Home
35-dekajuit.jpg

Midzomernacht pearkeklaverjassen.  De nieuwe datum is 29 juni. Opgeven kan nog tot 24 juni bij Dirkje Miedema of Jitske Grondsma.

 

Ôfskiedstoernee....  Op snein 23 juni om 9:30 , sjongt Hindrik van der Meer mei it Kwartettenkoar foar de 14e  keer út Hertslach,  yn de Martenstsjerke yn Skearnegoutum. De toernee rint oan maart 2020 ta en no noch krapoan 20 kear yn likefolle tsjerken rûnom yn ’e provinsje. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin.     

In sjongbondel foar Hindrik van der Meer.  Yn septimber 2018 is muzykman Hindrik van der Meer oan syn ôfskiedstoernee begûn. Mar leafst 43 tsjerken reizget er bydel, om oeral noch ien kear lucht te blazen yn it fluitsje dat er altyd yn ’e bûse hat as dirigint.

klik op de foto voor een vergroten!
**Ballonfeest Dorpsfeest Scharnegoutum, meer info klik hier- bijzondere-ballonvaart/ballonfeest-dorpsfeest-scharnegoutum/

05-06-2019  Doarpsomropper jaargang 2019 - 2020 in een nieuw jasje!!! 
De Doarpsomropper heeft voor haar nieuwe jaargang weer een nieuwe voorkant nodig. Daarom vragen wij creatieve mensen van 8 t/m 88 jaar om mee te doen aan een nieuw ontwerp.
Kortom, ontwerp jij een leuke voorkant, of maak je deze keer de mooiste foto voor de cover?

Scharnegoutum 30-05-2019 Meezwemmen met Maarten  in de Elfstedentocht?  Dat kan!  Je kan in alle 11 steden 2 kilometer meezwemmen!
Kies je voor Sneek, dan is dat op vrijdagavond 21 juni,  het exacte tijdstip staat nog niet vast maar dan arriveert Maarten in Sneek.
Maarten van der Weijden doet vanaf 21 tot 24 juni zoals bekend een nieuwe poging om de Elfstedentocht te zwemmen,  om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Hij hoopt dat er in de steden nu wel dat men met hem mee gaat zwemmen. Ga jij net als Maarten ook de uitdaging aan om geld in te zamelen voor onderzoek? Schrijf je dan nu in, start zelf een actie of doneer een mooi bedrag ! 100% van de donaties gaan naar de 11 nieuwe kankeronderzoeken en projecten. zie www.11stedenzwemtocht.nl 

Foto`s van de kemphanen zijn in het fotoalbum op deze site geplaatst, jaar 2019  klik voor foto's http://www.skearnegoutum.nl/2019/item-2

Midzomernacht pearke klaverjassen (let op:aangepaste datum)

Op zaterdag, 29 juni a.s. is er weer midzomernacht pearke klaverjassen in de kantine van sportcomplex "De Kromme Tille "

Aanvang is om 21 .00 uur.  Tussendoor zullen  we voor de inwendige mens zorgen.

Inleg is € 6.oo per persoon. 

Opgave kan tot 8 juni bij :

Dirkje Miedema : tel.nr . 0515 - 423468 of  06 - 43543756

Jitske Grondsma : tel.nr. 0515 - 419260 of  06 - 10707601

 

De Vereniging van Dorpsbelang heeft 25 kortingsbonnen ontvangen voor het avonturenpark in Hellendoorn.
De korting bedraagt per bon € 11,70. Voor een bedrag van € 20,50 per kortingsbon ontvangt U van dit park een intreekaartje incl. smulpakket. 

Deze bonnen bieden wij aan gezinnen gratis aan. U moet Uw bezoek aan het park online bestellen via www.avonturenpark/uitje Te bevragen bij Jan Luimstra, Waldastrjitte 46.

Het Bestuur

 12-05-2019: Twee winkels, klein of groot, mooier maken en of moderner, beide zijn druk bezig met de verbouwing:

"De iene docht it yn twa dagen, de oare is der wat langer mei dwaande. Yn alle gefallen, it is in positive saak foar ús doarp!"  

 Scharnegoutum: De 4 mei herdenking stond deze keer in het teken van kinderen, kinderen die vertellen over de oorlog. Omdat ze zelf kind zijn uit die oorlog, of omdat ze er op school over gingen praten... Wanneer dan plotseling je echte naam genoemd wordt en vragen boven komen, je wel moet gaan zoeken naar: "Wie ben ik?".
En wie ben ik om iedere dag in vrede en vrijheid te mogen leven...? 

3-5-2019 De leerlingen van basisschool Op`e Hichte hebben weer hun natuurweken gehouden. Thema was dit jaar Vogels.
Er is weer met plezier gewerkt op school en op 11 en 12 april gingen de kinderen in kleine groepjes de natuur verkennen op verschillende route`s. It Lange Rek, de Zwettewei, rondom de sportvelden en in de Flearen zijn ze vogels gaan spotten. Ook de kinderen van groep 1 en 2 gingen mee en een aantal van hen bleek erg oplettend te zoeken naar de vogels. Voor de oudere kinderen was er weer een vragenset. Daarbij gaat het dan om herkenning van soorten, wat vogels eten, hoe en waar ze broeden, wat hun leefgebied is en nog veel meer....

De Stifting De Flearen/Oer`t Lange Rek zoekt een imker die zijn/haar bijenkasten in onze natuurgebieden wil onderbrengen. Wanneer U daarvoor in aanmerking wilt komen graag even contact opnemen met één van de bestuursleden. Het zou mooi zijn als iemand uit het dorp bijen houdt en er ook iets over kan/wil vertellen, bv. aan de schooljeugd. Mocht zich niemand melden dat zijn we van plan contact te zoeken met de Vereniging van bijenhouders in Sneek.

U hebt echter voorrang wat ons betreft.

Het Bestuur

Wat voor dag is het vandaag? 
Het is koninklijke lintjesdag, een hele bijzondere dag!  Wat heeft het te betekenen? 
"Hulde, eer en lof" 
Een prachtige dag met een overvloed aan lintjes, daarom is er vandaag een lintjesregen van waardering voor alle vrijwilligers van ons dorp! 

27-04-2019 Scharnegoutum. We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Maar wist je dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan? Te veel bestrating in onze tuinen en in de openbare ruimte zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor teveel opwarming. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen. Op de foto de 'make-over' in de Tjebbe Cleaszstrjitte,

 

20-04-2019 scharnegoutum  De gemeente start een onderzoek: ONDERZOEK ONTMOETINGSPLAATSEN ga naar: 
https://sudwestfryslan.nl/2019/04/onderzoek-bezoek-dorpshuizen-en-wijkgebouwen/

 14 - 04-2019 Spelen,  geen spullen...? 
Kinderen verwennen met liefde en knuffelen, met tijd, met respect en met zorg en in een mooie speeltuin! Kinderen zijn de belangrijkste mensen van de wereld.
De Speeltuin Boartersnocht in Scharnegoutum heeft haar deur/hek weer opengezet en alles speeltoestellen zijn nagekeken en alles is weer mooi aangelegd.
Tijd om te spelen! (kijk ook op facebook @boartersnocht en skearnegoutum.nl)  

07-04-2019 Hiermee verwijzen we U naar het Verslag van de jaarvergadering.
van Doarpsbelang d.d. 28 maart 2019 naar de blog van de Vereniging.

Ga naar:
  http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

Het Bestuur

5-04-2019  Vrijdag 5 april, was voor de jeugd van onze school de Himmeldei 2019. Ze gingen het hele dorp door om alle weggegooide rommel op te ruimen. Er werd fanatiek gezocht en alles is opgeruimd. Grote stukken karton, blikjes, plastic flesjes, papier tot aan de kleinste details. 

Enkele kinderen gingen zo ver dat ze ook honden drollen wilden opruimen, maar dat vonden veel begeleiders toch wat te mal. Het is bovendien de taak van de bezitter van een hond deze poep op te ruimen. Uit ervaring, soms hebben we een hond te logeren die ook uitgelaten moet worden, weet ik dat er nogal wat mensen zijn die dat nalaten. 

02-04-2019 Neiprate oer Aldegea en Blauhûs en de lêste partij. Op twa nei wie elk fan de Strikers oanwêzich. Jeugdlid Hessel liet ferstek gean en Bauke Dykstra siet thús ticht tsjin de kachel oan, om’t er him beklomje litten hie. Foar de oanwêzigen betsjutte it de lêste partij fan it seisoen. Foardat de houtsjes ferskood waarden, stie men fansels noch efkes stil by de meunstersege op Aldegea in wike lyn en by de finale fan de Fryslân Kup yn Blauhûs, wêr’t tagelyk in toernoai Frysk ferspile waard.

28-03-2019 "Een 1 aprilgrap is een traditie waarbij mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden. Is leuk, ondeugend en vooral onschuldig..."  Understeande 1 aprilgrap "Hulpen gevraagd" waard betocht troch ien fan ús redaksjeleden. It waard bepraten mei de filiaalieder dy't it in moaie grap fûn en deroan meiwurkje woe. Lykwols is der yn Snits op it haadkantoar immen dy't dizze humor net wurdearje kin en ús grap ta in ein brocht troch der op te reagearjen sa't jimme op facebook yn de reaksjes lêze kinne.

27-03-2019 De verbouwing is een feit en intussen in volle gang, Poiesz Scharnegoutum onderweg naar een moderne 2.0 winkel. Maandag gaat de helft van alle voorraad uit de schappen en weer in dozen. Veel drukte, daarom zijn wij dringend opzoek naar medewerker(s) en hulpen.

Wie komt ons eenmalig helpen???? In het kader van 2.0 voor iedere helper een doos met 20 artikelen als tegenprestatie. 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-20.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1422 gasten en geen leden online