Home
24-aardappel.jpg

De oeverzwaluwen in It Lange Rek zijn momenteel erg druk met het aanvliegen van voedsel voor hun kuikens. Bijna alle 40 nestgaten van de zwaluwwand zijn bezet en het is dan ook af en aanvliegen geblazen voor de ouders van het kroost wat zo`n beetje de hele dag door gaat. Vaak zitten de jongen al in de nestopening en hangt de oudervogel amper een seconde voor het nest gat om het voedsel over te dragen, maar ook het kroost dat dieper weg zit krijgt zijn portie. De snelheid waarmee de zwaluwen dan de nestgang invliegen is onvoorstelbaar. 

Een aantal jongen is al vliegvlug en maakt korte vluchtjes waarna ze terugkeren, want zelf insecten vangen kunnen ze nog niet en hongerig zijn ze de hele dag.

Voor de fotograaf lastig om

Hoezo “kleintje” dorpsfeest ??? Zaterdag 25 juni 2016 zal de geschiedenis ingaan als de dag van Kleintje Dorpsfeest Scharnegoutum, wat helemaal geen kleintje dorpsfeest was. Het bestuur van de Oranjevereniging had in samenwerking met de vrijwilligers van het dorpshuis dit wel als zodanig aangekondigd, maar de werkelijkheid was geheel anders. Scharnegoutum is vandaag opnieuw ontdekt, zo deelde laat op de avond een bezoekster ongevraagd maar wel zeer overtuigend mee aan uw verslaggever.
Het begon nog redelijk rustig met een ontspannen wandel-puzzel-app-tocht, gevolgd door een optreden van het (halve) Shantykoor. De andere helft, meest 55 + leden,was al met vakantie evenals een deel van de overige 55 plussers uit Scharnegoutum. Een meevaller voor

Vorige week hebben we afscheid genomen van meester Henk van der Werf. Henk hield een informele bijeenkomst in ons schoolgebouw. Henk`s echtgenote en de twee dochters, ook in het onderwijs werkzaam, waren er bij aanwezig en we hebben herinneringen opgehaald en gezellig om de grote ronde tafel gezeten. Verschillende dorpsgenoten die met Henk op enigerlei wijze hebben samengewerkt waren hierop afgekomen. Voor velen was het tijdstip van de bijeenkomst, nl. van 16.00 tot 18.00 uur waarschijnlijk problematisch. Dat gaat vandaag de dag nu eenmaal zo omdat de meeste mensen dan aan het werk zijn.

Eerder al had Henk afscheid genomen van de kinderen en van het schoolteam. Henk heeft wel ideeen wat hij gaat doen. Zo zingt


Op 1 juli a.s. vrijdag avond vanaf 21:00 uur,  organiseert de natuur werkgroep van Scharnegoutum een Nachtvlindernacht... Deze avond/nacht begint met een PowerPoint presentatie en wordt gevolgd door een wandeling door de natuur. We nemen u mee en zullen het nodige vertellen en ook laten zien over nachtvlinders en hun voorkomen in ons land respectievelijk in Friesland. Nachtvlinders zijn een redelijk onbekend fenomeen. Algemeen worden ze beschouwd als “motten” met een grijze of bruine kleur, die hoofdzakelijk ’s avonds en ’s nachts rondvliegen.

Woensdag 29 juni 20:00 uur in Dorpshuis Scharnegoutum een informatie avond over Yin Yoga en mindfulness. Na de zomervakantie wordt er vanaf 31/8 op de woensdagochtend yin yoga les gegeven. Deze rustige vorm van yoga werkt op het bindweefsel. Door langer in een houding te gaan (2 tot 5 minuten), rek je het bindweefsel op en wordt zo de vochthuishouding hersteld, waardoor je gewrichten weer soepeler worden. De spieren ontspannen, je bent met aandacht in je lichaam (Mindfulness) Yin Yoga helpt o.a. bij de volgende klachten:

Koorleden Brûskoppen, Optreden Shantykoor De Brûskoppen. Waarschijnlijk vanaf volgende week worden de opnames van het concert in de Martenskerk op 25 mei 2016 van de Brûskoppen en het Súdwestkoor uitgezonden op Omroep Súdwest
(zender 40). Het totale concert duurt 2 uur en er worden telkens blokjes van 30 minuten uitgezonden. Deze blokjes worden regelmatig herhaald in het zomerseizoen.
Het concert staat op 2 dvd's. De 1e dvd is van voor de pauze en de 2e erna. Zie ook op You-tube: https://youtu.be/YFkuDtiePN0 
De dvd’s zijn te koop voor € 12,50.

Some people, somewhere in summertime.... Bakker Posthuma zet de bloemetjes (het terrasje) weer buiten. We hebben na veel regen weer behoefte aan mooie zomerse dagen. En wanneer de zon uitblijft moet je deze enigszins voor blijven. Tijd voor de dames van Posthuma om er buiten weer een feestje van te maken. In Scharnegoutum komen vele toeristen. Langs de Zwette ligt een prachtige fietsroute, maar ook per boot, te voet en met een oldtimer (of de gewone auto) weten vele mensen het prachtige dorpje aan de Zwette te vinden. Kom gezellig langs voor een bakje koffie en wat lekkers. Keuze genoeg in de lekkerste winkel van Scharnegoutum. Lekkere warme broodjes, diverse belegde broodjes of genieten van een overheerlijk gebakje..? Heeft u de luncharrangementen wel eens gezien. Kijk op de website van Posthuma. De lekkerste broodjes worden ook voor uw gasten thuis of op het werk voor u klaar gemaakt. Smakelijk (ge)bakje.

 


Op vrijdag, 10 juni hebben vrijwilligers van de Stifting Natuergebiet de Flearen/Oer`t Lange Rek, de pomp geinstalleerd en in gebruik genomen voor de beoogde plasdras in natuurgebied de Flearen. De door zonne-energie aangedreven pomp komt wat moeizaam tot leven nu vanaf de inwerkingstelling de zon het wat laat afweten. Wel heeft hij inmiddels tweemaal een aantal uren gedraaid, maar stopt weer als de accu, die door te weinig zon nog maar deels is opgeladen, is leeggetrokken. Toch is ongeveer een derde deel van het weiland inmiddels behoorlijk nat en dat zal snel toenemen zodra we een zonovergoten dag achter de rug hebben.

Het idee voor

4-06-2016: MEN MOAST

DRAVE,

SWITTE,LAITSJE,GENIETSJE,

ITE EN WER TROCHGEAN

OANT IN OARE KEAR

MISKIEN...

DE SLACHTE 

MOAI DATSTO DER BY

WIEST!

o.a. Piet Zijlstra, Sytze Ypma, Nynke en Piet Wiersma, fam. Koopmans, Gea Jongsma, Albert Kingma, Kor Huitema, Rouke van der Meer, Wietske Zeilstra, Gerlofke Beukens, Gerrit Lam, Baukje de Groot, en safolle meer minsken, rinners, en publiek.... Sjoch de foto''s yn it fotoalbum. 

Tiisdeitejûn 31 maaie krigen we as doarpsbewenners in geskink fan Geart Bos. Ik hie de wiken derfoar al besocht it te finen, mar it formaat wie beskieden, dat ik wie der in oantal kearen yn gedachten oan foarby fytst en rûn foar’t myn each der op foel. Snein 29 maaie, moarnsier bewust der op ôf rûn en doe, wylst ik it mysels foar lies en de wurden mei wyn en wetter meifarre liet, betocht ik hoe’t goeie wurden krekt op it goeie plak set wienen.

It wie waarm dy tiisdei, twa jonges leinen te fiskjen en fierderop swommen der noch twa yn it Swettewetter om, dan noch inkelde fytsers it paad nei Boazum del, wylst in man as 15 as fertsjintwurdiging fan it doarp it geskink yn ûntfangst naam. Joukje, Gearts sydsulver, dy’t al it skriuwen fan har dichter neisjocht foar’t it de wide wrâld yngiet, ûntbleate tegearre mei Pier Abe Santema, dy’t út namme fan Doarpsbelang in ynliedend ferhaal dien hie, de plaat mei it gedicht. Geart lies it nochris foar. Gedichten is krekt muzyk, elke kear sil it wer oars klinke as ien it foarlêst...

Boeken ruilje. 11-06-2016

It wie wer in gesellige boel mei it putsjekafee yn it Swettehûs op 11 juny. Der wienen wer in tal leuke putsjes oan o.a. fytsen en elektryske apparaten, der wie wer it nedige naaiwurk en ek de boekenruilmerk wie ridlik belangstelling foar. Lykwols nettsjinsteande dat we op skoalle struibriefkes útrikt hienen om ek de jeugd te entûsjasmearjen om mei harren oerstallige boeken lâns te kommen lieten dy it lykwols ôfwitte. Blykber binne se allegearre sa wiis mei harren boek dat se der net ôfsjen kinne.  

SCHARNEGOUTUM: Er zijn kampioenen gezien. Naast de heren voetballers, worden ook volleyballers kampioen. Deze Kampioenen zijn de dames van de Swette Switters.
 – Swette Switters meisjes C2 kampioen. Bovenste rij vlnr: Sannah Kroese, Djura Peterson, Aukje van Kalsbeek(trainster), Marrit Gaastra en Heather Zijlstra. Onderste rij: Iris Oosterbaan, Judith Atsma, Silke van de Witte en Kristia Dotinga (klik op de foto voor een vergroting). 

PROFICIAT !!!

04-06-2016: Slachtemarathon 2016. Het was afgelopen zaterdag zeer gezellig in Grutte Wierum, waar de deelnemers aan de Slachtemarathon aan de laatste 10 km begonnen. Velen huppelden nog vrolijk voort, maar er waren er ook die strompelend en steunend voort ploeterden. Gelukkig konden ze zich in Grutte Wierum tegoed doen aan heerlijke soep en broodjes knakworst. Dit zorgde voor voldoende nieuwe energie om ruim op tijd de finish te passeren.
Ja de vrijwilligers van dorpshuis Scharnegoutum hadden het lef gehad om o.a. maar liefst 300 liter soep in te kopen en 1000 knakworsten. In GrutteWierum hadden ze

Zoals in bijgaande poster vermeld staat is er in verband met het 70 jarig bestaan van Kaatsvereniging De Lytse Stuit een jubileumpartij op 11 juni aanstaande. Jeugd- senioren- en oud leden worden van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor deelname aan deze bijzondere partij, zo laat Baukje de Groot-Bosma weten namens de vereniging.  

 

Afgelopen woensdag, 1 juni om 13.00 uur werd het startsein gegeven door scheidend voorzitter van dorpsbelangen Andrea - maar nu nog even niet - en juf Niese Klaziena. Groep 3 was enthousiast genoeg om bij de deuren langs te gaan in ons dorp om daar aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in het dorp, waar automobilisten niet sneller dan 30 km moeten rijden. De actie hield in dat bewoners een 30 km sticker op hun huisvuilcontainer plakken zodat er voortdurend en in het bijzonder op de dagen dat de container bij de weg staat, overal gewezen wordt op de maximale snelheid van het verkeer.

Het is erg belangrijk dat deze boodschap op zo jong mogelijke leeftijd al in ons "systeem" komt te zitten. De kinderen van groep 3 hebben het nu al goed begrepen.

20-05-2016: Verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijf worden opgeheven. Peuterspeelzaal "It Hummeltsjes Honk" is daarmee bijna samengevoegd bij Thuis-bij-Thea. In dec. 2015 hadden we de ouders/verzorgers al geïnformeerd over de Harmonisatie... en dat we in gesprek gingen met diverse organisaties. Nu na enkele maanden hebben we in de Jaarvergadering d.d. 20 april  2016 hen kunnen meedelen dat we hebben besloten op 1 januari 2017 samen te gaan met Thuis-bij-Thea, zoals velen weten ook gevestigd in het pand naast school aan de Terp 2 te Scharnegoutum. Voor de ouders/verzorgers en de peuters zullen de vertrouwde gezichten blijven. Het is de bedoeling dat we met ingang van 1 januari 2017 overgaan naar Thuis-bij-Thea. De periode vanaf de zomervakantie beschouwen we als een overgangsperiode om alles goed voor te bereiden. We hopen

In het kader van de Campagneweek Súdwest Fryslân voor een verkeersveilige woonomgeving gaan leerlingen van de basisschool Op 'n Hichte op 1 juni 30 km. stickers aanbieden (voor op de vuilnisbak) om bewoners zich er bewust van te laten zijn dat harder rijden, behalve verboden, gewoon gevaarlijk is. Ook krijgen ze een convenant aangeboden waarin staat dat ze zich bewust zijn dat 30 km. in een woonomgeving de maximale snelheid is. 

De actie start om 13:00 uur bij de school waar een leerling de eerste sticker zal plakken. Daarna gaan groepjes leerlingen onder begeleiding naar de Legedyk, Fleardyk en St. Martensdyk de stickers aanbieden. Het doel is natuurlijk dat we allemaal stoppen met te hard rijden in het dorp om zo een veilige woonomgeving te waarborgen. Waaraan de vuilnisbakken met stickers ons wekelijks herinneren. Dorpsbelangen

Geart Bos hat in moai gedicht makke oer de Swette. Dit is Geart syn ferhaal: Doe’t yn it begjin fan dizze ieu yn it ramt fan it Fryske marren projekt plannen makke waarden om de Swette oantrekliker te meitsjen foar de wettersport skreaun ik in fers oer de Swette. Ik ha my altiten bot ynteressearre yn de skiednis fan ús provinsje en spesjaal foar de eigen gemeente en omjouwing. Foar it Afûk-B eksamen skreaun ik yn 1984 in skripsje oer de skiednis fan Wymbritseradiel en omtrint tsien jier letter ha ik meiskreaun oan it skiednisboek fan myn berteplak Goaiïngea. Dêrby ha ik doe in protte help hân fan ús doarpsgenoat Tsjitse Santema wêrfoar ik in protte foto’s makke ha foar syn

In the picture.... Bakker Posthuma in de prijzen: 25 mei 2016, Bakker Posthuma is winnaar Desem Award, de Echte Bakker met winkels in Wommels, Sneek, Bolsward en Scharnegoutum heeft de Desem Award gewonnen in de categorie Ongevuld desembrood. In de categorie Gevuld desembrood werd Posthuma gedeeld tweede. Het bewijs dat de kwaliteit van het desemassortiment van deze bakker top in orde is. De strijd om de Desem Award werd gehouden tijdens twee desembijeenkomsten, georganiseerd voor Echte Bakkers door het Gilde in samenwerking met GildePartner Puratos. De ingezonden desembroden werden daar gekeurd door de vakjury namelijk Marco van Scheijndel, technisch adviseur van Puratos en Daan Hesseling, lid van

Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum won gisteravond, zaterdag 21 mei, op het Gouden Spikerfestival in Ureterp, onder leiding van dirigent Meine Verbeek in de 4e divisie, de eerste prijs voor het verplichte werk en won ook de Gouden Spiker Bokaal voor het totale programma.

We wisten dat we goed gespeeld hadden, maar rekenden niet op de volle winst. De voorbereiding was goed geweest en dat geeft vertrouwen. Ons programma openden we met koraalspel, voor kenners, lied 44 uit het (oude) liedboek. Vervolgens speelden we de concertmars "with honors" , niet te vergelijken met de zgn. loopmarsen, gevolgd door het verplichte werk "Edge of Field and Meadows". Deze driedelige ouverture bood ons voldoende inspiratie om alles uit de kast te halen en daar

Scharnegoutum pakt dan toch het kampioenschap in klas 5A. FDS – Scharnegoutum 1 – 3,  Scharnegoutum pakte dinsdagavond onder het toeziend oog van ongeveer 500 toeschouwers op Skoatterwald in Heerenveen de titel in klas 5A. De torenhoge favoriet van voor de competitie werd in een beslissingswedstrijd met 1 – 3 verslagen. Beide ploegen gaven elkaar in de competitie geen strobreed toe en eindigden beide met 65 punten. Ze verloren beide één wedstrijd en speelden twee keer 1 – 1 tegen elkaar. FDS ging meteen met een gevaarlijke aanval over links van start en het ging maar net goed voor de goal van Scharnegoutum. Wat er daarna met hen gebeurde zal altijd een vraagteken blijven maar Scharnegoutum nam het initiatief over en binnen een half uur stond het 0 – 3. De mannen uit Havelterberg liepen als makke schapen over het veld en stapelden de ene op de andere fout. Scharnegoutum kreeg kansen, maar vrije trappen van Rick Atsma en Marcel Boersma leverden vooralsnog niets op.

15-05-2016: De website van Skearnegoutum is even onder toezicht van de website dokter... Soms gaat het lange tijd goed, uitstekend zelfs en dan horen wij niks. Eigenlijk hoor je zelden wat. Soms gaat iets minder goed en je hoort het meteen. De site is momenteel even onderhevig aan "griep", een soort virus en lastig op te sporen. Hoewel we al langere tijd bestaan, zijn er nu wat kinderkwaaltjes bij het vernieuwen, en in het dagelijks gebruik zijn we die kwaaltjes aan het verhelpen. Dat vraagt even onze volledige aandacht, aandacht in het bijzonder door Klaas Looper. Dus u mag weten we werken eraan en proberen het te verhelpen. Begrip vragen we van u wanneer soms foto's niet goed zijn te vinden en de verwijzingen niet helemaal naar behoren werken. Sorry dus hiervoor, namens de website commissie. 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

april-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-07.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 498 gasten en geen leden online