Home
33-atseven.jpg

      Een kapper knipt knapper...met korting!   Een jubileum mag je vieren. De kapper, is alweer 15 jaar

23-02-2018 De Mediagroep voegt alle advertentie inkomsten samen. We voegen samen en nemen afscheid. Vandaar een blik op Jouke v Schepen,  55 jaar jong, hij was jarenlang beheerder van de website penningen en correspondeerde kort en bondig met alle bedrijven. Geld vragen voor de website en deze beheren. Bescheiden nemen we afscheid van de website kas en is het een ‘vut’ gaan. Voorwaarts bedoelen we hier, wanneer drie onderdelen samengaan, lijkt er één teveel. De mediagroep gaat verder met...

23-02-2018 Foar Frysk kampioen Jelle Wiersma is twa kear klapt...    Fansels binne de Strikers wakker grutsk, dat harren Jelle Wiersma no al foar de seisde kear kampioen Frysk spul wurden is. Moandeitejûn is der twa kear foar him klapt. De earste kear doe’t er noch net oanwêzich wie en twads doe’t er de damseal ynstapte. Hy koe fierders fuort oan de bak. Tsjin Sjoerd Jan Bakker.
Hoe’t it krekt om en ta gien is, wit de skriuwer net, mar wol dat de lûden dy’t út de oare hoeke kamen no net bepaald hearre lieten dat Bakker der goed foar stean soe.

 

ANNULERING !!!!
LET OP!
Ook de voorstelling op 14 april gaat NIET DOOR!!!
De Brekbere Sirkel.

Voor de tweede keer kregen wij de medeling dat deze voorstelling niet doorgaat vanwege een val van de hoofdrolspeelster Tet Rozendal.

23-02-2018  Blog Doarpsbelang: Nieuw artikle in deze blog het besprokene in de bestuursvergadering van 8 februari 2018.

O.a. over zwemplek, verkeers-en parkeer problemen in het dorp, slechte bermen Ivige Leane.

04-02-2018 By de Strikers troch de gelûdsbarriêre. Foar de measte minsken is damjen in sport wêr’t by net folle sein wurdt en foaral as dat wol bard, net al te lûd. No draacht de de iene syn stim en lûd folle fierder as dat fan in oar. De ien hat no ien kear wat mear folume. Foar de measte dammers is dat gjin probleem, mar der binne ek guon dy ha der eins mar it mier oan. Sy kinne harren net konsintrearje as der wat mear lûd as gewoanwei produsearre wurdt. Se fine dat guon wat troch de gelûdsbarriêre geane. Dêr leit dan wol wat in probleemke. Guon fine it tige gesellich om ris even wat te sizzen: it makket net út wat.

 04-02-2018 Gasloos stoken en koken. Gas wordt duurder, reken maar. De gaskachel werd omgebouwd tot Centrale Verwarming. Dit luxe idee lijkt ook alweer achterhaald. Bij de wet denkt de overheid nu aan een nieuwe verordening. Gasloos wonen is een mooie droom, en past volledig bij de solidariteit richting onze oostelijke buren. Groningen, daar waar de grond beeft. We moeten ons dus nu echt gaan prepareren op de toekomst. CO2 verminderen en omdenken voor het klimaat en het milieu. Dan mag men heel snel nieuwe bomen planten… Sprokkelen, onschuldig wat hout verzamelen voor een wintervoorraad.

02-02-2018 Aandacht voor de spits van de kerk in Omrop Fryslân. De Omrop stuurde een verslaggever die tegelijk cameraman voor een radio en tv opname. De problemen met onze torenspits trekt ruime aandacht. Na LC en FD nu dus de Omrop. De TV opname werd door Jeroen Boersma zorgvuldig samengesteld met mooie beelden van de kerk zowel binnen als buiten. O.a. filmde hij de klok, het uurwerk en ook door het luik ver boven het schip van de kerk, het prachtige uitzicht vanuit de toren op het omliggende dorp en landschap.

02-02-2018 Bard der noch wol wat? Je soenen sizze, nee, we hearre der alteast neat mear oer. Dat is net it gefal. Patyna hat mei meardere partijen fan dwaan yn dit trajekt en eltse partij hat syn eigen tempo...."ambtelijke molens werken vaak traag" sizze we dan. Net alinne ambtlike mounen, tinkt skriuwer. Wol wie de tasissing fan Patyna dat der al yn desimber in ynfojûn yn it Swettehûs komme soe, tige optimistysk, ik leawde der fuort en daliks al net yn.

Het is nu wachten op het ontstaan van een werkgroep die samen met doarpsbelang de mogelijkheden van een zwemplekje gaat uitwerken (zie het besprokene op de blog van doarpsbelang). Dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer er voldoende draagvlak is in het dorp vanwege de toch behoorlijke kosten die een en ander met zich mee brengt.

31-01-2018 Bestuursvergadering NIEUWS DORPSBELANG: Zie voor het verslag op de blog van Doarpsbelang.
Onderwerpen zijn o.a. de zwemplek jeugd, wooncentrum aan de fritsmastrjitte, verkeersproblemen in het dorpscentrum en mediagroep. Het bestuur vergadert op korte termijn opnieuw om de agenda af te werken. Klik hier -> verslag doarpsbelang-2  
Namens het Bestuur 

Na de jaarwisseling was het raak… bleek plots ons kunstwerk verplaats naar de Fleardyk. Ja, "Scharnegoutum het leukste dorp van de gemeente SWF ", men haalde het kunstwerk weg bij de snelweg en heeft het verplaatst. Bij de Snitserdyk: Het kunstwerk en de weg als spel op de wagen! Hoe onveilig en niet toekomstbestendig is deze huidige Snitserdyk, de N354? In de loop van 2017 en 2018 wordt door de provincie de verbindingsweg tussen Sneek en Leeuwarden hier en daar opnieuw ingericht.

Op é Hichte. Kledinginzamel actie 23 maart en 27 maart inbrengen.
• Iedereen is welkom om mee te helpen, • Aanleveren mag in zakken, • Hoe meer we inzamelen, hoe meer we betaald krijgen
• Graag alleen goede kwaliteit schone kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen (de schoenen aan elkaar gebonden alstublieft)
Het team van Bag2School is beschikbaar voor hulp en ondersteuning op tel 0800 222 222 0
Kantoor uren 9:00 - 17:00

13-01-2018 Striker Van der Meer set syn goeie foarm troch. Sneontemoarn yn Easterein by it begjin fan de klupkampioenskippen spruts Dicky van der Meer de ferwachting út dat De Stadige Strikers hiel heech einigje soenen. Mooglik wol it heechste! Dat is fansels net sa mar klear. Dicky hie der in goed gefoel oer. Dat hie er ek oer syn eigen spul. Hy spile twa kear mei winst en ien kear ferlear er en dêr wie er min oer te sprekken. Moandeitejûn waard dúdlik dat syn goeie foarm der noch hielendal wie.

9-01-2018 Bij de Strikers is Ype Boelens de man yn boanus. As jo in boanus krije dan krije jo wat ekstra’s. Ype Boelens krige ek wat ekstra's, mar hy soarge der sels foar. Dryst kundige er moandeitejûn oan dat er it wol opnimme woe tsjin twa man tagelyk. No moast er al tsjin Bauke Dykstra en dêr hawwe jo faaks ek al de hannen oan fol, mar Boelens koe Sjoerd Huitema der ek noch wol by ha. Ja dan ha jo wol lef, dan doare jo wol, mar nei de partijen kin men sizze dat Ype Boelens yn boanus ôfreizge nei Menaam.

 06-01-2018 In de actie voor renovatie torenspits kruipt de thermometer omhoog.... In het foto album op deze website is nu een beeldverslag van het "Rondje om de Toren" ten behoeve van de restauratie van de torenspits. In de volgende doarpsomropper een uitgebreid verslag van dit bijzondere evenement.

Informatie bijeenkomst zwemplek: Op maandag, 15 januari 2018 zal in het Swettehûs een algemene bijeenkomst plaatsvinden over het onderwerp zwemplek voor jonge kinderen bij de Swette. Aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd in deze bijeenkomst Uw mening kenbaar te maken aangaande het inrichten van een zwemplek voor jonge kinderen. De plek die we, in samenspraak met wethouder Stoker en Erik Visser, onze dorpencoördinator en enkele betrokken ouders hebben uitgekozen, is achter de sportvelden,

01-01-2018 Een kakelvers jaar van 365 nieuwe momenten, dagen, nieuwe  kansen. Sommige mensen uit Scharnegoutum vragen zich af: Wat heb je er eigenlijk aan, zo voorspelbaar, zo (s)aai...weer zoveel van hetzelfde? Ja, en nee. Een jaar waarvan we weten dat het toch weer heel gewoon zal zijn. En toch, in elk moment schuilt weer nieuws, van en met elkaar, van ons, van wij, wijsh(ei)d, n(ij)....   Vertel dit met zoveel fotomateriaal,  te bewaren of in een verslagje te gieten. Terug kijken, herinneringen van vorig jaar (in het fotoalbum of met de zoekmachine) En voorwaarts ligt alweer het nieuwe....

 30-12-2017 Het weer zat s'ochtends nog flink tegen, later werd het droog. Ja in toer... dankjewel, in toer, dat zou het zeker zijn wanneer we niet konden rekenen op al deze bovenstaande bedrijven, de vrijwilligers, de helpers, EHBO Berber en Bob, de nonnen, de koster Johannes, Femke, Geart, de muzikanten David IJsbrand, Marinus, Excelsior, Pieter-Jan, Albert, en de organisten Hains en Johan, Hendrik en Durk de beheerders van het kanon, Carex, Tseard, de hardlopers, de organisatie van de snertloop,

31-12-2017 vv Scharnegoutum '70 gaat samenwerken met VTON. We zijn verheugd jullie te melden dat onze voetbalclub per 1 januari 2018 gaat samenwerken met Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland (VTON). VTON heeft een complete digitale voetbalopleiding voor de jeugd ontwikkeld. De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn van 5 t/m 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Alles komt aan bod: techniek, fysiek en mentaal. De methode ondersteunt met meer dan 700 kant-en-klare trainingen.

28-12-2017 Ook dit jaar kerstviering op school. Het kerstverhaal, voorgelezen door juf, werd door de kinderen verbeeld en zo kwamen Jozef, Maria, het kind, de herders en een heuse engel samen in de kerststal. De kerstliederen klonken uit vele kindermonden. Een viering waaraan niets viel af te dingen. Jammer dat nogal wat ouders het schouwspel niet goed konden volgen. Een volgende keer zal een verhoogd podium dit kunnen ondervangen. 

24-12-2017 Zaterdag, een klein avontuur bij de brug. Vier heren, vier paar handige handen proberen een groot bord op te richten. Even glijdt de ladder weg... Zo nat is de grond. Dit avontuur. Rijkswaterstaat maakt het mogelijk,  een actie jaar voor de toren. Een toren die ver boven de gemeenschap uit torent, heeft nu alvast een groot bord met de aankondiging. Yn it fjoer, dit bord is alvast een soort van bewegwijzering.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-58.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 338 gasten en geen leden online