Home
28-thuiszorg.jpg

3-12-2016 Scharnegoutum Het eerste heeft geen kind aan de Lions, Lions – Scharnegoutum 0 – 5, Zoals de uitslag al doet vermoeden had Scharnegoutum zaterdag niet al te veel moeite met Lions. Dat is voorheen wel eens anders geweest. Lions is niet meer de ploeg die het vorig jaar en de jaren daarvoor was. Technisch zeer begaafde spelers maar voetballend komt er helemaal niets uit. Keeper Remco de Vries die op zijn 45e zijn debuut voor de hoofdmacht van Scharnegoutum maakte had dan ook een makkie en was op geen enkele fout te betrappen. Dat was bij diverse spelers van Scharnegoutum bij tijden wel anders. Vooral in de tweede helft toen de stand al 0 – 3 was, was het spel soms heel slordig en kon men geen bal fatsoenlijk aannemen en kwamen passes over 3 meter

Binnenkort op 17 December a.s. Kerst concert muziekvereniging Excelsior en de Martenscantorij op 17 december. Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum bestaat sinds 1923 en staat onder leiding van Meine Verbeek. Op dit moment hebben we rond de 30 leden.
Tijdens het Kerstconcert samen met de Martenscantorij zal het korps u met de gedragen sfeer van “Nun komm, der Heiden Heiland” van Jacob de Haan meteen in Kerst stemming brengen. Verder zult u een aantal bekende Kerstliederen horen, verwerkt in een arrangement. Dit is te horen in “Echoes of Christmas”van Patrick Millstone, in de “Fanfare of the new born King” van Feike van Tuinen.
Tot de lichtere Kerstmuziek behoren “When a child is born” van Jan van Kraeydonck, de bekende “Song of Israel”

  26-12-2016 De opbrengst is bekend: € 2700,00 euro. Veel mensen, veel gezelligheid, mooi weer, mooie winterfair...    Voor de foto's <klik hier>
Het is ze weer gelukt. Geertje, Froukje, Sjoukje, Pieteke, Jantje en Sytze hebben het voor elkaar gekregen. De grote zaal van het dorpshuis en ook het speellokaal in school  veranderden weer in  een kleurig en gezellig aangeklede accommodatie met mooie, door huisvlijt tot stand gekomen, artikelen. Wat een creativiteit  bij de bevolking van Scharnegoutum, zowel van de mannen als vrouwen. Ook een aantal vrouwelijke ondernemers

28-11-2016: In wike mei oan kop stien. It kaam der moandeitejûn suver wat spitch út de mûle fan Willem Schaap: “No bin ik de kopposysje wer kwyt”. In wike lang hie er der fan geniete: de lieding. Wol dield dat wol, mar likegoed de lieding. Foar healwei tsienen moandeitejûn wie er dy titel wer kwyt. It wie in hiel oantreklik spul tusken Willem en Jelle Wiersma. In spul mei fjoerwurk deryn. Se wiene der noch net iens hiel lang oer gear, doe’t Jelle der in prachtige trijedûbele flypflap úthelle. Ien houtsje achter dat wol, mar nei ien streek skode er daam.

OPROEP!!! 30-11-2016 De redactie heeft een vraag van een lezer een uitpluizer naar de geschiedenis. "....Hebben jullie ook nog iemand die wat weet van Scharnegoutum in oorlogstijd? Naar ik meen is daar niet zo lang geleden nog een boek over verschenen? Ik ben sinds enige tijd onderzoek aan het doen naar het 5e SAS regiment van het Belgisch leger in WW2. Met name in 1944 en 1945 werden leden van deze eenheid als agent gedropt in Nederland. Op 11 oktober 1944 werden bij Veenhuizen (Dr.) een groep van 4 man gedropt

26-11-2016 Het eerste van Scharnegoutum speelt weer.... Scharnegoutum – Delfstrahuizen 1 – 1 Scharnegoutum startte behoudend op deze prachtige herfstdag. Het was beducht voor het spelletje wat Delfstrahuizen pleegt te spelen. Veel mensen achter de bal houden en er met snelle counters uitkomen en toeslaan. Het leidde na vijf minuten al tot een drietal corners op rij voor de gasten, waarbij bij de laatste poging de verdediging van de thuisploeg de bal tot tweemaal toe van de lijn moest halen. Hierna nam Scharnegoutum het initiatief over en moesten de gasten

Dach Sinter(Klaas), dach Swarte Pyt                           Voor de foto's <klik hier>

Sint en ek syn hynder Américo hienen der mar tige nocht oan, hjoed in wike lyn. Op ferskate plakken makken se út poere wille rûnsjes op de dyk en Sint swaaide oan ien wei troch, aristokratysk, mar dat komt him ta, nei alle bern en âlden yn de strjitten fan Skearnegoutum. Seagen jimme dat hândsje fan Sinterklaas? As hie er it oernaam fan ús âld Keninginne Wilhelmina,

Scharnegoutum 20-11-2016 Het eerste van Scharnegoutum pakt Ropta Boys vakkundig in! Ropta Boys - Scharnegoutum 0 - 3. Met een eerste basisplaats dit seizoen voor Thomas Boorsma in de bekerwedstrijd tegen Ropta Boys deed Scharnegoutum zaterdag goede zaken en bekert verder tussen Sint en kerstman. Wij vonden het verslag van de heer Torensma op de site van Ropta Boys dermate objectief en goed dat wij het bij dezen op onze site overnemen. Wij hoeven er niets aan toe te voegen.

4-12-2016 Het gaat al een tijdje, de kerk verandert en er gebeuren mooie dingen. Nieuw Vieren is een fantastisch voorbeeld van meegaan met de tijd. Religieus en spiritueel. Altijd bewegend, met altijd verrassende elementen. Dit jaar  rond het thema "wat van waarde is...". Wij hebben Nieuw Vieren op de eerste zondag van de maand. Begin met koffie en daarna een korte viering van 10:00 uur tot 11:00 uur. Iedereen is welkom. Jazeker, hoe dan ook, altijd!

22-11-2016 Scharnegoutum Hennie siet op roazen, mar roazen ha toarnen. It stie der foar Hennie de Haan prachtich foar yn har partij tsjin Bauke de Boer ôfrûne moandeitejûn yn de smûke bar fan it Swettehûs. In eintsje fierderop siet Tineke Teigeler te glimkjen: sy hie yn in fiif tsjin fiif partij Rients Wynia te pakken. Oan de oare tafel wie ek genôch te belibjen.
Earst moatte wy de pylken mar efkes rjochtsje op de partij tusken De Haan en De Boer. Sy moatte wol gauris tsjininoar. Dat komt omdat it groepke yn de twadde klasse mar hiel lyts is. Foaral no’t Tsjerk Wiersma der ek net mear is. De partij tusken har beiden ferrint de lêste tiden wol gauris yn it foardiel fan Hennie.

Vrijdag 28 oktober j.l gaf de Muziekvereniging Excelsior met veel succes een disney-concert in school en dorpshuis van Het Swettehûs. Het was bomvol en dat geeft veel voldoening. De foto`s die Klaas Looper maakte en die op deze site staan zijn meer dan 200 keer bekeken. Heeft U deze foto's al bekeken? Het aantal leden van de vereniging krimpt en dat maakt het lastiger de wat grotere evenementen zoals dit concert en ook 'Zwette Night Music' te blijven organiseren. Als de Scharnegoutummers het zouden willen kan Excelsior weer uitgroeien tot een dijk van een vereniging waar het bruist van activiteiten

Scharnegoutum 19-11-2016
Door de straten werd Sint en zijn Pieten aangekondigd. Ja hij zou ook dit jaar weer komen... Het prachtige traditionele sinterklaas feest werd weer verrassend leuk.

En hij kwam in Scharnegoutum zaterdag, Nu in de ban van de mannequin challenge. De nieuwste trend op social media. Je hoeft er eigenlijk niets voor te kunnen, behalve: stilstaan, stilstaan met Sinterklaas en zwarte Piet. Wat hield deze challenge in

Op 26 november dan is het weer zover.... De Wintermerk is weer in aantocht.

 
Dank, voor het oeuvre van een "kunstenaar" ,

Deur aan deur actie van excelsior, op Maandag 21 november a.s.  dan komen wij 

weer bij u langs met de bekende overheerlijke 

banketstaven!

Per stuk 3 euro, 2 voor 5 euro.

 Sa grut de moanne wurde kin,
en sa fier as de sinne skynt,
sa grut is
hâlden fan
wat ús foar altyd
oan elkoar ferbynt


Bedankt Sietse! 

13 november 11:15 Mulier - Scharnegoutum 1 – 2 VV Scharnegoutum deed zaterdag heel goede zaken in Witmarsum, al moest het wel van ver komen. Overigens was de winst zeker verdiend, maar als je het positiespel te ver doorvoert en vergeet te scoren dan kun je nog zo verliezen ook. Het weer behoorlijk massaal opgekomen Scharnegoutum publiek kreeg een spannende wedstrijd op het kunstgras

19-11-2016  Piet komt zaterdag 19 november a.s. , Jawel, Piet de grote idool en vriend van ieder kind.... En Sinterklaas die komt toch ook? Die twee kunnen niet zonder elkaar. We moeten piet dus niet weg denken. Het is gewoon zo: Zoals wit bij zwart hoort, beide even belangrijk helpend. De een niet beter dan

5-11-2016 In strieljende Dieuwke Leijenaar bij de iepening fan har nije "schoonheidssalon" op sneon 5 novimber jl.  In protte skearnegoutummers hawwe har nije salon bewûndere dizze middei. Fan it eardere atelier fan Ariane Huls hawwe Dieuwke en Johan in tige moaie behannelingkeamer makke. Wy meie ferwachtsje dat der genoch frouwlju

Washington-Scharnegoutum 11-11-2016: Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten. Wat betekent dat precies voor Scharnegoutum? Uit een eerder onderzoek van Boss blijkt dat veel Scharnegoutumers niet zoveel vertrouwen hebben in het beleid van president Trump. Slechts 6 procent zou op hem stemmen en veel Scharnegoutumers zijn bang dat zijn beleid nadelig zou zijn voor ons dorp, onze mooie gemeente en ons land. Amerikanen denken

Speciaal, Iris Kroes, "Warm Winter Feelings *"  

Scharnegoutum, 22 december 2016komt Iris Kroes in Scharnegoutum. Ze verzorgt voor ons een Warm Winter Feelings concert met als gast singer-songwriter Sofia Dragt! Geweldig dat ze zo kort voor Kerst in ons dorp een optreden verzorgt, voor u en ons een buitenkans!

Waar:         Martenskerk Scharnegoutum

Wanneer:  donderdag 22 december

Aanvang:   20.00 uur

Entree:       € 15, - incl.  1 x koffie / thee

Na afloop: CD verkoop in het Dorpshuis en let op: Toegift van Iris!

6-11-2016 Fjouwer ôfmeldings soargen foar in lyts ploechje. As der fjouwer fan de trettjin net binne, bliuwe der mar njoggen spilers oer. Dat wie net sa folle en it kaam ek net sa goed út, omdat guon krekt tsjin elkoar spile hienen. Gelokkich joegen ús oare ôfspraken oer dizze kompetysje wat ljocht yn it tsjuster.
Dy ôfspraken giene oer it spultsje Frysk. Wy ha besletten om yn elts gefal ien spultsje fan dizze nijsgjirrige fariant yn de kompetysje op te nimmen. De útslach jildt like folle as in gewoane partij. Der waarden moandeitejûn trije spullen Frysk ferspile en twa gewoanen. Om mar by dy gewoanen te begjinnen, pakke wy Rients Wynia earst by de kop. Hy siet te damjen tsjin Tineke Teigeler. Tineke hat it op dit stuit wat dreech

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-20.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1025 gasten en geen leden online