kosten van de uitvaart. Deze bedragen momenteel gemiddeld tussen de drie en vijf duizend euro, afhankelijk van de gebruikte diensten en uitvoering van de uitvaart (exclusief kosten graf en -steen). Er zijn echter prima mogelijkheden tot bijverzekeren via een uitvaartverzekering. Een verzekering die een geldbedrag uitkeert (Kapitaalverzekering) is in combinatie met het lidmaatschap van de vereniging het beste.

 

Zoals bovengenoemd is onze vereniging een vereniging zonder winstoogmerk, dat wil zeggen in vergelijking met commerciële uitvaartondernemingen en verzekeringen worden er andere tarieven gehanteerd. Dit kan op de eindafrekening een verschil geven tussen de €1000,00 en €2000,00, mits de vereniging de uitvaart zelf verzorgd.

 

De uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Scharnegoutum/Loenga streeft naar kwaliteit, integriteit en gedegen zorg voor de overledene en de nabestaanden. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen maar houden ook zeker oude tradities in ere. Onze uitvaartverzorger is bekend met plaatselijke gebruiken en rituelen. Hij vezorcht de uitvaart rustig en vakkundig, met oog voor details en grote betrokkenheid voor de nabestaanden. Uiteraard staan daarbij uw wensen centraal. Onze ervaren en gediplomeerde uitvaartverzorger dhr M. Heslinga en E. de Vries staan dag en nacht voor u klaar om u met raad en daad terzijde te staan na het overlijden van een dierbare.

 

 

Voorzitter :  J. Koopmans Scharnegoutum
Secretaris :  J. Leeverink  Scharnegoutum
Penningmeester :  J Lootsma Scharnegoutum
Algemene zaken :  H. Bos Scharnegoutum
  D. v/d Meer Scharnegoutum 

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-11.jpg

We hebben 116 gasten en geen leden online