Home
09-shiatsu.jpg

21-01-2017 Woehaaaaa, een groot succes....de spokentocht. Ongeveer 150 deelnemers deden mee aan de spannendste wandeling van Scharnegoutum ooit. Om zeven uur was het eerst de beurt aan de jongste jeugd. Ze gingen op zoek naar 9 letters om uiteindelijk het woord KIPPENVEL mee te vormen.

20-01-2017 Het kan weer..... Maar het ijs op Zwette ziet er allesbehalve betrouwbaar uit, ijs deskundigen adviseren alleen land-ijs. De Zwette is onbetrouwbaar maar laat je niet tegenhouden voor o.a. It Lange Rek, daar is het betrouwbaar. Nog krakend ontstaan misschien grote sterren onder de schoenen, maar het kan.  Op It Lange Rek en bij de Plasdras de Flearen is alles ondiep, er is bewijs dat het dik genoeg is. Voor het buiten ijs is alles onbetrouwbaar: "Vaak is het niet zo duidelijk. Wat lastig is, is dat het wisselt. Het ziet eruit als een grote ijsvlakte, maar de dikte kan van plek tot plek variëren. Dat maakt het extra gevaarlijk.

5e snertloop zaterdag 14 januari 2017. Afgelopen zaterdag kon, na een week uitstel vanwege gladde wegen, de 5e snertloop in Scharnegoutum worden gelopen. De afstanden waaruit gekozen kon worden waren 5 en 10 km. De organisatie, in handen van Sportstichting De Kromme Tille, kon tevreden zijn met 75 deelnemers aan de hardloopwedstrijd en 5 deelnemers die 10 km wandelden.
Gelukkig voor de deelnemers en organisatie waren de weersomstandigheden goed. Een kleine hagelbui kort na de start daar gelaten.

8-01-2017 Ype Boelens wurdt Jelle Wiersma syn angstgegner? Der binne fan dy dammers dêr kinne jo mar net fan winne. Jelle Wiersma hat dêr gewoanwei gjin lêst fan. Dy wint fan elkenien. Net dat er nea ferliest, mar op de klup pakt er de measten yn. Sjoerd jan Bakker hat noch wolris kamp tsjin him, mar no lapt Ype Boelens it al ferskate kearen om de grutmaster op kamp te hâlden. Sjocht Jelle yn Ype miskien in angstgegner?
Soe Jelle ek al in bytsje pinebúk krigen ha, doe’t er fan de wedstriidlieder te hearren krige dat er tsjin Ype moast?

Scharnegoutum 15-01-2017 WIE KOMT VRIJWILLIG EEN DAGDEEL HELPEN ?  
We gaan met elkaar snoeien, wanneer gaan we snoeien? Op 26-27-28 januari. De firma Tjeerd Hingst hoveniers gaat met dorpelingen snoeien en takken verhakselen. De plaats is in de natuurterrein It Lange Rek. O.a. takken snoeien, takken verslepen, takken verhakselen of invlechten en snippers ruimen.

Lange tijd was het natuurgebied "de Flearen" maar moeizaam bereikbaar. Vanuit de nieuwbouw, na het laatste blauwe bruggetje, was het wandelpad erg oneffen met veel kuilen en ook veel nattigheid. Vanaf de Legedijk voorbij de sporthal was het een vrij lange weg naar de Flearen en moest er over gaas geklauterd worden waar de schapen van Eva verbleven. Al met al niet erg uitnodigend natuurlijk.
<klik hier voor een fotoreportage.> 

 Skearnegoutum, 2 januari 2017: Bliid wêze mei wa’t der is. De twadde fan jannewaris is sa’n dei, dat der in grutte kâns yn sit dat der net safolle dammers akte de présance jaan sille. Dat witte jo wol trochdat it altiten sa is as de earste moandei sa betiid yn it nije jier falt. De Strikers wienen dus net manmachtich opsetten kommen. Dat kin ek net, want sa man - en froumachtich binne se net mear. Mar it bestjoer yn folle sterkte oanwêzich wie bliid mei

Scharnegoutum januari 2017: Nabij het huis op de IIsbaan bij Peter en Arjanne Huls staat de eerste Suzuki Volt. Ook deze familie probeert het.... Met een bijpassende plastic-bak in de kleur van de auto en een lang verlengsnoer. Deze Plug-in hybride wagen die naar hun zeggen werkt met twee motoren. De elektromotor en de verbrandingsmotor tezamen een manier naar een gezond leven,

Lok en Seine, de beste wensen, gelukkig nieuwjaar. Met oud en nieuw wensen we elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. En we kijken vooruit en zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Soms met hoge verwachtingen, veel goede voornemens en nieuwe plannen. Het is goed dat we vooruit zien en proberen er wat moois van te maken en het beste uit ons zelf te halen.

IEPEN BRIEF OAN IT BESTJOER FAN DE ALVESTEDENTOCHT.

Fuort nei de alvestêdentocht fan 1997 skreaun ik ûndersteand ferhaal as iepen brief oan it bestjoer fan de alvestêdenferiening. Ik ha nea antwurd krigen!!

Achte bestjoer.

Nei alle krityk dy't jimme nei de lêste tocht yn 1997 oer jim hinne krigen ha, moat my ek noch wat fan it hert.
Nee, jimme hoege der net oer yn te sitten, ik wol it net oer de krânse foar de earst oankommende frou hawwe.
Ik wol it hiel simpel ris oer de bekendheid fan myn wenplak Skearnegoutum hawwe, it iennichste doarp oan

Oudejaarsdag 2016: Dubbelslag voor Triple-S. De 10km en 20,3km van de Sylvesterloop in Poppenwier werd prooi voor Ynte Lemstra en Klaas Kroese. Traditioneel op oudejaarsdag was tout hardlopend Sneek en omstreken te vinden in Poppenwier voor de plaatselijke Sylvesterloop. Er stonden drie afstanden op het menu, een 5km, 10km en voor de mannen en vrouwen met de lange adem een 20,3km lange ronde. Onder begeleiding van

Het staat weer te gebeuren op 7 januari 2017, De Kromme Tille heet u weer welkom. Na de vele oliebollen en bier, wordt het weer tijd voor een sportief evenement. Enthousiaste mensen organiseren en enthousiaste mensen doen mee.....  Wandelen en hardlopen, jong en oud. Op 7 januari vanaf 13:00 uur bij het sportcomplex. Dat is allemaal volledig gratis, en winnen doe je altijd van jezelf of voor een overheerlijke kop snert.

www.skearnegoutum.nl  Een nieuwsgierige site creeërt een nieuwsgierige lezer... Scharnegoutum bedankt alle belangstellenden, de sponsors, en trouwe lezers.
Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Ook dan is er weer volop nieuws, zijn er foto's en activiteiten. Wanneer het papier bijna ophoudt en het laatste vel gebruikt is...

Deze kregen we binnen: De Eerste Nieuwe Voornemens: "Ik ga de poep van mijn hond ook opruimen....≠tongue-out", "Wij krijgen zon energie en worden beter voor het milieu≠smile", "Wij gaan winnen met ons voetbalteam≠embarassed",  "Ik ga meer mensen boeien in Franeker≠wink", "wij gaan weer op dinsdag avond sportief fietsen met de fietsgroep≠smile", "ik word lid en laat de postcodeloterij winnen in Scharnegoutum, voor iedereen≠undecided",

 

Het duister kan het duister
niet verdrijven: alleen licht kan dat doen.
Haat kan haat niet verdrijven: alleen liefde…
– Martin Luther King Jr.

Wat betekent, IM. Wikipedia schrijft: ‘In memoriam (Latijn, In herinnering) is een term die
gebruikt wordt om een bespiegelende tekst in gedrukte of gesproken vorm aan te duiden die
na iemands overlijden vaak met enige melancholie gedenkwaardige aspecten van zijn of haar
leven aanhaalt.’ En ik snap waarom het schrijven niet wil, omdat het er bij mij – en wellicht
bij vele dorpsgenoten evenmin – niet in wil, dat ik Sietse nooit meer zie. Als ik in het
Swettehûs kom, door het dorp fiets, bij Christien kom, dan wil het er

2016-12-24 Kryst. Stof ta neitinken.... Faak ha ik my ôffrege, wat is no winliken de sin en funksje fan it krystfeestfieren hjoeddedei. It is dochs al lang net mear it hillige feest fan frede op ierde en yn 'e minsken in wolbehagen. It egoïsme slacht foar master op. Frede op ierde is de grutste mislieding en mislediging fan dizze ieu wurden as jo sjogge hoefolle ûnskuldige minsken der fermoarde binne en wurde om, ja, wêrom eins? Om 'e frede? Lit my net laitsje en as it minskdom sa troch giet, moardzje we mekoar nei in tal desennia út en net earder as dat it gefal is sil it frede wêze. We hawwe it wakker te dwaan mei dy earme stakkerts yn it Midden Easten, Afrika, en wit ik yn hokker lannen noch mear wêr't alle dagen weroan tûzenen minsken omkomme troch oarloch of fan 'e honger en ellinde. En wat dogge wy der oan?

Scharnegoutum 23-12-2016  
It is safier.... Afscheid van juf Berber. Vrijdagochtend 23 december nam juf Berber na 25 jaar bij het It Hummeltjeshonk gewerkt te hebben,

19-12-2016 Scharnegoutum. De klok wie ûnferbidlik. Ofrûne moandeitejûn waard der wer in partij ferspile foar de Fryslân Kup. Tsjerk Wybenga, in hiele goede dammer fan de Hartwerter klup, kaam yn it hol fan de liuw. Hy moast it opnimme tsjin nimmen minder as Jelle Wiersma. It soe in in prachtige striid wurde, mar úteinlik wie de klok ûnferbidlik.
De mannen sieten deun ûnder de krystbeam, mar wy tinke net dat se har ek mar in tel bekroade

22-12-2016 De voorbereidingen van het laatste nummer van dit jaar in al weer in volle gang. In deze December Special, een Fotocollage van wat er in het afgelopen jaar aan leuke activiteiten zijn geweest. Op de foto de is te zien op welke wijze de Doarpsomropper in elkaar wordt gezet!! Vele handen maken licht werk. Al pratende over de laatste nieuwtjes rondom ons dorp is het ook nog gezellige en leuke bezigheid. Nog voor de kerst bij U in de brievenbus en natuurlijk te bekijken op de website onder het kopje Doarpsomropper!!

18-12-2016 it Swettehûs: Een ouderwets gezellig spel was de aankondiging in de Doarpsomropper en de flyer. In ons dorpshuis werd voor de eerste keer het van tv welbekende programma "ik hou van Holland" gespeeld.-->  Foto's hiervan vind u hier.
Ouderwets gezellig werd het zeker. Bij binnenkomst werden de bijna tachtig kandidaten verdeeld in vier groepen, versierd met een gekleurde slinger werd er gewacht op het startsein.
Alle ingrediënten van het spel waren aanwezig; vragenronde , muziekronde, het draaiende rad

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-16.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 972 gasten en geen leden online