Home
35-dekajuit.jpg

De Stadige Strikers einigen mei in gûcheltrúk. Sa no en dan barre der wol ris saken, dêr’t men yn it foar gjin weet fan hat. De lêste damjûn stie op it punt om te begjinnen mei in praatsje fan de foarsitter, doe’t ien fan de âldere Strikers de foarsitter yn it ear flústere, dat er graach in gûcheltrúk dwaan woe. Yn it praatsje waard fansels yn it foarste plak noch efkes stil stien by it hichtepunt it beheljen fan it klupkampioenskip. Elkenien wurdt dan wer sa bliid as in protter.En der koe meidield wurde dat der dizze jûn in act toand wurde soe troch ien fan de eigen Strikers.
Der waard yn trije groepkes fan fjouwer damme. Alderhande fariaasjes kamen op de buorden: In hiel spul, earst kwyt, frysk en damje op it skaakboerd.

De Strikers wienen de mûs en Nocht en Kriich de kat. De wedstriid tusken de Strikers en Nocht en kriich wie dus in potsje kat en mûs. Faak binne mûzen noch superfluch om út de klauwen fan poes te bliuwen. Dat wie moandeitejûn net it gefal. Sy rûnen as it wiere de kat sa de bek yn. De Aldegeasters fregen harren al ôf, hoe’t it mooglik west hie dat harren tsjinstanners klupkampioen wurden wiene. Ja damjen is in o sa raar spultsje. Soms rint it oan alle kanten mei en in oare kear sit it oan alle einen tsjin. De gesellichheid fergoede in soad. Likegoed kamen der ek noch in oantal hiele moaie spullen op it boerd.

Scharnegoutum en Sneek, gemeente nieuws. Dit ernstige artikel gaat over het Groenbeheer / de bloembakken, het zogenaamde plantsoenalisering van onze mooie gemeente SWF. De gemeente meldt ons dat er in 2016 weer minder geld besteed kan worden aan het onderhouden van ons openbaar groen. Dit is één van de bezuinigingen die nodig is om de gemeentelijke begroting op orde te houden. De afgelopen jaren is het budget voor groenbeheer al verlaagd. In 2016 moet men opnieuw 100.000 euro besparen. Dit kan alleen door "ons" openbaar groen anders in te richten. Ons uitgangspunt daarbij is dat de vastgestelde beeldkwaliteit (‘gemiddeld basis’) blijft bestaan. Maar er is hoop.... Tot eind 2016 kunnen dorps- en stadsbelangen ook kosteloos nieuwe bloembakken aanschaffen als in hun kern nog geen bloembakken staan. Ze kunnen eenmalig een beroep doen op een gemeentelijke bijdrage uit het Kernenfonds van maximaal € 1500 euro per kern. Dit bedrag mogen ze gebruiken voor de aanschaf van nieuwe bloembakken, maar ook voor grond en plantmateriaal.

Hierbij het wedstrijdverslag van het eerste team afgelopen Zaterdag 19 maart. Scharnegoutum stelt pas in de tweede helft orde op zaken in Espel – Scharnegoutum 0 – 6. Scharnegoutum is dit seizoen in de gelukkige omstandigheid over een brede selectie te beschikken waar afwezigen moeiteloos door anderen worden vervangen. Alleen doet zich dan de omstandigheid voor dat er eigenlijk zaterdags heel weinig spelers ontbreken, dus het is dringen geblazen. Er zijn heel weinig blessures en schorsingen zijn nog niet aan de orde geweest. Afgelopen zaterdag waren de verdedigers Gert van der Meer en Mark Boschma niet aanwezig maar de back-posities werden zonder problemen ingevuld door Gijs Vaessen (vorige week nog goed voor vier doelpunten) en Vincent van der Haag. En als de spitsen Marcel Boersma en Jaider Pommer niet scoren doen anderen het wel.

Binnenkort zal er een nieuwe collectie foto`s worden geplaatst in de middenzaal van het Swettehûs. Na het thema herfst en winter zullen de nieuwe foto`s het thema voorjaar ofwel lente laten zien. Momenteel hangen er foto`s van o.a. Geert Bos, Andrea van Kats, Johannes Leeverink en Douwe van der Meer. Hopelijk hebben velen die inmiddels eens bewonderd en ze verdienen het ook zeker. Wij nodigen U opnieuw uit uw mooiste lente foto`s in te zenden. Wij zorgen voor uitvergroting en inlijsten. Na de expositie ontvangt U uw foto als aandenken terug....wel zonder lijst natuurlijk.

Op woensdag 6 april is er een raadgevend referendum. Dit gaat over het volgende onderwerp ja of misschien nee stemmen op het volgende: De Nederlandse en Europese burger, wil een stabiel Oekraine, en een stabiel Europa.... "Oekraine verkeert in een wankele staat. Russische troepen staan en masse aan de grens en het oosten van het land valt langzaam ten prooi aan pro-russische demonstranten en infiltranten. Om verdere annexatie te voorkomen moet Nederland het voortouw nemen en naast sancties ook militair steun bieden. constateren dat de situatie in Oekraine uit de hand loopt. Russische troepen aan de oost, zuid en noordelijke grens van Oekraine stapelen zich op en zijn al weken volledig gemobiliseerd. Rusland misbruikt zijn macht en destabiliseert momenteel het oosten van Oekraine met behulp van infiltranten en propaganda.

Scharnegoutum 13-03-2016 De roep van de kievit (en ook al van de grutto) is er weer. Duikelend in de lucht kondigen de weidevogels de lente aan. Deze prachtige vogels hebben het echter vreselijk moeilijk en de provincie Friesland kan dit jaar dan ook geen ontheffing verlenen voor het rapen van kievitseieren. De stand van de kievit is te ongunstig. De provincie staat wel vogelwachtleden van de BFVW toe om eieren te zoeken met het oog op nest bescherming. We noemen het nu voorzorg in plaats van nazorg. De provincie wil de vinder en de boer van het eerste ei eren en de aandacht op voorzorg richten. De commissaris zal in het land het legsel bezoeken... Over enkele jaren voert de provincie opnieuw een onderzoek uit om te kijken of de stand zich hersteld.  

De iene Bauke pleage de oare, wol de echte mollema no opstean...?  Alle spullie wiene gau út dizze jûn. Tineke Teigeler en Tsjerk Wiersma wiene as earste út yn it foardiel fan de lêste. Rients Wijnia stie doe al ien achter tsjin Hennie de Haan en aksele noch lang tsjin. Hennie hie, sa sei se sels, de macht en nei in genedeslach, wêr’t se, lokkich foar har, gjin missers makke, wie de partij út. Bauke Bos en Bauke de Boer hiene ek in fraai spul. Bos kaam wat dreech troch de iepening en stie op skerp. De Boer koe in daam krije en dit hie syn tsjinstanner wol sjoen, mar wie neffens him gjin probleem. De Boer die it en rekke in houtsje achter, mar tocht dat de daam dêr wol moai stie. Lykwols koe Bos de daam fuortendaliks wer krije en bleau it houtsje foar en wie doe yn hâlders hân. Nei wat spinpoatsjen fan De Boer wûn de oare Bauke de partij. It spiet De Boer dat er sa happich wie om in daam te heljen, want dit hie better net kinnen, sa sei er nei de tiid, mar ja, it liket sa moai om in grouwe daam te heljen.

 We doen vanaf nu regelmatig verslag van het eerste voetbalteam van Scharnegoutum, hoe vergaat het hun? Zij vergeten afgelopen zaterdag te winnen in Havelterberg... Hier een kort verslag van FDS - Scharnegoutum 1 – 1. Scharnegoutum is er zaterdag niet in geslaagd concurrent FDS op drie verliespunten meer te zetten. De beide ploegen hielden elkaar na een boeiend gevecht in evenwicht. Met meer dan twee honderd toeschouwers en RTV Drenthe aan de kant ontspon zich een spannende wedstrijd die alle kanten op kon gaan. Beide ploegen op volle oorlogssterkte begrepen heel goed waar het om ging en maakten er voor de talrijke toeschouwers een mooie pot voetbal van die in een hogere klasse ook zeker niet zou misstaan. Het technisch vaardige FDS bleef tot het eind van de wedstrijd een ploeg die zo de winnende goal kon maken, terwijl Scharnegoutum qua kansenverhouding gewoon had moeten winnen.

Scharnegoutum 6-03-2016: Bij het natuurgebied "De Flearen" staat weer een nieuw informatie bord, de tweede in de rij. Hele aardige vrijwilligers van de natuur stichting hebben het afgelopen zaterdag met liefde geplaatst. Het eerste bord heeft er nog geen dag gestaan en werd al meteen kapot gemaakt, weggehaald en of meegenomen. Het is misschien een idee, te koop aanbieden, we bieden ze nog net niet te koop aan....  Dit bord is Hufterproof, de naam hufterproof is een populair woord dat zoveel betekent als "bestand tegen vandalisme". De betekenis is eigenlijk pure robuuste degelijkheid van bevestiging van straatmeubilair en kunstwerken in de openbare ruimte. De volledig Nederlandstalige versies voor het begrip huftervast of hufterbestendig zijn iets vriendelijker maar in de volksmond een stuk minder gangbaar. Proof, is naar analogie afgeleid van waterproof en uit de Engelse taal overgenomen. Het eerste deel, hufter, is een fatsoenlijk woord en een goed alternatief voor schoft of het onparlementaire klootzak. We noemen even de groep jongeren wel te verstaan uit Scharnegoutum waarvan we weten dat er meerdere van zijn...

Eltsenien is wolkom. It groepke Stadige Strikers wie net sa grut. Twa moasten ôfheakje fanwege sykte en de foarsitter wie mei fekânsje. Dochs wiene der genôch dammers want dizze jûn hiene wy ekstra dammers op ‘e klup fan ferskate oare klups. Tsjerk Wijbinga fan de Hartwerter klup moast foar de Fryslân cup tsjin Stadige Striker Jelle Wiersma en dêrom wie Mister Fryslân cup Jappie de Jong fan de klup fan Blauhûs efkes sjen hoe’t de mannen it der fan ôf brochten en ek in dammer fan in Hollânske klup kaam efkes by ús moaie spul sjen en dizze man krige wat útlis oer de spulrigels. Omdat de Strikers, dy’t foar de kompetysje damje moasten mei in ûneven oantal wiene waard it foarstel oannommen dat Sjoerd Jan Bakker simultaan damje soe tsjin de heechsten út de twadde klasse, Bauke de Boer en Bauke Bos, omdat dizze klasse al út is en no foar de woarstekompetysje damje sil.

Op dizze prachtige skrikkelmoarn sjoch ik eefkes troch de doar by de skrikkel-job, Tsjeard de Boer en skrikkel-jet, Sietske van der Wal fan Skearnegoutum. It hûs fol besite en drokte by beide skrikkels, dat ik ha se mar lokwinske mei dizze jierdei, op nei de 19de en 20ste jierdei yn 2020! Sietske woe net op de foto dizze spesjale dei, want der bin al genoch foto’s fan my op de site. Dat is fansels wier. Sjoch foar in gesellige dûnsfoto 14 febrewaris yn’t Swettehûs: 

No miende Tsjeard ek dat er net op de foto woe, mar de stoel stie al klear en Coby waard út de keuken helle om moai tegearre op de foto. Tsjeard meldde noch dat doe’t er 48 waard (1988, dus syn 12de echte jierdei), in dosint (foar de oplieding ta rydynstrukteur) in moai gedicht makke hie weryn’t er Tsjeard alle sukses tawinske mei de start fan de middelbare skoalle! Fan ien fan de pakesizzers ha’t in moaie kaart krigen mei 19 derop. It soe fansels moai weze as dy him noch ynhelje kin…
Sjoch ek de Doarpsomropper fan dizze moanne, maart 2016 earste side…

Scharnegoutum 28-02-2016: Er staat een heerlijke stoel in ons dorp. Eentje die je uitnodigt om erin te gaan liggen en te ontspannen. Om in verzorgd te worden, waarna je je herboren voelt en er weer fris uitziet. Bij deze stoel horen vriendelijke, deskundige handen van een jonge, rasechte Skearnegoutumse, Dieuwke van den Akker-Leijenaar. Ook wel bekend als dochter van. Van schildersbedrijf Leijenaar van de Oergongswei. Aan het begin van dit jaar opende Dieuwke aan de Willem Santemastrjitte 23 haar schoonheidssalon in eigen geboortedorp. Meer lezen? Zie de Doarpsomropper van deze maand (maart)  voor een uitgebreid interview met Dieuwke.

Scharnegoutum 21-02-2016 In de rubriek over Valentijn kwam deze leuke reactie van Perry bij de redactie binnen: "Beste buurtbewoners, mijn naam is Perry, ik ben een dwergkonijn en woon in Scharnegoutum. Zoals jullie kunnen zien heb ik een prachtig nestje gemaakt. Maar………… ik ben nog niet zwanger……
Nu had ik gehoopt dat er met Valentijn wel een leuke ram voorbij zou komen, maar helaas, dit gebeurde niet. Dus vandaar dat ik langs deze weg een oproep doe aan alle leuke (dwergkonijn)rammen in Scharnegoutum en omgeving: kom alstublieft een keer bij mij langs!"

Jouw baasje mag contact opnemen met: Fam. De Vries, Lange Achte 37, Scharnegoutum, tel:0515-427775

Skearnegoutum 12-02-2016.... Yn in spannende partij diele se de punt. In punt diele. Dan bliuwt der net folle oer. In healtsje mar. Yn it fryske spul wie men dat altiten wend. Der ha wol ris tiden west by de Strikers dat men ek twa punten helje koe. Dan krige men in boanus omdat der wûn wie fan in dammer út in hegere klasse. Dat systeem en dy yndieling ha de Strikers ferlitten. Se spylje no allinne yn de eigen klasse. As jo dan winne krije jo in punt en by kamp in healtsje.
Sa’n healtsje fertsjinnen Hennie de Haan en Bauke Bos. Beide wiene se der wakker mei ynnommen, mar neffens de skriuwer Hennie dochs wol it meast.

Scharnegoutum 20 - 02 -2016 Zomaar in de wachtkamer een diepte interview: Een opgeruimde en altijd goedlachse Fosie van der Zee kwam de wachtkamer van de fysio, artsen, verpleeg- en verloskundige en trombosedienst in Scharnegoutum binnen op een vroege woensdagmorgen. "Goedemorgen Fosie, wat brengt jou hier zo vroeg op de morgen?" >"Nou ik kom hier elke twee weken bloedprikken en dat bevalt me uitstekend". > "O ja, waarom dan ?">"Nou ik hoef niet meer zoals vroeger naar Sneek en dat scheelt me een hoop tijd. Het is alleen wat krap hier". >"Krap, hoe bedoel je Fosie ?" >" Nou het is een gezamenlijke wachtkamer en dan komt er nogal eens iemand binnen. Maar het is hier wel erg gezellig en je hoort nog eens wat want hier worden veel ervaringen uitgewisseld. >"Wat voor ervaringen bedoel je?"

De 1e Einekuorren al yn de beam? In ein is sneller as in ljip.... Tymen Hofstra v.d. Zwettewei hat twa moai nije einekuorren sels makke en hij ferteld: "dy ha ik gelyk mar yn de beam dien. 16 februaris wie dat. Doe krigen we gelyk in winterke/nachtfroast. Letter tocht ik: hie’k se der no mar earder yn dien dan hie de winter grif better útpakt". (de einen kin mar siikje nei de beam mei de de einekuorren, dan hawwe se in moai plakje)

Tineke rûn hast njonken de skuon. Dat Tineke Teigeler sa njonkelytsen al in aardich poepke damje kin, wit elke Stadige Striker. Moandeitejûn wûn se ek. Dat wie yn it foar net foar de hân lizzend. Doe’t se dy winst mei blydskip ferwolkomme hie, soe se ek noch efkes oan in pear oare dammers útlizze hoe’t dy kamp spylje koenen. Op dat stuit rûn se wat nêst har skuon, want har teory kloppe net.
Dat Tineke winne soe tsjin de nestor fan de klup, hie gjin ien rekken mei holden. Elk wit dat Bauke de Boer in baas dammer is, dy’t jo net sa mar te pakken ha. Tineke hie ek noch nea fan him winne kinnen. Dêr kaam dus feroaring yn op dizze jûn. In moai punt foar de frou út Sibrandabuorren. Se wie der dan ek tige mei ynnommen en dat kin men fan tinken wol ha.
De partij tusken Rients Wynia en Hennie de Haan stie sa’n bytsje op it ôfrinnen. Wynia hie al in daam en in houtsje soe nei twa streken ek in pet opkrije.

"Grolleman Groenadvies" adviseert u ook in de op handen zijnde lente: We zijn alweer februari en het begint alweer te kriebelen... De dagen beginnen te lengen en de vogels maken ons 's ochtends alweer voorzichtig wakker. Andre Grolleman tekent en ontwerpt tuinen, mooie tuinen en met een goede inzichten kiest hij het liefst voor een algemene midden oplossing. In de meeste renovatie plannen van tuinen is onderhoudsarm de slogan, het bedrijfje "Groenadvies" weet dit goed te combineren. Een tuin bestaat niet alleen maar uit grind...

Twa tsjin ien is kattemoardzjen. Elk yn it damwrâldsje Frysk spul wit dat Stadige Striker Jelle Wiersma in helen ien is. Hy hat fansels in protte nocht oan dit prachtige spultsje mei in ûneinich soad mooglikheden. Yn syn wenplak Wommels hat er ien kear yn de moanne ek in damgroep en dat rint as in tierelier. Moandeitejûn bea er oan om tsjin twa tagelyk te damjen, sadat net ien stil hoegde te sitten. No seinen wy eartiids altyd: twa tsjin ien is kattemoardzjen.
No dat Jelle him as in kat fermoardzje liet, foel wol wat ta. It wie wol twa tsjin ien, mar it spul krige syn beslach wol op twa dambuorden. Oan it iene siet Bauke Dykstra mei wyt en oan it oare Sjoerd Jan bakker mei swart. Foar Jelle dus swart en wyt. Klokken stiene der net by. Dat soe ek net nedich wêze, want de twa partijen rekken moai op tiid út. En it wie foaral gjin kattemoardzjen, want Jelle wûn tsjin Dykstra en spile kamp tsjin Bakker.

Wy hâlde it mar by us eigen spul... Ofrûne freed diene acht Stadige Strikers mei oan in toernoai fan it Hollânske spul, mar it is better om it by harren eigen spul te hâlden. De sfear wie goed hear en se ha in moaie jûn hân, mar it damjen like der net op, want hast alle spullen waarden ferlern. Us gastspiler Foeke Tiemensma wûn 2 1/2 spul, mar dy hat dit spul faker spile dan alle Strikers bymekoar. It sjocht jo raar oan as men it Fryske spul wend is. Fansels waard der op ‘e klupjûn noch wakker oer neipraat. Twa fan de Strikers sieten yn Aldegea SWF te damjen omdat se út spylje moasten foar de Fryslâncup. Ien Striker wie siik, dat sadwaande wiene der njoggen Strikers oanwêzich. Sjoerd Jan Bakker wie frij omdat der in ûneven oantal dammers wiene, mar hat him tige fermake troch by de oare spullen te sjen.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-13.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 640 gasten en geen leden online