Home
37-dorpshuis.jpg

Nestor Bauke de Boer wûn de earste thúswedstriid. Elkenien fan dejingen dy’t it damjen Frysk spul tige genegen is, wit, dat Bauke de Boer tige fertroud is mei dit spul. It die him dan ek tige sear om mei te dielen dat er it fysyk net mear risse koe om op de klup te kommen. Hy kaam fuortendaliks ek mei in oplossing: hy stelde út om de partijen by him thús te spyljen. Foar kofje of tee mei der wat by soe er foar soargje. Syn earste thúswedstriid hat er wûn.

Extra Algemene Ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelang op donderdag, 28 november a.s.

De vergadering wordt gehouden `s avonds vanaf 19.30 uur in het Swettehûs. Op de agenda staat
slechts één onderwerp.

Het Bestuur heeft een aantal projecten voorbereid, waarvoor subsidie zal worden aangevraagd bij het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. De aanvragen moeten voor 1 december worden ingediend.
In de Statuten van het Ondernemersfonds is bepaald dat het Bestuur de leden van de Vereniging moet informeren over de in te dienen projecten en dat instemming van de leden moet worden gevraagd. Instemming is nodig van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden. 

De soan pakt syn heit even aardich oan. Ek moandeitejûn wienen der krekt as ferline wike fjouwer lege stuollen. Gelokkich fûnen trije weibliuwers fan de foarige kear no it paad werom nei it Swettehûs te Skearnegoutum. Der waard hiel aardich damme en moaie spullen ferskynden op de buorden. Twa bysûndere spullen wienen der ek. Sa is de striid tusken de twa froulju altiten wer in spannende oangelegenheid. Mar de striid tusken de nijkommers heit en soan Castelein pykte der wol boppe út.

Bij Heleen Bloemen, 7 november j.l. was de heropening.
Een vernieuwde winkel met bloemen, feestelijk.

Morgen weer open met 10% korting en gebak met koffie

5-11-2019 Sjoerd Huitema hie mear fertsjinne. Wat joech Sjoerd Huitema partij oan Willem Schaap. It wie foar alle omsitters in genot om nei te sjen. Bauke Dykstra spile ek in meunstereftige partij tsjin jelle Wiersma. Dy twa spullen soargen yn elts gefal  foar striid. Dat koe men fan de rest fan de partijen eins net sizze.

It begûn al aardich nei de ein te rinnen en Sjoerd Huitema hold net allinne goed stân tsjin Willem Schaap, nee hy like der sterker út te kommen. No moat men Willem altiten yn de smizen hâlde, want dy kin altiten moaie loopkes yn syn spul breidzje.

Scharnegoutum:  “Dorp van zoveel meningen, dorpje van friese nuchterheid. Een mix van zoveel mensen,  van met z’n allen, van dagelijks brood, de Poiesz en kerk. Dorp van sport, veld en ballen. Dorp waar niemand zich ècht laat gaan. Behalve als we op zaterdag winnen, dan  breekt acuut die geweldige trots weer los. En met een Dorpsfeest blijft geen mens meer binnen.

Dit dorp, wars van betutteling. Waar de zondag nog een beetje heilig is.

 In de blog van Doarpsbelang leest u nu de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot november 2019

Het Bestuur 
klik hier-->
 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

 

 

Tineke Teigeler sleepte de winst foar de helsdoarren wei. Tineke hie wolris in kear kamp spile tsjin Bauke Bos, mar in winst siet der nea yn. Dêr woe frou Teigeler eins  wol in kear feroaring yn bringe. Se gie der moandeitejûn goed foar sitten en foar eltse streek naam se de tiid om nei te tinken. Se besocht dy gewoante fan it ferliezen tsjin de skriuwer fan de klup in skop ûnder de kûnt te jaan. Alle kearen mei in rot gefoel ferlieze, dêr hie se har nocht ôf. En wat barde: se sleepte der winst út al wie foar de helsdoarren wei.

De earste damjûn eineget mei In presintsje foar de foarsitter. De Stadige Strikers binne wer los. Ferline wike holden se harren jierfergadering en krûpten ek noch in skoftke efter de buorden. Guon dammen suver de hiele jûn. Dy wienen foar it earst by de Strikers. Fansels woenen in pear fan ’e leden dizze heit en soan graach de begjinselen fan dizze moaie damsport wol efkes bybringe. Dy jiergearkomste ferrûn fierders prima en ôfrûne moandei moast der fuort al wer foar de punten spile wurde. Twa bestjoersleden, ponghâlder Ype Boelens en foarsitter Cor Kooistra sieten dizze jûn it langst. En foar de lêste wie der in presintsje.

Scharnegoutum 29-09-2019: De HKU Prijs is een prijs voor een talentvolle kunstenaar die net is afgestudeerd aan HKU met een project van bijzondere maatschappelijke relevantie.
Emese van de Steen (uit Scharnegoutum) , Docente Theater, met : All Rise  
Emese is een zeer getalenteerde docent. Zij heeft haar afstudeervoorstelling ‘All rise' gemaakt met jongeren van Jeugdtheaterschool Zuid-Oost uit Amsterdam. Uit haar werk spreekt een enorme bevlogenheid voor het werken met jongeren. Zij heeft een werkwijze die de kracht van ieder individu laat zien. Dit sluit aan bij maatschappelijke thema’s over inclusiviteit en de waarde van kunsteducatie. Emese geeft met haar werk een nieuwe kijk op de aanpak van deze doelgroep.  https://www.hku.nl/BeleefHKU/HKUPrijsGemeenteUtrecht2019.htm

 

De badminton vereniging '76 heeft nog plek voor nieuwe leden. Kom een kertje proberen: En lees de flyer...!  

Bijna twee jaar van overleg, inspraak, presentatie, afstemmen, schrijven en mailen leidde niet tot de bouw van 16 zorgappartementen in Scharnegoutum. Zorginstelling Patyna trok het plan in. In de blog van Doarpsbelang een verantwoording van al onze, vergeefse, inspanningen.

We gaan door met nieuwe plannen voor de invulling van oud Elim.

Bestuur Dorpsbelang.

De kieviet en de grutto kennen we allemaal. Op de foto ziet U een watersnip. Een soort die momenteel op de plasdras van de Flearen te bewonderen is. Deze vogel laat er zich zien in aantallen die varieren tussen de 20 en 40 exemplaren. Het is een echte scharrelaar en houdt zich het liefst op tussen de begroeiing op waterpartijen. Liever komt hij niet op het open water want ze is schuw en zoekt altijd dekking. De lange snavel is ideaal om in het water naar voedsel te zoeken, net zoals bij de de grutto. 

29-08-2019 De traditionele dorpsavond zorgde weer voor veel vermaak. Naarmate de temperatuur steeg, gingen mensen meer en meer uit de kleren... Je kan dan de gekste dingen verwachten!  Hartverwarmend was de overvolle zaal.  Er waren veel "ohs en ahs" te horen, tja en zo was België grensverleggend, Mexico danste de beentjes hoog de lucht in, Japan zocht het verkoelende water en Oostenrijk dook in dans en muziek. Vele manieren om het publiek te boeien en te verleiden.... Zoveel was er strak ingestudeerd, geoefend en of creatief bedacht. Scharnegoutum ...got's talent! Een fraai avondvullend programma werd zichtbaar in toneel, dans, cabaret en live muziek. Hier de foto's > donderdag/dorpsavond

30-08-2019 een zwoele avond, strak blauwe lucht, ondergaande zon en een beetje wind. Ideale omstandigheden.... 3 volle ballonnen gingen de lucht in. Ballonvaart van Scharnegoutum naar Eernewoude. "Fantastische ervaring, wat een belevenis...!"; zo schrijft Jacob van de Oranjevereniging. "Je ziet vogels weg schieten over het water, hazen door het gras. Alles!".  Fiona maakte de foto's en schrijft: "Mooie ervaring om dit samen met onze oudste zoon Ruben en een fijne groep dorpsbewoners (en anderen) te beleven en ook erg leuk om op te stijgen vlak bij je eigen huis... !" Foto's > zie fotoalbum

28-08-2019  Een heel klein beetje is zij "....de vrouw van...." ons allemaal!!!! Als koningin van het feest ondersteunt de Zwettekoningin als gezicht het Oranjebestuur bij het vervullen van zijn taken. Naast de informele taken zet de zwettekoningin haar in voor alle deelnemers, zij heeft een vertegenwoordigende en aanmoedigende rol. Deze week zijn er voor haar talrijke kleine taken, het zijn vooral representatieve werkzaamheden, bloemen delen, zoenen, aanwezig zijn bij de huldiging en de prijsuitreikingen.

29-08-2019 Op het groet voetbalveld was een prachtig parcour uitgezet, heel divers in leukigheid, moeilijkheid en een beproeving voor lef en behendigheid. Lol maken en een beetje angst ervaren. De sloot, de glijbaan/zeepbaan, waterballet, ballen trappen, samenwerken.... Met veel support van de pake's en beppe's, de oma en de opa, de ouder(s). Juf en meester erbij! Soms even een bestuurslid die de kinderen over de streep moest helpen. Prachtig weer erbij, de competitie onderling maakt het altijd spannend! Zie de foto's.  klik hier voor de
De Foto's > Zie fotoalbum. 

 29 -08-2019 Het weer was goed, uitstekend zelfs. Je waant je even op je vakantie bestemming. Een zacht windje uit het zuiden, een Frans zonnetje, en een Frans gazonnetje:  Steen en fijn zand. Leeftijd doet er niet toe, ronde ballen rollen altijd! Er was een mooi deelnemers veld senioren. Vrouwen en mannen.  De echte winnaars waren zeer goed geoefend. Dat was het team:  Atsma, Boonstra en Konst, zij gooiden de hoogste ogen... De Foto's > Zie fotoalbum.

28-08-2019 Na het grote succes van 2017 werd ook dit jaar het feest geopend met de parade. De parade geeft een feest datgene wat het nodig heeft. Feeststemming...!!! Met die gedachten vertrok gisteren de parade van het plein bij het Dorpshuis. Vanaf dat Swettehûs werden de 8 buurten en landen voorgesteld aan het publiek. Acht WK buurten en captains werden uitgebreid voorgesteld. Spannend.... voor de deelnemers klein/kind groot/volwassen en de toeschouwers. Je land ludiek presenteren in het gekozen thema.

In de Omropper en op deze site schreef ik namens dorpsbelang dat het schoolhoofd, mw Dukke Hofman, bij hoge uitzondering adressen verstrekte van ouders en kinderen in verband met het zwemmen bij de blauwe bruggetjes. Dit is onjuist. Het zit net even anders. De brief namens Dorpsbelang aan ouders en kinderen is door Dukke doorgezonden. Zij heeft geen adressen bekend gemaakt aan dorpsbelang en hield zich dus prima aan de privacy regels.

Met excuus voor de verkeerde bewoordingen.

Jan Luimstra

 

NIEUWE SUPERMARKT

Als je in de nieuwe Poiesz Supermarkt aan het winkelen bent is het even zoeken naar de vertrouwde producten, maar dat zal na een poosje snel veranderen. Het mag duidelijk zijn dat we in een gloednieuwe Super zijn. Het is er lichter, de paden  ruimer en het oogt erg modern. Het servicepoint is groter, nu achterin, de slijterij in de winkel en de toegenomen service van het personeel erg aangenaam. Mooi is ook de koffiehoek waar je even kunt zitten voor een praatje. Bovendien is het producten aanbod sterk toegenomen.

Bij de emballage is het even wennen.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-01.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 378 gasten en geen leden online