Home
05-Bakker.jpg

14-05-2016: In de Flearen zijn we met vrijwilligers van de Stifting Natuergebiet bezig met de aanleg van een plas-dras. Met uitstekende hulp van Auke van Dijk, die ook nog goeie adviezen aanleverde, zijn we klaar met de voorbereidingen en is nu het wachten op de door zonne-energie aangedreven pomp, die het water vanuit de Zwette op het land zal pompen. Auke heeft eerst een sleuf gegraven ten behoeve van de afwatering van de weide waar de schapen van Eva Brouwer lopen. Op de foto is dit aan de zijde waar de mannen op staan, terwijl de plas-dras ter linker zijde zal komen, dus richting de groenstrook. De afrastering geeft de scheiding aan tussen plas-dras gebied en schapenveld. Om de plas-dras heen hebben we een lichte aarden waterkering aangebracht wat het weglopen van het water van de plas-dras moet voorkomen.

Met instemming van de gemeente SWF hebben we met Eva een ruil afgesproken zodat wij een plasdras kunnen realiseren, terwijl Eva haar schapen mag gaan weiden op een deel van ons natuurgebied met een hoger gelegen grasperceel, zodat de schapen droge pootjes houden. De bewoners van

de Trekskúte die uitzicht hebben op het natuurgebied zijn blij met deze ontwikkelingen en hebben toegezegd dat zij deel willen nemen aan de groep vrijwilligers die de zorg draagt voor de natuurgebieden. Het stichtingsbestuur is hier erg mee ingenomen en de bewoners hebben dan ook nu al meegeholpen bij de werkzaamheden. Het is mooi dat we nu, net als bij "It Lange Rek", handen, oren en ogen hebben bij onze natuurgebieden.

Wij verwachten dat de plasdras ervoor gaat zorgen dat er veel vogels op af komen. Daarbij kan gedacht worden aan de weidevogels, die dan hopelijk worden verleid  zich ook weer te vestigen en te gaan broeden op het boerenland aan de overzijde van de zwette. Daar is de vogelstand nl. drastisch afgenomen o.a. doordat er geen maispercelen meer aanwezig zijn. Tot zowat aan Deersum toe is de vogelstand er erg op achteruit gegaan. De ervaring met plas-dras gebieden leert dat ook zeevogels hier baat bij hebben zodat de kans bestaat dat ook stern, visdief, kluut en plevieren op bezoek komen.
Het stiftingsbestuur

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-77.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 614 gasten en geen leden online