Home
42-finzie2-sneek.jpg

 

20-04-2019 scharnegoutum  De gemeente start een onderzoek: ONDERZOEK ONTMOETINGSPLAATSEN ga naar: 
https://sudwestfryslan.nl/2019/04/onderzoek-bezoek-dorpshuizen-en-wijkgebouwen/

 14 - 04-2019 Spelen,  geen spullen...? 
Kinderen verwennen met liefde en knuffelen, met tijd, met respect en met zorg en in een mooie speeltuin! Kinderen zijn de belangrijkste mensen van de wereld.
De Speeltuin Boartersnocht in Scharnegoutum heeft haar deur/hek weer opengezet en alles speeltoestellen zijn nagekeken en alles is weer mooi aangelegd.
Tijd om te spelen! (kijk ook op facebook @boartersnocht en skearnegoutum.nl)  

07-04-2019 Hiermee verwijzen we U naar het Verslag van de jaarvergadering.
van Doarpsbelang d.d. 28 maart 2019 naar de blog van de Vereniging.

Ga naar:
  http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

Het Bestuur

5-04-2019  Vrijdag 5 april, was voor de jeugd van onze school de Himmeldei 2019. Ze gingen het hele dorp door om alle weggegooide rommel op te ruimen. Er werd fanatiek gezocht en alles is opgeruimd. Grote stukken karton, blikjes, plastic flesjes, papier tot aan de kleinste details. 

Enkele kinderen gingen zo ver dat ze ook honden drollen wilden opruimen, maar dat vonden veel begeleiders toch wat te mal. Het is bovendien de taak van de bezitter van een hond deze poep op te ruimen. Uit ervaring, soms hebben we een hond te logeren die ook uitgelaten moet worden, weet ik dat er nogal wat mensen zijn die dat nalaten. 

02-04-2019 Neiprate oer Aldegea en Blauhûs en de lêste partij. Op twa nei wie elk fan de Strikers oanwêzich. Jeugdlid Hessel liet ferstek gean en Bauke Dykstra siet thús ticht tsjin de kachel oan, om’t er him beklomje litten hie. Foar de oanwêzigen betsjutte it de lêste partij fan it seisoen. Foardat de houtsjes ferskood waarden, stie men fansels noch efkes stil by de meunstersege op Aldegea in wike lyn en by de finale fan de Fryslân Kup yn Blauhûs, wêr’t tagelyk in toernoai Frysk ferspile waard.

28-03-2019 "Een 1 aprilgrap is een traditie waarbij mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden. Is leuk, ondeugend en vooral onschuldig..."  Understeande 1 aprilgrap "Hulpen gevraagd" waard betocht troch ien fan ús redaksjeleden. It waard bepraten mei de filiaalieder dy't it in moaie grap fûn en deroan meiwurkje woe. Lykwols is der yn Snits op it haadkantoar immen dy't dizze humor net wurdearje kin en ús grap ta in ein brocht troch der op te reagearjen sa't jimme op facebook yn de reaksjes lêze kinne.

27-03-2019 De verbouwing is een feit en intussen in volle gang, Poiesz Scharnegoutum onderweg naar een moderne 2.0 winkel. Maandag gaat de helft van alle voorraad uit de schappen en weer in dozen. Veel drukte, daarom zijn wij dringend opzoek naar medewerker(s) en hulpen.

Wie komt ons eenmalig helpen???? In het kader van 2.0 voor iedere helper een doos met 20 artikelen als tegenprestatie. 

24-03-2019 # @Ik zie ik zie wat jij niet ziet…
De Oranjevereniging is er weer aan toe. Ook het bordje bij de Langaerderdyk zakt nu na twee jaar langzaam naar beneden en mag een nieuwe bestemming krijgen.
"De mooiste versierde straat van het dorp!!!"
Welke straat gaat dat worden wanneer dit jaar? Dit jaar staan de straten in het teken van het thema “Landen”. Wat zal dat straks voor moois brengen?

23-03-2019  De oude locatie van de grasdrogerij aan de Leeuwarderweg in Loënga gaat Tolhûsdyk heten. Op deze plek aan de Zwette worden straks nog vijf nieuwe woningen gebouwd. De nieuwe straat die hierdoor ontstaat in het uitbreidingsplan Harinxmaland draagt vanaf nu de naam van Tolhûsdyk. De gemeentelijke naamgevingscommissie heeft het college deze naam geadviseerd. De naam herinnert aan het voormalige Tolhuis op deze plek. Het Tolhuis werd in 1661 gebouwd in opdracht van de gemeente Sneek. De trekschuiten moesten hier vroeger hun tol betalen. In de eerst volgende Doarpsomropper meer hierover.  

22-03-2019 Fietstraining:  Heb je zin om te (race)fietsen, wil je werken aan je conditie en sneller worden..?  In Scharnegoutum is een racefietsgroep, wekelijks wordt er op de dinsdagavond getraind. Deze fietsgroep bestaat uit ongeveer 12  actieve racefietsers  uit Scharnegoutum (of directe omgeving) en we  staan voor samen fietsen en toeren.  In de volksmond zijn we nooit opgericht maar bestaan toch al heel wat jaartjes... Vanaf 2 april iedere dinsdagavond vanaf 18:45... 

 

17-03-2019 Zomaar ligt daar een verdwaalde kerstboom op een druilerige dag.  De feestdagen zijn allang voorbij,  wat te doen met de kerstboom?!#@  ... Wat te doen met uw kerstboom? Laten liggen eh..., laten ophalen!  Heeft u een boom met kluit? Dan kunt u de boom in uw tuin planten. U kunt ook de boom gewoon in de GFT container aanbieden, wanneer u de boom in kleine stukjes zaagt of knipt, dan mag u de boom in de GFT-container doen. Let op: Er mag dan geen plastic, of versiering meer op de boom zitten! Een leuk klusje voor een druilerige dag... 

12-03-2019 De jeugd hat de takomst. Sûnt in skoft ha de Stadige Strikers twa jeugddammers, Hester en Hessel, femylje fan in ferneamde Stadige Striker en se begjinne it spultsje al aardich te learen. Hessel wie der dizze jûn net en Hester mocht it opnimme tsjin skriuwer Bauke Bos. Se kaam goed út de iepening en hie de kop der goed by en rekke in houtsje foar en dan is it saak om dit foar te bliuwen. Spitigernôch makke se yn it einspul in flaterke en moast Bos de hân jaan, mar kado krige hy dizze partij net, wat fansels hartstikke moai is.

 14-03-2019  De dieren in onze natuur ervaren allerlei gekkigheid en het lijkt of alle fauna en flora de grip verliezen op  bestaan... dan is het de taak van de mensen, zij moeten nu stevig aan de slag op het moment dat de natuur van slag raakt!!!  Kinderen zijn hierin een goed voorbeeld, zij demonstreren en protesteren, hun geluid klinkt harder.  Het weer, een depressie, er is veel regen met extreem harde wind. Ons dorp Scharnegoutum vraagt in deze klimaatsverandering óók om een verandering! 

 

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Scharnegoutum-Loenga is op
donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs, aanvang 19.45 uur.

Op de agenda o.a. de onderwerpen waar het Bestuur zich momenteel over buigt. Dit zijn:
-Het Patyna plan voor de bouw van 16 zorgappartementen
-Parkeren- en verkeer in de dorpskom
-Beschikbaarheid van Glasvezelbekabeling voor Scharnegoutum

Voor een grotere afbeelding klik op het plaatje

09-03-2019  Gelukkig maar, het kan nog steeds ook al dwingt de klimaatsverandering ons soms tot andere uitspraken. Er zijn al mensen in Scharnegoutum die het gras maaien, verticuteren, aan de slag zijn met groene aanslag. En heb je de tuin vol met straatstenen dan is het hoge drukspuitwerk. Intussen is het razend druk bij de tuincentra. Tja, Maart... maart roert zijn staart. =in maart kan het dus nog regenachtig en stormachtig weer zijn.

08-03-2019 De Pôle bereidt zich blijkbaar voor op een mega operatie..! Het eerste stilte gebied, wen er alvast maar aan. Dagen achtereen is de Pôle onbereikbaar en blijft onbereikbaar!  Er gebeurd blijkbaar genoeg op de Pôle, wat anderen niet mogen weten en daarom leidt men het verkeer wekenlang om. De Iviche Leane is hierdoor drukker dan ooit. Natuurlijk zet dit aan tot nadenken, kunnen werknemers geen borden meer omdraaien? Is dit hun taak niet?

6-03-2019 Bauke Dykstra hat ferslach dien oer syn ûnderfinings yn Frjentsjer. Boppesteande kop is foaral ornearre foar dy minsken dy op ’e hichte binne fan it damjen. Oaren soenen tinke kinne: Wie der dan wat mei Bauke Dykstra? Nee der wie neat mei Bauke, mar hy fertûfde wol hast de hiele wike te Frjentsjer. Dêr die er mei oan it Fryslân Iepen.

Louis Godschalk "Wie ben ik?"

Begin januari schreef ik over het indrukwekkende boek van Louis Godschalk. Welnu. Op woensdag 3 april is Louis Godschalk te gast in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Hier komt hij vertellen over zijn bijzondere familiegeschiedenis. 

In 1956 ontdekt de dan 14 jarige Louis Godschalk bij toeval dat hij niet is wie hij denkt te zijn. Tot die tijd gaat hij door het leven als Loekie Rienstra, geboren in Friesland. Op de middelbare school wordt Loekie geconfronteerd met zijn verborgen verleden;

In de blog van doarpsbelang leest U de laatste ontwikkelingen.
Belangrijk punt: Twijfels bij Patyna over zorgappartementen, toch gaan Patyna en Doarpsbelang met hervonden elan, door met de plannen.

Het Bestuur

DE JAARVERGADERING VAN DE ORANJEVERENIGING SCHARNEGOUTUM E.O. HEEFT WEER PLAATSGEVONDEN EN TIJDENS DEZE VERGADERING HEEFT DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN DE LEDEN GEKOZEN VOOR HET THEMA "LANDEN".

IEDERE TEAMCAPTAIN/WIJKVERANTWOORDELIJKE IS OP DE HOOGTE DUS IEDEREEN KAN BEGINNEN MET DE VOORBEREIDINGEN. 

SUCCES EN VOORAL HEEL VEEL PLEZIER MET DE VOORBEREIDINGEN!! 

LOGO DF19 TRANSP

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_04a-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-48.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1204 gasten en geen leden online