Home
37-dorpshuis.jpg

Scharnegoutum 2-12-2018 In de blog van doarpsbelang no it ferslach fan de bestjoersgearkomste fan 8 november 2018.
Yn de blog gearfettingen fan ús petear sûnder details.

Jo kinne goed op`e hichte bliuwe fan alle besprekpunten en krije ek in yndruk fan de tusken de gearkomsten lizzende aksjes fan it bestjoer.

 

Sinterklaas intocht 2018 Lichte paniek heerste er aan de Swette bij de brug toen de jeugd van Scharnegoutum vol verwachting stond te wachten op de stoomboot die Sint Nicolaas naar ons dorp zou brengen. Het was al over half twee en er was nog niets te zien op de Swette, waar bleef die boot toch? De voorzitter van Doarpsbelang werd ook al ongerust tot dat ze te horen kreeg dat de boot van Sinterklaas pech had doordat een van de zwarte Pieten, hij had blijkbaar niet goed opgelet op de Pietenschool, in plaats van hout, pepernoten in de stoomketel had gegooid en daar wilde de boot niet op varen.

Tineke Teigeler pakt har pr troch de winst op in “herintreder”. Dat Tineke Teigeler altiten like fleurich by de klup fan de Stadige Strikers oanskood, is op himsels al in merakel. Hast alle kearen gyng se ferline jier mei in nul nei hûs. Ien suterich kampke, in heal puntsje, waard der foar har op de kompetysjelist skreaun. Alle kearen nimt se likegoed mei fol entûsjasme wer plak efter it damboerd. Har doel foar dit jier wie: it oantal punten fan ferline jier oertreffe. In nij pr wie dus it doel. Dêr is se yn slagge tsjin ïn “herintreder”.

Yn de middenseal fan It Swettehûs hingje nije foto`s, ynstjoert troch Fiona, Geart, Janny, Jan en Peter. Frege wie om fakânsje foto`s en dat binne dizze foto`s ek. 

Yn 2019 wurdt yn oerlis mei it doarpshûsbestjoer oergongen op it toanen fan skilderwurkjes dy`t makke binne troch doarpsgenoaten. Doarpshûs wol ek op dizze wize in moetingsplak wêze foar de minsken fan Skearnegoutum.

7-11-2018 De kampioen lit him fan syn goeie kant sjen. De titel boppe dit stik soe ynhâlde kinne, dat de kampioen fan de Stadige Strikers, Jelle Wiersma, ek in ferkearde kant hat. No dêr is op de damklup neat fan te merken. Moandeitjûn liet er him wol fan in tige sportive kant sjen.
Hy siet te damjen tsjin syn grutte rivaal Willem Schaap. As dy beide mannen tsjin inoar spylje, dan stiet harren partij meastentiids garant foar in prachtich en yngewikkeld spul.

3-11-2018 Weer een invasie van vogels in en bij Scharnegoutum. Nu geen spreeuwen, maar kramsvogels (fjildlyster). Gezien in It Lange Rek waar er zaterdag j.l honderden exemplaren zich te goed deden aan de vele bessen. Later ook plm. 20 tot 30 exemplaren rondom onze woning. De foto dateert van enkele jaren terug, genomen in onze achtertuin toen de dieren vanwege behoorlijke vorst, weinig beweeglijk waren. Even op de foto klikken voor vergroting.

Zaterdag 27 oktober was, tegen alle verwachtingen in, een zonovergoten dag. De vrijwilligers van de Stifting de Flearen/Oer`t Lange Rek hebben in It Lange Rek een grote slag geslagen om het natuurgebied winterklaar te maken. Alle wilgen zijn geknot, waarna een enorme vracht takken moest worden afgevoerd. Nooit eerder was de rietaanwas zo groot van omvang, zodat we met agria en bosmaaiers een lange dag in de weer waren. Een dag eerder werd de plasdras van de Flearen onder handen genomen door de firma Wierda. 

27-10-2018 Zaterdag een groepje foto liefhebbers vertrok uit Scharnegoutum naar de Eendenkooi in Offingawier. Op deze herfstige ochtend was het weer verrassend, en het leverde mooie plaatjes op. Het thema was: Herfst,  het seizoen van vergankelijkheid,

26-10-2018  Yn it artikelsje oer Annet Kazimier yn de doarpsomropper koenen jimme lêze oer har atelier oan hûs wêr se wurksaam is as Human Art artieste. By it artikelsje levere Annet yn pear moaie foto`s út har praktyk oan, mar die binne net yn de omropper ôfbylde. Wy hawwe keazen foar in kompilaasje foto fanwege de romte yn de omropper. Bygeand sjogge jimme ien fan dizze foto`s.

24-10-2018, Sjoerd Huitema wat yn de war: Hy tocht dat er Sinteklaas wie. Ferline wike ha wy yn it stikje Bauke de Boer efkes by de kop hân. Moandeitejûn spile er ek in toantsje mei yn it no kommende ferslach. Sjoerd Huitema siet nammentlik tsjinoer de nestor fan de klup. Dat like allegearre hiel goed  te kommen foar Huitema, want al frij gau kaam er in houtsje foar.

Hy strykt no foar it twadde jier by de Strikers.

September - oktober. Laatste ontwikkelingen van Dorpsbelangen. Samenvatting en verslag. Volg ons!
Zie de blog van doarpsbelang (klik hier) 

 21-10-2018 Een stille ochtend in Scharnegoutum... 
Op een stille ochtend als deze met ochtendmist als dit   Als de geluiden zich verbergen en van nergens lijken te komen  Als niets meer zeker is   Als in het riet de wind zwijgt  De kleuren vervagen  Alleen vermoeden doet  Dit wordt een mooie dag    Dit wordt een mooie dag    Deze dag is ideaal    foto Fiona en tekst van Bram Vermeulen

21-10-2018 In een dorpshuis is meer mogelijk. Als je contacten hebt in de kookwereld, zoals Piri,  dan kun je wat uitproberen...  En dus kan een oerhollands dorpshuis, It Swettehûs zomaar heel erg aziatisch worden. Met een mobiel restaurant werd ons dorp deze avond verrijkt met een smaakvol eethuis. De Indonesische thuistoko Mardjantie

19-10-2018 Hast 96 jierrige nestor rôlet hast it hiele bestjoer op. It is gewoan in wûnder dat ín man fan hast seis-en-njoggentich jier noch dammet as in jongkeardel.Wy witte net wat him sa skerp hâldt. Tsjintwurdich sjocht men hiel faak nei de fieding as men it ien en oar ferklearje wol. Neffens ús mei de man alles wol en spuit er ek net yn in gleske mei wat sterkers. Dus oan in spesjaal dieet kin it net lizze, dat er noch sa skrander is. Mooglik leit it oan syn gymnastykoefeningen dy’t er geregeldwei docht. Fysyk sjocht er der ek noch prima út.

10-10-2018 Trije miggen yn ien klap. Trije yn ien. Gjin trije-ienheid, nee dat net. Wy moatte de minsken dy’t no in teologyske útiensetting oer de triniteit ferwachtsje teloarstelle. Hoewol dat in hiel ynteressant gegeven is, geane wy no fierder mei trije damjûnen yn ien ferslach.
Twa wike lyn kamen de Stadige Strikers foar it earst wer by-inoar. It waard in tige gesellige jûn. In fleurige boel.

 

Ruim 80 belangstellenden kwamen af op de bijeenkomst die Patyna belegde afgelopen dinsdag, 2 oktober in het Swettehûs. De presentatie was goed waaronder virtuele beelden van het appartementencomplex van zowel de buiten-als binnenkant, waarbij de draaiende camera het gebouw vanuit elk denkbeeldig perspectief aan de kijker toonde.

28-09-2018  Beste lezers, de Omropper bestaat 50 jaar,  jaargang 2018 - 2019 is dus een heel bijzonder jubileum jaar. Alweer 50 jaar gaat de omropper rond in ons dorp. In de laatste editie van de Omropper hebben we hier alvast aandacht aangegeven en zijn we begonnen met een originele prijsvraag, ....prijsvraag 5.0.

Helaas is er een foutje opgetreden in het e-mail adres.  Let op!!! Je kan de antwoorden van de vragen inleveren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. cryfrownwink

 

 

20-09-2018 Scharnegoutum, ...al eerder werd de vloer mooi gemaakt, werd alles weer schoongemaakt, de tuin werd geharkt en het paadje geveegd. Vandaag staan er maar liefst twee verhuiswagens bij de pastorie op de Lege Dyk, een ware opstopping op de weg,  bedoeld om ruimte te maken voor heel veel spullen. Verhuismannen en één vrouw sjouwen dozen heen en weer. Huisraad en veel boeken. Een kerk in actie,  zo lijkt het een beetje. Op zondag 30 september heeft Scharnegoutum weer een dominee want dan is de feestelijke kerkdienst.  

In het woongebied de Flearen zijn twee bouwfases gerealiseerd terwijl het plan nog een 3e fase bevat. Het gaat hierbij om de ruimte tussen het spoor en de W.J Santemastrjitte, ofwel het braakliggende stuk grond waarop voorheen de noodschool gevestigd was. In de afgelopen jaren is er geen bemoeienis van de gemeente geweest deze 3e fase te realiseren. In contacten terzake werd wel aangegeven dat er behoefte bestaat eventuele woonbehoeften en wensen te inventariseren.

8-08-2018 Er is achter de schermen veel gewerkt, gesproken en nagedacht, op zondag 9 september start de kerk weer met haar 'winter' activiteiten. Dan is ook de startzondag. In week 35 ontvangt u de flyer in de brievenbus daarmee presenteert de kerk haar jaarthema: "Er is nog zoveel niet gezegd..."

Achttien jonge mensen van Groep 8 van basisschool Op'e Hichte waren uitgenodigd als speciale gasten tijdens de kerkdienst op 8 juli jl. in Scharnegoutum. De speciale 'uitvliegdienst' was gericht op de kinderen die na de zomervakantie mogen uitvliegen naar de middelbare school. Daar zaten ze dan, allemaal vooraan in de kerk. Een mooi clubje jongens en meiden dat samen de lagere school in Scharnegoutum heeft doorlopen.

12 juli 2018: De eindmusical "Monsterhit" van Groep 8 van basisschool 'Op'e Hichte' mocht ook met recht een monsterhit worden genoemd! Wat hebben we een talent in Scharnegoutum en op donderdag 12 juli jl. kwam dit talent op een paar vierkante meters bij elkaar op het podium van het Swettehûs. Achttien mooie, lieve, stoere, grappige, gespannen schoolverlaters speelden de rol die op hun lijf geschreven was. Wekenlang geoefend met elkaar en met juf Mienke en juf Irene.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-77.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 342 gasten en geen leden online