Home
24-aardappel.jpg

13-03-2017 Gau efkes strike en dan op in draaf nei Hartwert. Trije dammers út heechste klasse lieten ôfrûne moandei ferstek gean. Ien fan harren wie sa ferkâlden, dat er it wite net fan it swarte hout ûnderskiede koe. De twadde hie in hiele wichtige gearkomste op syn wurk en de tredde siet yn Hartwert. Dy moast de earste partij yn de twakamp om it Frysk Kampioenskip tsjin Taeke Kooistra damje. Dat Jelle Wiersma dêr damje moast,

18-03-2017 Nieuw verslag geplaatst: In de menubalk onder het kopje Doarpsbelang is op deze site het verslag toegevoegd met verrassende gesprekspunten uit het laatste jaaroverleg. Interessant genoeg, goed om dit te volgen. O.a. jeugdzaken, bouwplannen, recreatie, zwemplek, het oude Elim gebouw, dit en nog meer boeiende  thema's voor en over ons dorp.  

11-03-2017 Bolsward – Scharnegoutum 2 – 2, lange tijd leek het erop dat Bolsward een beslist onterechte overwinning over de streep zou trekken. Maar in de 95e minuut maakte Marcel Boersma uit een vrije trap toch nog de zeer terechte gelijkmaker: 2 – 2
De ploegen begonnen de wedstrijd van beide kanten wat afwachtend

Dinsdag 21 maart 2017: Het bestuur van de uitvaart vereniging  "De laatste eer", Scharnegoutum/Loënga nodigt u uit  tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2017 's avonds in het dorpshuis.  Na de pauze zal huisarts Jansen spreken over "Vragen rondom het levenseinde"

06-03-2017 Strikers en Hartwert yn lykwicht. Fansels moat der by sein wurde, dat de bank fan Hartwert ek sterk wie, mar likegoed beskôgen de Strikers de 6 – 6 as in moai resultaat. Nei de fernedering dy’t de spilers tsjin Nocht & Kriich oprûn hiene in wykmannich lyn, fielde dit suver as in oerwinning

5-03-2017 Het is of een dominee met vacantie gaat...? Misschien een beetje maar het is helaas voor langere tijd. De deur van deze kerk ging dicht. Sytze mocht zondag de deur dichttrekken. Na zijn laatste preek, het zingen, het koor en de zegen vertrekken. Dit jaar misschien ook verhuizen, naar een andere gemeente. Sytze Ypma heeft een andere kerkgemeente gekozen maar nog geen ander huis.  "Mag alleen blijven wanneer hij de nieuwe dominee gaat betalen..." zo werd er nog gegrapt.

                                                         

Jaarvergadering, 9 maart 2017. Aanvang 20.00 uur Plaats Swettehûs. U bent van harte welkom op de jaarvergadering. Voor meer info en de agenda lees in het menu dorpsbelang of lees meer.... 

 

 Klik voor meer info op het plaatje, dan weet je alles over de Zwettekoningin dorpsfeest van 2017: De voorbereidingen zijn gemaakt, je kunt je nu aanmelden en je kandidaat stellen voor Zwettekoningin. Ben jij onze nieuwe Zwette-koningin? Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of ook bij het bestuurslid die binnenkort langs komt met de contributie tour bij jou aan de deur. 

Skearnegoutum 27-02-2017 De froulju begjinne fan har ôf te biten. Ja, mar wol yn positive sin. Net dat se no as in soarte fan “bitches” it libben fan de manlju soer besykje te meitsjen. Nee dat net, mar se krije der wol hieltiten mear aardichheid der oan om dyn damjende mannen sear te dwaan op it boerd mei de hûndert fjouwerkantsjes. Beide froulju pakten moandeitejûn de hearen dammers yn. Se begjinne fan har ôf te biten.

* Iedereen is welkom om mee te helpen

* U mag de kleding in plastic zakken aanleveren

Scharnegoutum 23-02-2017 De familie Basyuni uit Syrië, van links naar rechts, Jamila, Kamal, Yousef, Shamasa, Mariam, Murad, Rajab, Mohammed. Wanneer je namen noemt- kent van mensen dan is het al een eerste stap. De stap naar "Dichten...?" Twee soorten/vormen van dichten zijn er. Dichten als een verhaal/ervaring vertellen/schrijven in een bepaald ritme met klanken van woorden (een soort van taalmuziek)

26 - 03 - 2017 Martens Iconen van de Kerkmuziek. Een concert van de Martens cantorij in de Martenskerk te Scharnegoutum op ♦zondagmiddag 26 maart 16.00 uur. ♦ Toegang gratis, ♦ collecte na afloop. 
Een icoon staat in het dagelijks spraakgebruik voor een representatief symbool. In dit programma gebruiken wij deze betekenis niet voor een symbool maar voor een muziekstuk, in ons geval voor koormuziek uit de rijke historie van de kerkmuziek. We noemen het Martens Iconen, omdat de koorwerken die in dit programma zitten representatief zijn voor het koor.

Om te laitsjensmile? Of………..cry It wie op 31 july dat ik in melding die by de gemeente SWF oer it feit dat der rûnom ús doarp in hiel soad ferkearsbuorden fan de peallen misten. Ik telde op myn sneinskuier it rûntsje Loaiïngea om sa mar 8 stiks. In pear dagen letter krige ik in mail wêryn ik betanke waard foar myn opmerksumheid en mei de meidieling dat de tsjinst iepenbiere wurken de rûte by del west hie, itselde as ik konstatearre hie en dat de buorden besteld wienen. It koe wol in pear wiken duorje foardat de buorden levere waarden mar dan soenen se ophongen wurde. Oant doe ta allegearre tige korrekt.

20-02-2017 Scharnegoutum,. Zoals aangekondigd bij het stukje over het snoeien in It Lange Rek, nu naast die van de Flearen, ook een sfeerbeeld van dit natuurgebied op deze website. De luchtfoto is gemaakt door Douwe van der Meer en de foto met het ijsvogeltje

BETER STEMMEN....      19-02-2017 Scharnegoutum gaat stemmen.....  Hoe is de stemming? Na 15 maart 2017 zullen we het weten. Op een bepaalde manier is het roerig in Nederland, worden we gehoord ? Mensen gaan soms klagen, de polarisatie en luchtfietsers zijn bezig.

5 maart 2017 Scharnegoutum: Zondag 5 maart aanstaande: De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a. nodigt u van harte uit...

Er is een nieuwe sponsor voor de site. Kinderopvang Thuis bij Thea, deze naam hoort bij een breed aanbod kinderopvang. Kinderopvang Thuis bij Thea is van deze tijd. Intussen een begrip, ondenkbaar voor ouders uit Scharnegoutum. Men maakt er veelvuldig gebruik van. De wereld verandert om ons heen,

4-02-2017 De winterstop van ons 1e elftal is voorbij. Meteen wint Scharnegoutum de enerverende derby. Scharnegoutum - TOP 4 – 2. Onder leiding van de uitstekend fluitende scheidsrechter Johan Fokkema die de derbysfeer perfect aanvoelde pakte Scharnegoutum een heel nuttige overwinning op de buren uit Oppenhuizen en Uitwellingerga. Voordat de gasten goed in de gaten dat de wedstrijd was begonnen stonden ze al achter met 1 – 0.

Salonmiddag van 1 februari jl. Het was een gezellige middag met als activiteit sjoelen en daarna muziek. De sjoelbakken waren in meerdere varianten en het blijft gewoon een leuk spel.  ‘skoft’ en een lekker kopje koffie/thee en daarna ging Catrinus ons verrassen met zeemansliederen, meezingers. En later ook de Fryske liedjes. Er werd heerlijk meegezongen. Met rode koontjes van het zingen en met de meezingers in ons hoofd, gingen we allen weer naar huis. Tot de volgende keer.

⇒Zie voor nieuws van doarpsbelangen onder het kopje Doarpsbelang van deze website.
Het bestuur vergaderde 2 februari j.l. Er is voor U aanvullende informatie over een aantal zaken die U wellicht van belang acht. De informatie zal ook in de doarpsomropper binnenkort vermeld staan. Op de komende jaarvergadering wordt U van harte uitgenodigd. De agenda verschijnt eveneens in doarpsomropper en op deze site.
Het bestuur

 


09-02-2017 Scharnegoutum, Heleen Bloemen heeft momenteel een leuke aanbieding. Voor slechts € 9,95 kunt u nu een daklei kopen.

5-02-2017 Scharnegoutum: Andere wegwijzers, de handschoen wijst naar links, naar rechts....Wat is er mis mee? Iemand de handschoen toewerpen....?  Wanneer de temperatuur daalt neigt het weer naar handschoenen. Wie de handschoen past trekke hem aan....

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-66.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 259 gasten en geen leden online