Home
08-zorgboerderij.jpg

“Foar de toer yn it fjoer” De toren van Scharnegoutum raakt in verval en onderhoud is hard nodig. Daarvoor moeten we geld inzamelen. Dit willen we op verschillende manieren doen. De eerste activiteit is op:  zaterdag 30 december. 
Start 14.00 uur Spectaculair  Start van de traditionele snertloop.
Deelnemers voor deze hardloopwedstrijd kunnen kiezen uit de afstanden van 5 of 10 kilometer. Startgeld: € 5,-. Opgeven bij het startpunt “de Kromme Tille”. Finish: op de Achterbuorren.
16.00 uur het “rondje om de toren”.
Hèt beleefevenement waar voor jong en oud rond de toren allerlei gezellige activiteiten zijn. Het startpunt is op de Achterbuorren waar ook de deelnemerskaarten te koop zijn. Volg de lichtjes en laat je verrassen door activiteiten, spelletjes, muziek, een hapje en een drankje. Namens de werkgroep, tot de 30e....

4-dec-2017 Fol ferwachting kloppet myn hert. Foar twa fan de Stadige Strikers wie it de earste kear dat se it sinteklazedamjen meimakken. It heart sa’n bytsje by de tradysje fan de fiifentritichjierrige klup. As jo dan nij binne dan tinke jo mooglik alris: hoe soe dat no wêze sok damjen. By ien fan de nijelingen, hy komt fan Easterein, wie it al in lyts wike in lietsje fan: Fol ferwachting kloppet myn hert.
Om koart te kriemen: Elk moat mei in kertier op ’e klok fjouwer potsjes damje.

2-december-2017 Scharnegoutum 1 – VCR 1 5 – 2 Nummer drie en vijf van de competitie tegen elkaar. Je zou zeggen dat kan een spannend potje worden. Het tegendeel was echter waar tot teleurstelling ongetwijfeld van het behoorlijk aantal opgekomen toeschouwers uit Rinsumageest.
Scharnegoutum liet vooral in de eerste twintig minuten van de wedstrijd geen spaan heel van de enigszins gehavende ploeg van VCR.

Scharnegoutum 3-12-2017 Mensen kunnen iedere dag voor de televisie zitten, of blijven kleven aan de bank en wachten achter de geraniums. Terwijl alle jonge mensen aanhaken met smartphones whats-app of op facebook etc. Gaan ze met heel veel berichten de wereld over. In de Tjebbe Claeszstrjitte gaat het wereldnieuws anders de ronde...

  Op Zaterdag 30 december... Scharnegoutum organiseert op zaterdag 30 december een hardloop wedstrijd voor alle leeftijden. Hardlopen met ansluitend een gezellig beleef evenement. Allerlei activiteiten op en rond, school, dorphuis en de kerktoren van Scharnegoutum. In dat centrum, het hart van ons dorp...

(net alhiel wat skriuwer socht, mar sit der ticht by)

Wisten Jo dat der ek yn ús warbere (lytse) Skearnegoutum in "Inner Circle" bestiet? Wat mei dat dan wol wêze, in Inner Circle, hear ik minsken al sizzen. No, dat betsjut in lytse groep fan minsken dy`t elkoar faak op ferskate plakken tsjin komt yn`t doarp.

Zaterdagmiddag kwam de Sint weer als vanouds de kinderen van Scharnegoutum bezoeken. Jammer genoeg kon zijn grote vriend Americo niet meekomen, maar dat wist Sint goed op te lossen. Samen met hoofdpiet reed hij op een duo/fiets door ons dorp om daarna alle kinderen in het Swettehûs te ontmoeten. Het werd weer heel gezellig en met hulp van de Jesband kon er heel wat worden afgezongen. Natuurlijk waren er veel cadeautjes en waren de pieten gul met het strooien en uitdelen van de pepernoten.

Nu de grote kindervriend weer

Milieustraat Sneek ook op zaterdag open 

Sneek – Met ingang van 2018 is de milieustraat aan de Wetterskipsdyk 4 in Sneek ook op zaterdag open, van ’s morgens 9.00 uur tot ’s middags 13.00 uur.

De andere openingstijden blijven gelijk nl. van maandag t/m vrijdag van 16.30 – 19.00 uur.

Legitimatie is verplicht. 

U mag 12 keer per jaar gratis afval brengen naar de milieustraat, per keer maximaal 2 kuub.Komt u

Sinterklaas nieuws.Op zaterdag 25 november a.s. is het weer feest in Scharnegoutum, want Sinterklaas brengt weer een bezoek aan Scharnegoutum
met zijn Pieten!!!!Om half 2 komt de pakjesboot aan bij de Zwettebrug op de Zwettewei. Nadat Sinterklaas aan vaste wal is gekomen gaan we eerst met z’n allen een rondje door het dorp lopen. ( In geval van slecht weer zal de route ingekort worden ). Om ongeveer half 3 begint het GROTE SINTERKLAASFEEST in het “Swettehûs”.

20-11-2017 Dicky van der Meer hat no al mear punten as it totaal fan ferline jier. Ferline wike fersloech er op moandeitejûn Jelle Wiersma en in dei letter ferlear er twa yn Jorwert en moandei lêstlyn fersloech er Cor Kooistra. Yn de kompetysje hat er no al moai wat puntsjes byinoar fandele. Dicky van der Meer oer him haw wy it, hat no al mear punten as yn it hiele lêste seizoen. Moandeitejûn antwurde hy mei in sterke tsjinset op de iepening fan Kooistra. De lêste like der suver wat mei oan te wêzen en it duorre ek lang ear’t er mei in streek kaam.

 18-11-2017 Voetballers aan de bal... AVC mocht aantreden tegen de nummer drie van de competitie Scharnegoutum. En Scharnegoutum bleek een goed voetballend elftal te zijn wat het AVC deze middag ontzettend moeilijk maakte. Gedurende de gehele wedstrijd had men een overwicht. Maar AVC bleek dodelijk precies in de afwerking van kansen en dat was wat Scharnegoutum ontbeerde. Scharnegoutum startte fel aan de wedstrijd en binnen 5 minuten ontstonden de eerste kleine kansjes.

10-11-2017 Turks...restaurant it Swettehûs:  Turkije kan je naar je toe laten komen. Een groot en ver land, aan de grens van Europa, waar momenteel  veel gebeurd wat we soms maar eenzijdig weten. Afgelopen vrijdag was er een mooie gelegenheid gecreëerd om in een soort van mobiel Turks buffet in het Swettehûs, van alles te proeven en te ervaren van dat hele grote Turkije. Een land wat trots mag zijn, zoveel verschillende mensen, tegenstellingen, een warm maar ook koud land, cultuur, met hele lekkere gerechten.

14-11-2017  Yn in flok en in sucht makken de Strikers dien wurk. De namme Stadige Strikers waard moandeitejûn net folle ear oandien. Nee it stadige wie der by de measte dammers net by. It gong gewoan hurry up. Boppedat wiene der ek ferrassende útslaggen. De meast bysûndere wie de winst fan Dicky van der Meer op Jelle Wiersma. De earste makke ek yn in mum fan tiid dien wurk.
Jelle is wol gauris de earste dy’t út is. Dat wie moandeitejûn net oars. Faak stapt er dan as winner efter it boerd wei.

22-09-2017 Na  meer dan 8 redactie jaren in de Doarpsomropper en later ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de Mediagroep Scharnegoutum gaat Anneke Meiners ons verlaten. Samen met haar man / predikant Sytze Ypma vertrekt zij ook naar Franeker. De verhuizing zal eind november zijn vertelt ze, de familie Ypma vertrekt en haar opstellingenwerk blijft voorlopig nog even zo vertelt zij ons.

Op 19 november STILL ALICE  ’Een film  over verlies ’ Wij draaien voor u deze film met een goede weergave van dit aangrijpende proces. U bent welkom. Zondag 19/11 20:00 uur in de Martenskerk van Scharnegoutum. Het is een verfilming van het bekroonde boek. Ik mis mezelf over een vrouw die alzheimer krijgt. In de film volg je Alice, een vrouw van vijftig. Still Alice gaat over Alice, die haar leven goed voor elkaar heeft. Ze heeft een leuke man, drie volwassen kinderen en een goede baan als taalwetenschapper op de Harvard University. Maar langzamerhand raakt Alice de grip op haar geordende leven kwijt.

Het eerste van Scharnegoutum in vorm in Beetgum! Op de eerste zaterdag 4-11, van het jaar die zich afspeelt tijdens de wintertijd reizen de rood witten af naar Beetgum. Wederom een trip naar het noorden van de provincie, waar men de afgelopen seizoenen minder kwam. Om aansluiting te krijgen met de top van de competitie moesten er drie punten mee in de kofferbak van dhr Miedema. Op het kunstgras van Makkum speelde zich namelijk de topper Makkum - AVC af.

Zondagmiddag, 19 november in het Swettehûs verzorgt Excelsior een concert met als gasten theatergroep Tinto. We treden ook op met onze gasten en bieden U een gevarieerd programma, waaronder de compositie West Side Story, momenteel ook als musical in ons land te bewonderen. Ook de jesband treedt op met leuke stukken. Iedereen is van harte welkom. Voor kinderen tot en met 12 jaar gratis.

 

Op zondag 12 november in de Martenskerk in Scharnegoutum aanvang 16:00 uur. "Een MARTENS Muziek Mozaïek" De Martens Cantorij bestaat 90 jaar. Dat feit vieren we met een drietal verschillende concerten. In het voorjaar hebben we bij dit jubileum stilgestaan met het concert “Martens Ikonen van de Kerkmuziek” en in de zomer een concert met shantykoor “De Brûskoppen”, die hun 20-jarig jubileum vieren. In de herfst staat “Martens Muziek Mozaïek” op het programma.

30-10-2017 Tineke stiet ien efter en stiet ien foar. Noch altiten rint Tineke Teigeler yn in rinstek. Har man moat har nei it damjen bringe en wer ophelje. Ja it is wat as jo de heup stikken hân ha. Dan binne jo net sa mar ien twa trije wer de âlde. Damje dat kin se noch wol, allinne hellet se lang net altiten út har stân wat der yn sit. Moandei hie se wer sa’n partij. Se rekke in houtsje kwyt en in pear streken letter stie se ien foar. Ja dat gie wat apart. Tsjinstanner bauke de Boer seach ek wol efkes raar op syn noas, doe’t er fan ien foar sa mar ien efter rekke.Tineke feroare suver wat mei dat iene houtsje foar. Net dat dy feroaring no sa sear yn har foardiel wie. Nee se skode sa no en dan fan dy frjemde houtsjes. Sadwaande kaam se der op it lêst op te stean as in brijwein.

Scharnegoutum woensdag 1 november was een hele bijzondere dag. Op 'e Hichte, de kinderen, zij namen afscheid van juf Hannie (de Boer). Na een lange periode waarbij ze verbonden was aan de basisschool en kinderen, mag juf Hannie het nu wat rustiger aan doen en samen met Wijtze zoveel mogelijk gaan genieten. Woensdagmorgen was voor Hannie de rode loper uitgelegd en volgde in het schoolplein een leuke bijeenkomst met alle kinderen en natuurlijk de collega`s. Hannie kreeg veel complimenten

29-10-2017 Scharnegoutum een geweldige pot was het zeker niet. Scharnegoutum – VenV 68 werd  3 – 1
Scharnegoutum pakte heel nuttige puntjes ten VenV. De harde wind deed dan misschien afbraak aan het spel maar er werd toch gewoon veel te veel onnodig balverlies geleden. Bij de aftrap ontbraken de basisspelers Rick Atsma, Wytze Lanting, Jaider Pommer en Johannes Greidanus, maar de thans opgestelde spelers moeten dit niveau ook zeker kunnen halen. Als je echter veel te veel met een bal gaat lopen en totaal onnodig ballen terug gaat spelen, dan weet je dat in de problemen gaat komen. Scharnegoutum begon met de wind in de rug voortvarend en kwam al in de vijfde minuut op voorsprong.

Pútsje café: 4 november in It Swettehûs.
Thema slijpen. 
Wij bieden u op 4 nov. de gelegenheid om uw tuingereedschap verzorgd op te ruimen.  Voor u /met u, het gereedschap slijpen, ontroesten, en het in de olie zetten. Daarmee is het volgend voorjaar meteen gebruiksklaar. Tevens staan we klaar om uw schaatsen te slijpen. 
Vooruit kijkend op de 1e zaterdag in december: Dan willen we een ruilbeurs voor kerstspullen organiseren en ook kunt u dan langskomen met uw kapotte kerstverlichting. En natuurlijk zoals gewoonlijk zitten we ook weer klaar voor alle andere reparaties en naai klussen.  Wij zien u graag op zaterdag 4 nov. of 2 dec., Anna, Baukje, Joke en Geart.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Zo was het toen

foto_03ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-79.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 614 gasten en geen leden online