Home
08-zorgboerderij.jpg

22-09-2017 Na  meer dan 8 redactie jaren in de Doarpsomropper en later ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de Mediagroep Scharnegoutum gaat Anneke Meiners ons verlaten. Samen met haar man / predikant Sytze Ypma vertrekt zij ook naar Franeker. De verhuizing zal eind november zijn vertelt ze, de familie Ypma vertrekt en haar opstellingenwerk blijft voorlopig nog even zo vertelt zij ons.

Op 19 november STILL ALICE  ’Een film  over verlies ’ Wij draaien voor u deze film met een goede weergave van dit aangrijpende proces. U bent welkom. Zondag 19/11 20:00 uur in de Martenskerk van Scharnegoutum. Het is een verfilming van het bekroonde boek. Ik mis mezelf over een vrouw die alzheimer krijgt. In de film volg je Alice, een vrouw van vijftig. Still Alice gaat over Alice, die haar leven goed voor elkaar heeft. Ze heeft een leuke man, drie volwassen kinderen en een goede baan als taalwetenschapper op de Harvard University. Maar langzamerhand raakt Alice de grip op haar geordende leven kwijt.

Het eerste van Scharnegoutum in vorm in Beetgum! Op de eerste zaterdag 4-11, van het jaar die zich afspeelt tijdens de wintertijd reizen de rood witten af naar Beetgum. Wederom een trip naar het noorden van de provincie, waar men de afgelopen seizoenen minder kwam. Om aansluiting te krijgen met de top van de competitie moesten er drie punten mee in de kofferbak van dhr Miedema. Op het kunstgras van Makkum speelde zich namelijk de topper Makkum - AVC af.

30-10-2017 Tineke stiet ien efter en stiet ien foar. Noch altiten rint Tineke Teigeler yn in rinstek. Har man moat har nei it damjen bringe en wer ophelje. Ja it is wat as jo de heup stikken hân ha. Dan binne jo net sa mar ien twa trije wer de âlde. Damje dat kin se noch wol, allinne hellet se lang net altiten út har stân wat der yn sit. Moandei hie se wer sa’n partij. Se rekke in houtsje kwyt en in pear streken letter stie se ien foar. Ja dat gie wat apart. Tsjinstanner bauke de Boer seach ek wol efkes raar op syn noas, doe’t er fan ien foar sa mar ien efter rekke.Tineke feroare suver wat mei dat iene houtsje foar. Net dat dy feroaring no sa sear yn har foardiel wie. Nee se skode sa no en dan fan dy frjemde houtsjes. Sadwaande kaam se der op it lêst op te stean as in brijwein.

Scharnegoutum woensdag 1 november was een hele bijzondere dag. Op 'e Hichte, de kinderen, zij namen afscheid van juf Hannie (de Boer). Na een lange periode waarbij ze verbonden was aan de basisschool en kinderen, mag juf Hannie het nu wat rustiger aan doen en samen met Wijtze zoveel mogelijk gaan genieten. Woensdagmorgen was voor Hannie de rode loper uitgelegd en volgde in het schoolplein een leuke bijeenkomst met alle kinderen en natuurlijk de collega`s. Hannie kreeg veel complimenten

29-10-2017 Scharnegoutum een geweldige pot was het zeker niet. Scharnegoutum – VenV 68 werd  3 – 1
Scharnegoutum pakte heel nuttige puntjes ten VenV. De harde wind deed dan misschien afbraak aan het spel maar er werd toch gewoon veel te veel onnodig balverlies geleden. Bij de aftrap ontbraken de basisspelers Rick Atsma, Wytze Lanting, Jaider Pommer en Johannes Greidanus, maar de thans opgestelde spelers moeten dit niveau ook zeker kunnen halen. Als je echter veel te veel met een bal gaat lopen en totaal onnodig ballen terug gaat spelen, dan weet je dat in de problemen gaat komen. Scharnegoutum begon met de wind in de rug voortvarend en kwam al in de vijfde minuut op voorsprong.

21-10-2017 Problemen binne om oplost te wurden. De skriuwer wie noch net binnen en fuortendaliks wie der al in probleem. De ljochten koene wol wat fûler en nimmen wist hoe’t dat moast. Normaal hat de foarsitter de kaai fan it doarpshûs en as de dammers de seal yn komme is alles al ree. Mar ek in foarsitter is wolris ferhindere, mar lokkich is de skriuwer ek ynwijd yn de geheimen fan it Swettehûs en wie der gau mear ljocht. Der wiene mar acht dammers en yn beide groepen wie der in ûneven oantal.

SCHARNEGOUTUM  Kort na kinderboekenweek presenteerde dorpsgenoot Sietske Zwerver haar eerste kinderboek. – ‘Pup wil een hoed’   Dat is de titel van het eerste kinderboek van de hand van Sietske Zwerver, voormalig leerkracht en eigenaar van Ster(k)talent in Scharnegoutum.
Sietske Zwerver heeft het eerste exemplaar aangeboden aan Yrea van der Wal, eigenaar van basic-bliss, een webshop met allerlei leuke cadeaus voor baby’s en kinderen waar het boek te koop is. Het boek is verder verkrijgbaar bij Bruna in Sneek.

21-10-2017 Natuermannen in aktie... Mooie foto's  van actieve mannen, een doe middag in onze natuurterreinen! o.a. In it Lange Rek is het eilandje van de zwaluwwand opgeknapt, een forse omgewaaide boom verwijderd, knotwilgen gesnoeid en het heuveltje met de kinderstenen ontdaan van alle opgeschoten onkruiden. In de Flearen gaan we het info-paneel herstellen. Daarna is er nog een hoeveelheid overtollig riet te snijden en gaan we de plas-dras opschonen, daar is nog veel professionele hulp bij nodig.

 

Graag willen de inwoners van ons dorp dat het oude ELIM gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Lees nu in de blog van Doarpsbelang wat het kan gaan worden. Uw reacties op onze bekendmaking zien wij graag tegemoet. Uw opmerkingen zullen wij ter harte nemen en bespreken in ons overleg om het daarna mee te nemen

Scharnegoutum 16-10-2017 Twa froulju binne dy Bauke Bos net te mânsk? It kaam yn de twadde klasse net moai út. As se allegearre tsjin ien damje soenen, dan soe der ien oerbliuwe. Bauke Bos bea oan om tagelyk tsjin de beide froulju te damjen. Dy froulju binne hjir ferline wike noch delsetten as de twa krukken.

Scharnegoutum 11-10-2017  aankondiging van een Open dag 4 november. Op en rond de begraafplaats.
Uitnodiging voor de open dag is 4 november a.s. ‘Rondom uitvaart en begraafplaats’.

Nieuw en modern Visitekaartje van de Omropper. Onwillekeurig is de voorkant van een krant, tijdschrift, boek of gids altijd het visitekaartje. In één oogopslag heb je daardoor vaak al een idee van de inhoud ervan. Naast de tekst op de voorkant is een foto of een tekening beslist medebepalend voor de uitstraling ervan.

Scharnegoutum: 13-10-2017 Dorpshuis klik hier: -> activiteiten 2017-2018  Ons dorpshuis heeft een sociaal-culturele functie. Het is een openbare ontmoetingsplaats voor alle dorpsbewoners. Het biedt onderdak aan het verenigingsleven. Ook draagt men bij aan de sociale cohesie in ons dorp.

Scharnegoutum 9-10-2017 geen echt bedaard voetbalspel tegen Burdaard. VV Scharnegoutum geeft weer onnodig punten weg. Scharnegoutum – Birdaard 5-5. Op een door de regen spekglad veld regende het zaterdag doelpunten in de wedstrijd tegen Birdaard. Slippertjes en onnodige fouten leiden tot een doelpuntenfestijn, leuk voor de neutrale toeschouwers, maar vooral een drama voor de aanhangers van de thuisploeg.

9-10-2017 Scharnegoutum, Sjoerd Huitema giet fuortendalik oan kop! Alle wat ynwijde dammers sjogge der fansels net frjemd fan op, dat nijeling Sjoerd Huitema nei twa wedstriden allinne oan kop giet yn de twadde klasse. Yn de earste klasse stiet Jelle Wiersma nei twa wedstriden ek op it earste plak. Wy binne der no benijd nei hoe’t de einstân ein maart der útsjen sil. Soene de beide koprinners dan ek noch deselde posysje ynnimme? De stikjeskriuwer achtet dy kâns frij grut.

10-10-2017 Vanaf vandaag het verslag van de bestuursvergadering doarpsbelang van 3 oktober 2017 in de blog van Doarpsbelang op deze site. We nemen u graag mee in al onze onderwerpen:  De zwemplek, kerktoren actie, glasvezel internet, contributie, de discussie en ideeën van de Achterbuorren, een zoektocht naar een boek en een nieuwe dorpsvlag...   
Het bestuur-->
 
 klik hier voor verslag

Donderdagavond 19 oktober is iedereen ’s avonds 8 uur welkom in de Martenstsjerke om te luisteren naar de Wandelervaring van Gerrit Lam naar Santiago de Compostella.  Wie denkt aan zo’n mooie pelgrimstocht denkt misschien niet meteen aan Gerrit Lam. Toch is Gerrit een deskundige in die tocht naar Spanje.  Met rugzak en plattegrond wandelde hij langs de route.  Een gesprek met Gerrit is een gesprek vanuit beleven. “Alle mensen lopen met een rugzak op ”,

Scharnegoutum 6-10-2017 Deze maand in de Doarpsomropper, de oktober editie, vertellen we u meer over de straatverlichting.
Frjemde (ljocht)kluchten! Is it jimme grif wol opfallen dat de iepenbiere ferljochting yn ús doarp de lêste wiken hielendal de kluts kwyt is. Jûns giet it te betiid oan en de jûnsferljochting dy't 11 oere jûns útgiet baarnd moarns betiid ek wer en giet ek wer te let út.

2-10-2017 Nijeling Sjoerd Huitema is in rappe learling. Ferline wike wie Sjoerd Huitema foar de earste kear oanwêzich by de Stadige Strikers. Doe hold de damklup de jierfergadering: de notulen en it jierferslach waarden troch de skriuwer Bauke Bos foarlêzen, en de stân fan de sinteraasje lei ponghâlder Ype Boelens út. Beide hearen hienen de saakjes goed foarinoar. Nei noch wat oare punten en nijtsjes stelde werkeazen foarsitter Cor Kooistra foar om ek noch mar efkes in pear potsjes te striken. Sjoerd Huitema gie doe ek syn earste potsjes skowen as Stadige Striker.

30-09-2017 Scharnegoutum heeft 100 minuten nodig om doelpunt tegen Arum te maken. Scharnegoutum – Arum 1 – 1 Scharnegoutum speelde zaterdag een uitermate teleurstellende pot voetbal tegen Arum. Terwijl men bijna constant in balbezit was had men 100 minuten nodig om een doelpunt te maken en toch nog een punt uit het vuur te slepen.

23-09-2017 Bolsward - Scharnegoutum 2 - 1 . De zaterdagmiddag begon zo mooi gisteren, bij het tweede elftal kijken thuis tegen Mulier 2 speelden de spelers van Scharnegoutum niet onverdienstelijk, met 2-0 winst werden de eerste 3 punten bijgeschreven. In een niet spectaculaire maar wel degelijke wedstrijd begon het nieuwe tweede elftal (toch een behoorlijke verjonging ondergaan) met een succesvolle opening van het seizoen.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-73.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 414 gasten en geen leden online