Home
04-Atsma.jpg

27-04-2017  Vijftig is een mijlpaal een keerpunt. Gefeliciteerd Majesteit. Mooie reden om vanuit de de redactie een tweet te sturen... De redactie kreeg van de Majesteit een persoonlijke email terug: "Waardige dorpelingen, slechts één keer kwam ik in uw dorp. Ik heb een bijzondere waardering voor U,

26-04-2017 Scharnegoutum: Hoewel af en toe ook de zon schijnt, het vrijwilligerswerk ernstig veranderd, leest u hier alles over de onveranderlijke traditie van de "Koninklijke Lintjesregen". Meer en meer gaat de gemeente/overheid van SWF de onbetaalde werkzaamheden van de vrijwilliger waarderen. De gemeenschap en heel veel andere werkzaamheden leunen namelijk op de onmisbare inzet van deze groep oprechte enthousiastelingen. Niks lukt meer zonder vrijwilligers en anders stopt het gewoon. Het wordt allemaal te duur. Zo is het.

Dizze skoallefoto fan 1904 is in klassefoto fan de herfoarme skoalle. De skoalle wie yn it pân op nûmer 27 fan de Legedyk. Letter wie it de wurkpleats fan boubedriuw De Vries. No hat it in wenbestimming. Links op de foto stiet it haad fan de skoalle master Roelof Walda. It haad stie altyd op alle foto’s dy’t op skoalle makke waarden. Hy hat fan 1888 oant syn pensjoen yn 1922 haad west fan de twamansskoalle. De Waldastrjitte is nei him neamd. Syn opfolger waard master H.J. Glastra van Loon.

24-04-2017 Op é Hichte, de jaarlijkse natuurweken van de basisschool zijn weer voorbij. Ondanks het koude weer, waar de kinderen geen last van leken te hebben, was het waterproject weer leerzaam en leuk. De inzet van school en ouders voortreffelijk en de tegenvallende vangst mocht de pret niet drukken. Voorafgaande aan de bezoekjes aan It Lange Rek werd op school het watercircuit uitgevoerd waarbij tal van aspecten van de betekenis van water aan de orde kwamen. Peter Huls en Sipke Plat hebben hierbij ondersteuning gegeven. We mogen weer spreken over twee fijne weken. In het album van deze site geven de foto`s een aardige inkijk op de projectweken. <fotoalbum klik hier>

Namens het bestuur van Stifting Natuer

 

 

15-04-2017 Scharnegoutum: Scharnegoutum – VHK 3 – 1. Onder het toeziend oog van ongeveer 300 toeschouwers begon Scharnegoutum goed aan de topper tegen VHK. Een ploeg die een aantal jaren geleden nog 1e klas speelde en nu qua aantal verlies punten nog steeds bovenaan staat in klas 4A
Scharnegoutum begon tegen de wind in en creëerde meteen een aantal kansen. Marcel Boersma en Sibren Posthuma waren echter niet gelukkig in de afronding. Daarna wist VHK hoe laat het was en gooide de beuk erin.

24-04-2017 Yn ús natuergebiet de Flearen, ik sis ''ús'' om`t de Flearen en It Lange Rek lyk as it Swettehûs foar en fan alle ynwenners fan Skearnegoutum is, moatte minsken oer it tried stappe om it kuierpaed rinne te kinnen. Dat kin wol oars fûn Geart B, der moat in klapstek komme. No kin Geart it witte om`t hy alle wiken in dei yn it fjild fan It Fryske Gea omslacht en dêr oan it wurk is. Yn natuergebieten hawwe se klapstekken en dat is tige noflik.

24-04-2017 Scharnegoutum: Verzeilt geraakt in het circus van de prijs, van de 'twirre' in een zware storm... Het verkrijgen van een enorm geldbedrag veroorzaakt altijd euforie. Euforie is een immens extreem blijdschap gevoel. Synoniemen zijn opgewektheid en jubelstemming. Wanneer een persoon euforisch is, ervaart diegene dit werkelijk. Je bent even niet jezelf.

In de bloc van doarpsbelang op deze site nu de laatste informatie van onze activiteiten, tw. een jaaroverzicht 2016/2017, de gesprekken op de jaarvergadering, alsmede de bestuursvergadering van maart j.l. waarin nieuws over de dorpskerk en het oude Elim gebouw. < voor info klik hier >

U bent zo weer volledig op de hoogte.

Het Bestuur

Scharnegoutum 20-04-2017 Is de boer voor Friesland nog geliefd? Het romantische beeld is veranderd en daar weet Alberdien uit Hommerts intussen ook alles van. Bij Olke Jongsma in Texas gaan vele kalfjes meteen naar de markt, melk wordt gemolken en het land lijkt bestolen.

17-04-2017 Skearnegoutum. Vol spanning afwachten elke week weer... Nee, het gebeurd gewoon. Een winnend lot van de Nationale Postcodeloterij is afgelopen weekend gevallen in Scharnegoutum. Op de Zwettewei Oost kan men het verrassende bericht haast niet geloven. "Jaren meegedaan, altijd automatisch afgeschreven van de bankrekening en nooit wat gewonnen....". Sipke Plat één van de gelukkige mede- winnaars van deze buurt schrijft hierover in de eerst volgende Doarpsomropper.  

Scharnegoutum 12-04-2017 Wanneer we over dingen praten die er eigenlijk niet lijken te zijn, dan wordt het een soort geloof. Het geloof leert ons van opstaan uit lijden, de weg naar het nieuwe. Wanneer we mensen horen praten over een oude fabriek nabij de Zwette, dan denken veel dorpelingen bijvoorbeeld al snel aan de Poiesz. Maar wanneer we gaan praten over een wandeling langs de grasdrogerij

8-04-2017 Tollebeek – Scharnegoutum 2 – 2 Scharnegoutum had na zaterdag zomaar bovenaan kunnen staan in klas 4A. Niet dat men daar als promovendus voor het seizoen ooit mee had gehouden, maar gelet op de onderlinge verschillen in deze klas had het na zaterdag zo maar kunnen gebeuren.

Enkele leden van Excelsior waren wel wat bezorgd afgelopen zondagmiddag, 2 april zo rond de klok van half vier. Zou er op deze zonovergoten dag wel voldoende belangstelling zijn voor hun concert? Nou, ondanks het mooie weer, liep de zaal behoorlijk vol in het Swettehûs. Het werd een mooi concert met veel afwisseling. Ook de gasten, Jan Tekstra en de vocalen van het ensemble Freezing, konden hun talenten er goed in kwijt.

8-4-2017 Scharnegoutum  Deze week startte de natuurweken voor de kinderen van Op`e Hichte met het watercircuit op school. Peter en Sipke hielpen de kinderen bij de lesstof waar naast de vragenlijst over de betekenis van water ook proefjes werden gedaan en waarbij waterdiertjes met de loep werden bekeken. De komende week zal de jeugd in It Lange Rek zelf gaan zien wat ze zoal met schepnetjes uit het water kunnen vissen.


                                                                                  2-04-2017 De kerkgangers van Scharnegoutum kwamen afgelopen zondag naar buiten.

1-04-2017 Scharnegoutum, telkens speelt de discussie over het drukke verkeer van de Lege Dyk. De discussie rondweg speelt steeds weer op; ook zaterdag jl. tijdens de druk bezochte bijeenkomst is er een breed draagvlak voor het invoeren van de BEV beperkt 1- richting verkeer rijden. Zo’n 60% van de dorpelingen is voor invoering van dit principe in plaats van een rondweg. Dit bleek uit onderzoek onder de aanwezigen. Het is eerlijker en is aanmerkelijk goedkoper. Rond rijden is hier de oplossing voor het groeiende verkeersprobleem, met één ontsluiting, men komt nl. via Sneek/Leeuwarden ons dorp binnen en verlaat via de Koarte Leane naar Harinxmaland of via Bozum naar Dearsum het dorp. Helpt u mee om dit  1- richting verkeer denken verder uit te denken ?

27-03-2017 It rint nei de ein mei de kompetysje. Ferline wike wiene der 14 leden paraat. Hartstikkende gesellich. Moandeitejûn wie it ek gesellich, mar it sechje “hoe meer zielen hoe meer vreugd” hat dizze wike wol wer sjen litten dat dat noch altiten wier is. Op ien nei de lêste jûn en dan sit it damjen der wer op en kinne de houtsjes wer efter slot en skoattel. Moandeitejûn waard der fansels noch wol spile en hoe, mar it is te merken dat it nei de ein fan de kompetysje rint. Tusken Bauke de Boer en Paul Borghaerts wie yn harren earste moeting net útmakke wa’t no de sterkste wie. Doe wie it resultaat remize. Moandeitejûn krigen de mannen wer de kâns om sjen te litten wa’t de bêste papieren hie. It soe in moai spul wurde, wêryn Paul der al gau wat better op kaam te stean.

21-03-2017 Natuurgebieden Scharnegoutum – Nu het broedseizoen weer is begonnen, 21 maart t/m 1 juli zijn de natuurterreinen weer hond- vrij. Honden moeten gedurende deze periode een andere plek zoeken om hun behoefte te doen, want de natuurterreinen zijn net als voorgaande jaren voortaan gedurende 4 maanden verboden voor de trouwe viervoeters. "Met een verbod voor honden neemt de diversiteit aan vogels en fauna beslist toe". Klein detail, het smoesgehalte is bij de hondenbezitter heel divers... En verder mag opgemerkt worden dat het gedeelte "it Lange Rek" geleidelijk is verworden tot een hondenuitlaatplaats van een dusdanig formaat...

 29-03-2017 Verkocht is deze prachtig gelegen en uitstekend onderhouden karakteristieke kop-hals-romp woonboerderij. Vanaf de Alddyk werd eerder een nieuwe dam gelegd, is er één schaap over de dam dan volgen er meer...De schapen zijn op het droge. Bij dit pand is het een feit. Dit pand kent zoveel extra's! Vrij gelegen en toch met alle voorzieningen en de stad binnen handbereik. Deze boerderij is de laatste jaren grondig, met behoudt van karakter en sfeer, gerenoveerd. De nieuwe eigenaar die hier straks woont,

 29-03-2017 Aan de Zwette wordt een mooi huis gebouwd. Vanaf het natuurgebied it Lange Rek is het nieuwe huis nu goed te zien, het blijft onzichtbaar vanaf de straat. Lucas van Elven en Jitty van der Laan zijn de gelukkige eigenaren. Bouwbedrijf DW uit Nieuwehorne heeft het bedrijfshuis ontworpen en gebouwd, het is bijna klaar.  Bepaald geen ratatouille.

Zondagmiddag concert ‘Back to my roots’.
Zondag 2 april a.s. geeft Muziekvereniging ‘Excelsior’
o.l.v. Meine Verbeek
een concert met als thema ‘Back to my roots’. Als gastmuzikant zal Jan Tekstra uit Heech optreden. Tevens treed het koor Freezing op, met o.a. dorpsgenote Tania van Elven. Natuurlijk laat het jeugdkorps ‘Jesband.nl’ van zich horen.
Jan Tekstra is zanger, liedjesschrijver, producer en coach. Hij schreef onder meer hits voor Marco Borsato (Je hoeft niet naar huis vannacht, Vrij zijn, Het water) en Jayh Jawson (Mooie dag). Naast liedjes schrijven voor artiesten, musicals, televisie en film,

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-23.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1118 gasten en geen leden online