Home
17-Koopmans.jpg

Zoals in bijgaande poster vermeld staat is er in verband met het 70 jarig bestaan van Kaatsvereniging De Lytse Stuit een jubileumpartij op 11 juni aanstaande. Jeugd- senioren- en oud leden worden van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor deelname aan deze bijzondere partij, zo laat Baukje de Groot-Bosma weten namens de vereniging.  

 

Afgelopen woensdag, 1 juni om 13.00 uur werd het startsein gegeven door scheidend voorzitter van dorpsbelangen Andrea - maar nu nog even niet - en juf Niese Klaziena. Groep 3 was enthousiast genoeg om bij de deuren langs te gaan in ons dorp om daar aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in het dorp, waar automobilisten niet sneller dan 30 km moeten rijden. De actie hield in dat bewoners een 30 km sticker op hun huisvuilcontainer plakken zodat er voortdurend en in het bijzonder op de dagen dat de container bij de weg staat, overal gewezen wordt op de maximale snelheid van het verkeer.

Het is erg belangrijk dat deze boodschap op zo jong mogelijke leeftijd al in ons "systeem" komt te zitten. De kinderen van groep 3 hebben het nu al goed begrepen.

20-05-2016: Verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijf worden opgeheven. Peuterspeelzaal "It Hummeltsjes Honk" is daarmee bijna samengevoegd bij Thuis-bij-Thea. In dec. 2015 hadden we de ouders/verzorgers al geïnformeerd over de Harmonisatie... en dat we in gesprek gingen met diverse organisaties. Nu na enkele maanden hebben we in de Jaarvergadering d.d. 20 april  2016 hen kunnen meedelen dat we hebben besloten op 1 januari 2017 samen te gaan met Thuis-bij-Thea, zoals velen weten ook gevestigd in het pand naast school aan de Terp 2 te Scharnegoutum. Voor de ouders/verzorgers en de peuters zullen de vertrouwde gezichten blijven. Het is de bedoeling dat we met ingang van 1 januari 2017 overgaan naar Thuis-bij-Thea. De periode vanaf de zomervakantie beschouwen we als een overgangsperiode om alles goed voor te bereiden. We hopen

In het kader van de Campagneweek Súdwest Fryslân voor een verkeersveilige woonomgeving gaan leerlingen van de basisschool Op 'n Hichte op 1 juni 30 km. stickers aanbieden (voor op de vuilnisbak) om bewoners zich er bewust van te laten zijn dat harder rijden, behalve verboden, gewoon gevaarlijk is. Ook krijgen ze een convenant aangeboden waarin staat dat ze zich bewust zijn dat 30 km. in een woonomgeving de maximale snelheid is. 

De actie start om 13:00 uur bij de school waar een leerling de eerste sticker zal plakken. Daarna gaan groepjes leerlingen onder begeleiding naar de Legedyk, Fleardyk en St. Martensdyk de stickers aanbieden. Het doel is natuurlijk dat we allemaal stoppen met te hard rijden in het dorp om zo een veilige woonomgeving te waarborgen. Waaraan de vuilnisbakken met stickers ons wekelijks herinneren. Dorpsbelangen

Geart Bos hat in moai gedicht makke oer de Swette. Dit is Geart syn ferhaal: Doe’t yn it begjin fan dizze ieu yn it ramt fan it Fryske marren projekt plannen makke waarden om de Swette oantrekliker te meitsjen foar de wettersport skreaun ik in fers oer de Swette. Ik ha my altiten bot ynteressearre yn de skiednis fan ús provinsje en spesjaal foar de eigen gemeente en omjouwing. Foar it Afûk-B eksamen skreaun ik yn 1984 in skripsje oer de skiednis fan Wymbritseradiel en omtrint tsien jier letter ha ik meiskreaun oan it skiednisboek fan myn berteplak Goaiïngea. Dêrby ha ik doe in protte help hân fan ús doarpsgenoat Tsjitse Santema wêrfoar ik in protte foto’s makke ha foar syn

In the picture.... Bakker Posthuma in de prijzen: 25 mei 2016, Bakker Posthuma is winnaar Desem Award, de Echte Bakker met winkels in Wommels, Sneek, Bolsward en Scharnegoutum heeft de Desem Award gewonnen in de categorie Ongevuld desembrood. In de categorie Gevuld desembrood werd Posthuma gedeeld tweede. Het bewijs dat de kwaliteit van het desemassortiment van deze bakker top in orde is. De strijd om de Desem Award werd gehouden tijdens twee desembijeenkomsten, georganiseerd voor Echte Bakkers door het Gilde in samenwerking met GildePartner Puratos. De ingezonden desembroden werden daar gekeurd door de vakjury namelijk Marco van Scheijndel, technisch adviseur van Puratos en Daan Hesseling, lid van

Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum won gisteravond, zaterdag 21 mei, op het Gouden Spikerfestival in Ureterp, onder leiding van dirigent Meine Verbeek in de 4e divisie, de eerste prijs voor het verplichte werk en won ook de Gouden Spiker Bokaal voor het totale programma.

We wisten dat we goed gespeeld hadden, maar rekenden niet op de volle winst. De voorbereiding was goed geweest en dat geeft vertrouwen. Ons programma openden we met koraalspel, voor kenners, lied 44 uit het (oude) liedboek. Vervolgens speelden we de concertmars "with honors" , niet te vergelijken met de zgn. loopmarsen, gevolgd door het verplichte werk "Edge of Field and Meadows". Deze driedelige ouverture bood ons voldoende inspiratie om alles uit de kast te halen en daar

Scharnegoutum pakt dan toch het kampioenschap in klas 5A. FDS – Scharnegoutum 1 – 3,  Scharnegoutum pakte dinsdagavond onder het toeziend oog van ongeveer 500 toeschouwers op Skoatterwald in Heerenveen de titel in klas 5A. De torenhoge favoriet van voor de competitie werd in een beslissingswedstrijd met 1 – 3 verslagen. Beide ploegen gaven elkaar in de competitie geen strobreed toe en eindigden beide met 65 punten. Ze verloren beide één wedstrijd en speelden twee keer 1 – 1 tegen elkaar. FDS ging meteen met een gevaarlijke aanval over links van start en het ging maar net goed voor de goal van Scharnegoutum. Wat er daarna met hen gebeurde zal altijd een vraagteken blijven maar Scharnegoutum nam het initiatief over en binnen een half uur stond het 0 – 3. De mannen uit Havelterberg liepen als makke schapen over het veld en stapelden de ene op de andere fout. Scharnegoutum kreeg kansen, maar vrije trappen van Rick Atsma en Marcel Boersma leverden vooralsnog niets op.

15-05-2016: De website van Skearnegoutum is even onder toezicht van de website dokter... Soms gaat het lange tijd goed, uitstekend zelfs en dan horen wij niks. Eigenlijk hoor je zelden wat. Soms gaat iets minder goed en je hoort het meteen. De site is momenteel even onderhevig aan "griep", een soort virus en lastig op te sporen. Hoewel we al langere tijd bestaan, zijn er nu wat kinderkwaaltjes bij het vernieuwen, en in het dagelijks gebruik zijn we die kwaaltjes aan het verhelpen. Dat vraagt even onze volledige aandacht, aandacht in het bijzonder door Klaas Looper. Dus u mag weten we werken eraan en proberen het te verhelpen. Begrip vragen we van u wanneer soms foto's niet goed zijn te vinden en de verwijzingen niet helemaal naar behoren werken. Sorry dus hiervoor, namens de website commissie. 

Op 17-05-2016 zal er een beslissingswedstrijd plaatsvinden. Razend spannend voor V.V. Scharnegoutum. Afgelopen zaterdag waren ze weer aan de bal, Scharnegoutum beslist meteen in anderhalve minuut wedstrijd tegen Sleat. Scharnegoutum – Sleat 2 – 0. Zelden zal een wedstrijd zo snel beslist zijn als afgelopen zaterdag Scharnegoutum tegen Sleat. Terwijl Sleat er echt nog wel tegen aan wilde gaan daar FDS bij de plaatselijke super de nodige kratten bier in het vooruit zicht had gesteld was de wedstrijd in feite al beslist binnen 

twee minuten. Scharnegoutum wilde zo snel mogelijk een doelpunt maken omdat het de laatste weken alleen maar tegen ploegen had gevoetbald die één of twee bussen voor de goal parkeerden. En dit lukte wonderwel. Bij de eerste de beste aanval wist Marcel Boersma vanaf links de bal goed voor te zetten en

14-05-2016: In de Flearen zijn we met vrijwilligers van de Stifting Natuergebiet bezig met de aanleg van een plas-dras. Met uitstekende hulp van Auke van Dijk, die ook nog goeie adviezen aanleverde, zijn we klaar met de voorbereidingen en is nu het wachten op de door zonne-energie aangedreven pomp, die het water vanuit de Zwette op het land zal pompen. Auke heeft eerst een sleuf gegraven ten behoeve van de afwatering van de weide waar de schapen van Eva Brouwer lopen. Op de foto is dit aan de zijde waar de mannen op staan, terwijl de plas-dras ter linker zijde zal komen, dus richting de groenstrook. De afrastering geeft de scheiding aan tussen plas-dras gebied en schapenveld. Om de plas-dras heen hebben we een lichte aarden waterkering aangebracht wat het weglopen van het water van de plas-dras moet voorkomen.

Met instemming van de gemeente SWF hebben we met Eva een ruil afgesproken zodat wij een plasdras kunnen realiseren, terwijl Eva haar schapen mag gaan weiden op een deel van ons natuurgebied met een hoger gelegen grasperceel, zodat de schapen droge pootjes houden. De bewoners van

"Bloemen bij Heleen" 1 jaar in Scharnegoutum!

We hebben een nieuwe sponsor voor de website. Bloemen bij Heleen.... Zij sponsort de website. Sponsorgeld, hiermee ontwikkelen we leuke dingen voor de site en publiceren we nieuws uit het dorp. 1 mei j.l. kregen we van haar een mooi bericht. "Bloemen bij Heleen" de bloemenwinkel is alweer 1 jaar actief in ons dorp.
De inwoners van Scharnegoutum en omstreken zijn blij met deze bloemenwinkel, dat ervaar Heleen iedere dag. Zij verteld het volgende: Er zit een hoge gun-factor bij de mensen en dat geeft mij een heerlijk en dankbaar gevoel. Voor iedereen is er wat te vinden, van boeketten, losse snijbloemen tot kamerplanten met bij behorende potten en vazen. De bekende 'troetels' zijn ook erg populair. Een troetel is een klein boeketje van € 5,00 euro om zo even cadeau te geven. Mensen kunnen ook losse snijbloemen kiezen waar ik een mooi boeket van samenstel.
Ik heb al veel vaste klanten mogen verwelkomen daarom introduceer ik een spaaractie. Bij iedere besteding van € 10,00 krijgt u een stempel, en bij een volle spaarkaart krijgt u € 10,00 korting. Zo krijgt u de kans om eens die mooie pot, vaas of boeket met korting aan te schaffen. Met groet van Heleen. 

It natuerprojekt fan Op`e Hichte en de Natuerstifting wie wer in moai barren. In wike lang hawwe de juffen en masters leskes jûn oer de fûgels, wêrta se moaie spullen ynhiert hawwe om it foar de bern sa moai en dúdlik mooglik te meitsjen.

Mei prachtich waar hawwe alle bern, begeliede troch âlden fan bern en frijwilligers fan de Stifting, ferskate paden troch en by it doarp rûn en koenen se hiel wat fûgels “spotte”. 

It hat bliken dien dat der bern binne dy`t al in soad oer fûgels witte te fertellen, wylst oaren der wat minder fan ôf witte. Yn elts gefal hawwe se wer in protte byleart.

De lytske`s út groep 1 en 2 hawwe in kuier makke en Albert Kingma hat se wat fertelt oer fûgels en oare dingen yn de natoer.

De bern fan groep 3 oan ta mei 8 hawwe fragenlisten trochwurke en antwurden socht en ek fûn. 

De wike is ôfsletten mei presentaasjes fan de bern op skoalle en it wie doe tige drok op skoalle. Wy tankje alle belutsenen en mei namme de âlders fan de bern, dy`t har massaal opjûn hawwe. Hjirút blykt wol de belutsenheid dy`t ek wichtich is om`t it projekt sûnder harren net slachje kinnen hie. 

Yn 2017 sil it wetterlibben wer oan de beurt komme en it hat al earder bliken dien dat bern dat geweldich moai fine. Fan it Stiftingsbestjoer de Flearen/Oer`t Lange Rek

VAN JE FOUTEN MOET JE LEREN, EN DAT DEDEN DE MANNEN VAN HET EERSTE Afgelopen zaterdag mocht het vlaggenschip van de vv Scharnegoutum afreizen naar Beltschut Sloot, waar om 14:30 de wedstrijd tegen de plaatselijke voetbalvereniging SVBS gepland stond. In 2 busjes van Betten werd om 12:30 de lange reis ingezet, en nadat (na enige vertraging) er in het busje onder aanvoering van Maurice Jansen ook het pittoreske dorpje bereikt werd begonnen de mannen aan hun voorbereiding voor de wedstrijd. Trainer Marco Hoekstra zette het vizier van de mannen op scherp met de waarschuwing dat er wat goed te maken was, en dat het vandaag geen ‘makje’ zou worden aangezien SVBS als vermeend reuzendoder FDS en Sleat al verslagen heeft deze competitie.

Scharnegoutum/Sneek: Het is momenteel volop lente, vogels fluiten en verdedigen hun terrein en veroveren hiermee ook heel graag een geliefde. En dan in Mei hebben alle vogels zomaar een ei… Bijzonder die vogels, ze trekken van Zuid naar Noord en andersom. Alle trekvogels zijn er bijna weer. Giga afstanden worden afgelegd, en dat reizen gaat niet altijd goed, er verongelukt ook wel eens een vogel. Vaak zijn dat verkeersslachtoffers, of ze vliegen tegen stroomdraad of raam. Komt u wel eens een dode vogel tegen en heeft deze nog een ring dan is zijn/haar verhaal best interessant. En waar dan naartoe met die ring? Geen probleem, vogelliefhebber dhr. Jaap de Vries zoekt uit waar de vogel geringd is en eventueel gespot is. De reis van deze vogel wordt dan duidelijk en het verhaal eventueel ook, we leren veel over de vogel op deze manier.

VAN JE FOUTEN MOET JE LEREN, EN DAT DEDEN DE MANNEN VAN HET EERSTE Afgelopen zaterdag mocht het vlaggenschip van de vv Scharnegoutum afreizen naar Beltschut Sloot, waar om 14:30 de wedstrijd tegen de plaatselijke voetbalvereniging SVBS gepland stond. In 2 busjes van Betten werd om 12:30 de lange reis ingezet, en nadat (na enige vertraging) er in het busje onder aanvoering van Maurice Jansen ook het pittoreske dorpje bereikt werd begonnen de mannen aan hun voorbereiding voor de wedstrijd. Trainer Marco Hoekstra zette het vizier van de mannen op scherp met de waarschuwing dat er wat goed te maken was, en dat het vandaag geen ‘makje’ zou worden aangezien SVBS als vermeend reuzendoder FDS en Sleat al verslagen heeft deze competitie.

1, Scharnegoutum trekt overwinning in Hielpen over de streep met fraaie doelpunten.
Vanaf het beginsignaal zijn het de Scharnegoutumers die het initiatief nemen. Er is maar 1 ploeg die aanvalt. De doelpunten blijven echter uit. Diverse kansen worden niet benut of de keeper van Hielpen staat in de weg. Gelukkig wordt er toch gescoord in de eerste helft. Buiten het strafschopgebied haalt Rick uit en schiet de bal onhoudbaar in. Een prachtig doelpunt! Er volgen nog kansjes voor Marcel en Johannes Wierda, maar zij weten niet te scoren. Er wordt te veel gelopen met de bal en de passing is soms slordig. Marcel scoort nog, maar dit doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. De Hielpers blijven vechten en geven zich niet gewonnen. Bij een van de weinige aanvallen van de gastheren komt de aanvaller oog in oog te staan met Wout.

In maart was Sybrig Bethlehem in een kerk: Ik was in Zwolle voor een cursus van mijn werk, (gvo- leerkracht: godsdienstig vormingsonderwijs). Ik zag in de cursus hoe je met kinderen een kerk kunt verkennen met allerlei ‘kijkers’. Als cursisten ondergingen we ook wat men de kinderen laat ondergaan. Ik merkte dat ik niet zo bezig was met het bekijken van de kerk, maar vooral gefocust was op de tekst van Korinthe 13 die daar in de kerk hing, over liefde. Uiteindelijk ben ik zachtjes begonnen en besefte dat ik in kerken wil horen hoe het klinkt: de stilte, maar ook het zingen.
Zondag 3 april was er een ‘anders vieren’ dienst waar muziek centraal stond en een canon gezongen werd. Na drie keer waar bij de stemmen elkaar net zo’n beetje vonden werd de canon al gestopt… dat jubelt om vervolg, dacht ik toen.
Dinsdag 3 mei van 19.15-20.00 is de Martenstsjerke van Scharnegoutum open om te zingen: canons, taizéliederen, gospels, Bijbelteksten op melodie gezet, enz… Wie mee wil zingen en/of luisteren of misschien een nieuw lied wil leren is welkom. Heb je voorkeur voor een lied dat je graag wilt zingen, dan hoor ik het graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Hartelijke groet, Sybrig Bethlehem- Martens

Zomaar een fietspelgrimage door ons dorp. Een kleine veertig fietsers namen vrijdag 22 april jl. even een tussenstop voor een kop koffie met appelgebak in ons dorpshuis. Het waren de deelnemers aan een driedaagse fietspelgrimage georganiseerd door o.a. het Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacobiparochie. Het is de bedoeling dat men uiteindelijk de bekende pelgrimstocht naar het beroemde pelgrimsoord in Noordwest Spanje Santiago de Compostela gaat fietsen.
Een van onze dorpsgenoten die die tocht al eens wandelend heeft volbracht, Johan Engwerda, was aanwezig om de deelnemers een en ander te vertellen over zijn ervaringen.

Ballen die blijven rollen, woensdag 13 april jl. was de laatste koersbalmiddag van dit seizoen in het Swettehûs, terwijl buiten het knikkerseizoen op alle basisscholen in alle hevigheid schijnt los te barsten. Toch blijven ook de ouderen aan de bal, want in mei gaan ze los met Jeu de boules, lekker buiten op de Kromme Tille. In de komende Doarpsomropper meer over deze laatste keer koersbal seizoen 2015/2016. De foto’s kunt u binnenkort op deze site bekijken in het fotoalbum.

Deze mooie foto met Hollandse wolken glijden over het spoorhuis nabij De Flearen, gemaakt door  Folkje Bos van de Martensdyk verdient een eervolle vermelding!! 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-52.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 656 gasten en geen leden online