Home
17-Koopmans.jpg

24-12-2017 Langs de weg staan al geruime tijd nieuwe bordjes... het wandelnetwerk. Het is een netwerk van wandelpaden, die allemaal gekoppeld zijn via wandelknooppunten. Met dit knooppuntsysteem maak je je eigen wandelroute, van korte ommetjes tot meerdaagse trektochten. Het is een fijnmazig netwerk, die een deel van onze provincie beslaat. Het wandelnetwerk is groter dan... beslaat een (wandelvriendelijk) deel van een provincie, en bestaat uit gekoppelde wandelpaden, die zijn voorzien van paaltjes met driehoekjes-pijlen (zie foto).

24-12-2017 Putsjeskafee mei reses. It wie in drokte fan belang sneon 2 desimber by it putsje kafee. De naaisters hiene it knap drok û.o mei it reparearjen fan de mantel fan Sinterklaas dy't him blykber wat mâl tjirge hie en sadwaande lêst fan losse naden. Akke Luimstra hat har der mei rêden, mar wy witte net of se no ek in ekstra presintsje fan de âld man krigen hat. Fierder hat ek Jaike Plat mei har naaimasine it ridlik drok hân. Technysk hold it op by in pear lytse reparaasjes. Wat dat is witte we net mar it skynt dat de minsken yn ús doarp tige sunich mei harren guod omgean. 

20-12-2017 Nog slechts enkele dagen... Wat is een skyline van Scharnegoutum zonder onze "toer". Geen gezicht natuurlijk! Daarom op 30 december het Rondje om de kerk, onder het motto "Yn`t fjoer foar de toer". Het belooft een prachtig evenement te worden. Al zo`n 30 dorpsbewoners verlenen hun medewerking om er een succes van te maken. U mag dit niet missen.......en als het koud is, muts, sjaal en warme dikke sokken houden U warm en anders wel de snert, koffie, thee of andere dranken die aanwezig zijn.

16-12-2017 Zwaarbevochten maar slimme overwinning van Scharnegoutum op Makkum. Makkum – Scharnegoutum 1 – 2 Scharnegoutum pakte zaterdag een hele nuttige zege op het kunstgras van en tegen Makkum. In de eerste helft lieten de gasten de thuisploeg het spel maken en gunden hen de bal. Echt gevaar voor de keeper van Scharnegoutum ontstond er echter eigenlijk nauwelijks. De aanvallen van de gastheren verder allemaal voor het strafschopgebied opgevangen door de solide defensie van de zaterdag in het blauw gestoken gasten.

18-12-2017 Hartwert in maatsje te grut foar de Strikers. It is altiten wer in aardich treffen tusken de dammers fan hartwert en De Stadige Strikers. Ferline jier einige dy striid yn Skearnegoutum yn in gelyk spul. Oan dat moaie resultaat koene de Strikers yn de útwedstriid tsjin itselde Hartwert net oan tippe. Dochs seach de foarsitter foarútgong, want yn de lêste útwedstriid waarden se ferline jier yn Aldegea mei mar in heal puntsje yn de plus fan it boerd ôfseame. Yn Hartwert gong it al wer better....

20-12-2017 Gasttraining Rutger Zoodsma in Scharnegoutum. Woensdag middag 20 december kreeg de jongste jeugd van volleybalvereniging Swette Switters trainging van professioneel volleybalspeler Rutger Zoodsma. De Sneker volleyballer Rutger Zoodsma speelt bij Solingen Volleys in Duitsland en kwam speciaal naar Scharnegoutum om een training te verzorgen.

4-dec-2017 Fol ferwachting kloppet myn hert. Foar twa fan de Stadige Strikers wie it de earste kear dat se it sinteklazedamjen meimakken. It heart sa’n bytsje by de tradysje fan de fiifentritichjierrige klup. As jo dan nij binne dan tinke jo mooglik alris: hoe soe dat no wêze sok damjen. By ien fan de nijelingen, hy komt fan Easterein, wie it al in lyts wike in lietsje fan: Fol ferwachting kloppet myn hert.
Om koart te kriemen: Elk moat mei in kertier op ’e klok fjouwer potsjes damje.

2-december-2017 Scharnegoutum 1 – VCR 1 5 – 2 Nummer drie en vijf van de competitie tegen elkaar. Je zou zeggen dat kan een spannend potje worden. Het tegendeel was echter waar tot teleurstelling ongetwijfeld van het behoorlijk aantal opgekomen toeschouwers uit Rinsumageest.
Scharnegoutum liet vooral in de eerste twintig minuten van de wedstrijd geen spaan heel van de enigszins gehavende ploeg van VCR.

Scharnegoutum 3-12-2017 Mensen kunnen iedere dag voor de televisie zitten, of blijven kleven aan de bank en wachten achter de geraniums. Terwijl alle jonge mensen aanhaken met smartphones whats-app of op facebook etc. Gaan ze met heel veel berichten de wereld over. In de Tjebbe Claeszstrjitte gaat het wereldnieuws anders de ronde...

(net alhiel wat skriuwer socht, mar sit der ticht by)

Wisten Jo dat der ek yn ús warbere (lytse) Skearnegoutum in "Inner Circle" bestiet? Wat mei dat dan wol wêze, in Inner Circle, hear ik minsken al sizzen. No, dat betsjut in lytse groep fan minsken dy`t elkoar faak op ferskate plakken tsjin komt yn`t doarp.

Zaterdagmiddag kwam de Sint weer als vanouds de kinderen van Scharnegoutum bezoeken. Jammer genoeg kon zijn grote vriend Americo niet meekomen, maar dat wist Sint goed op te lossen. Samen met hoofdpiet reed hij op een duo/fiets door ons dorp om daarna alle kinderen in het Swettehûs...

Milieustraat Sneek ook op zaterdag open 

Sneek – Met ingang van 2018 is de milieustraat aan de Wetterskipsdyk 4 in Sneek ook op zaterdag open, van ’s morgens 9.00 uur tot ’s middags 13.00 uur.

De andere openingstijden blijven gelijk nl. van maandag t/m vrijdag van 16.30 – 19.00 uur.

Legitimatie is verplicht. 

U mag 12 keer per jaar gratis afval brengen naar de milieustraat, per keer maximaal 2 kuub.Komt u

20-11-2017 Dicky van der Meer hat no al mear punten as it totaal fan ferline jier. Ferline wike fersloech er op moandeitejûn Jelle Wiersma en in dei letter ferlear er twa yn Jorwert en moandei lêstlyn fersloech er Cor Kooistra. Yn de kompetysje hat er no al moai wat puntsjes byinoar fandele. Dicky van der Meer oer him haw wy it, hat no al mear punten as yn it hiele lêste seizoen. Moandeitejûn antwurde hy mei in sterke tsjinset op de iepening fan Kooistra. De lêste like der suver wat mei oan te wêzen en it duorre ek lang ear’t er mei in streek kaam.

 18-11-2017 Voetballers aan de bal... AVC mocht aantreden tegen de nummer drie van de competitie Scharnegoutum. En Scharnegoutum bleek een goed voetballend elftal te zijn wat het AVC deze middag ontzettend moeilijk maakte. Gedurende de gehele wedstrijd had men een overwicht. Maar AVC bleek dodelijk precies in de afwerking van kansen en dat was wat Scharnegoutum ontbeerde. Scharnegoutum startte fel aan de wedstrijd en binnen 5 minuten ontstonden de eerste kleine kansjes.

10-11-2017 Turks...restaurant it Swettehûs:  Turkije kan je naar je toe laten komen. Een groot en ver land, aan de grens van Europa, waar momenteel  veel gebeurd wat we soms maar eenzijdig weten. Afgelopen vrijdag was er een mooie gelegenheid gecreëerd om in een soort van mobiel Turks buffet in het Swettehûs, van alles te proeven en te ervaren van dat hele grote Turkije. Een land wat trots mag zijn, zoveel verschillende mensen, tegenstellingen, een warm maar ook koud land, cultuur, met hele lekkere gerechten.

14-11-2017  Yn in flok en in sucht makken de Strikers dien wurk. De namme Stadige Strikers waard moandeitejûn net folle ear oandien. Nee it stadige wie der by de measte dammers net by. It gong gewoan hurry up. Boppedat wiene der ek ferrassende útslaggen. De meast bysûndere wie de winst fan Dicky van der Meer op Jelle Wiersma. De earste makke ek yn in mum fan tiid dien wurk.
Jelle is wol gauris de earste dy’t út is. Dat wie moandeitejûn net oars. Faak stapt er dan as winner efter it boerd wei.

22-09-2017 Na  meer dan 8 redactie jaren in de Doarpsomropper en later ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de Mediagroep Scharnegoutum gaat Anneke Meiners ons verlaten. Samen met haar man / predikant Sytze Ypma vertrekt zij ook naar Franeker. De verhuizing zal eind november zijn vertelt ze, de familie Ypma vertrekt en haar opstellingenwerk blijft voorlopig nog even zo vertelt zij ons.

Op 19 november STILL ALICE  ’Een film  over verlies ’ Wij draaien voor u deze film met een goede weergave van dit aangrijpende proces. U bent welkom. Zondag 19/11 20:00 uur in de Martenskerk van Scharnegoutum. Het is een verfilming van het bekroonde boek. Ik mis mezelf over een vrouw die alzheimer krijgt. In de film volg je Alice, een vrouw van vijftig. Still Alice gaat over Alice, die haar leven goed voor elkaar heeft. Ze heeft een leuke man, drie volwassen kinderen en een goede baan als taalwetenschapper op de Harvard University. Maar langzamerhand raakt Alice de grip op haar geordende leven kwijt.

Het eerste van Scharnegoutum in vorm in Beetgum! Op de eerste zaterdag 4-11, van het jaar die zich afspeelt tijdens de wintertijd reizen de rood witten af naar Beetgum. Wederom een trip naar het noorden van de provincie, waar men de afgelopen seizoenen minder kwam. Om aansluiting te krijgen met de top van de competitie moesten er drie punten mee in de kofferbak van dhr Miedema. Op het kunstgras van Makkum speelde zich namelijk de topper Makkum - AVC af.

30-10-2017 Tineke stiet ien efter en stiet ien foar. Noch altiten rint Tineke Teigeler yn in rinstek. Har man moat har nei it damjen bringe en wer ophelje. Ja it is wat as jo de heup stikken hân ha. Dan binne jo net sa mar ien twa trije wer de âlde. Damje dat kin se noch wol, allinne hellet se lang net altiten út har stân wat der yn sit. Moandei hie se wer sa’n partij. Se rekke in houtsje kwyt en in pear streken letter stie se ien foar. Ja dat gie wat apart. Tsjinstanner bauke de Boer seach ek wol efkes raar op syn noas, doe’t er fan ien foar sa mar ien efter rekke.Tineke feroare suver wat mei dat iene houtsje foar. Net dat dy feroaring no sa sear yn har foardiel wie. Nee se skode sa no en dan fan dy frjemde houtsjes. Sadwaande kaam se der op it lêst op te stean as in brijwein.

Scharnegoutum woensdag 1 november was een hele bijzondere dag. Op 'e Hichte, de kinderen, zij namen afscheid van juf Hannie (de Boer). Na een lange periode waarbij ze verbonden was aan de basisschool en kinderen, mag juf Hannie het nu wat rustiger aan doen en samen met Wijtze zoveel mogelijk gaan genieten. Woensdagmorgen was voor Hannie de rode loper uitgelegd en volgde in het schoolplein een leuke bijeenkomst met alle kinderen en natuurlijk de collega`s. Hannie kreeg veel complimenten

29-10-2017 Scharnegoutum een geweldige pot was het zeker niet. Scharnegoutum – VenV 68 werd  3 – 1
Scharnegoutum pakte heel nuttige puntjes ten VenV. De harde wind deed dan misschien afbraak aan het spel maar er werd toch gewoon veel te veel onnodig balverlies geleden. Bij de aftrap ontbraken de basisspelers Rick Atsma, Wytze Lanting, Jaider Pommer en Johannes Greidanus, maar de thans opgestelde spelers moeten dit niveau ook zeker kunnen halen. Als je echter veel te veel met een bal gaat lopen en totaal onnodig ballen terug gaat spelen, dan weet je dat in de problemen gaat komen. Scharnegoutum begon met de wind in de rug voortvarend en kwam al in de vijfde minuut op voorsprong.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-10.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 520 gasten en geen leden online