Home
12-ijsels.jpg

Afbeeldingsresultaat voor manUteinlik wie Jan de man fan de jûn. It damjen fan Jan Castelein hie noch wat better kinnen, mar hied er dy iene flater net makke, dan hie it noch hiel oars út pakke kinnen. Dochs soe dyselde Jan de man fan de jûn wurde. Der waarden moandeitejûn seis partijen spile. Oer it generaal gyng dat hiel aardich. Wol wienen der twa kamppartijen en yn it neiplúzjen fan it iene kampspul liet Jan him efkes hearre.

Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra makken der kamp fan. Dat einspul kaam noch ferskate kearen op it boerd.

En in dammers út de heechste klasse wienen drok dwaande mei it tellen fan de setten fan in daam. Se kamen der eins net út en ta beslút wienen se it der oer iens dat it in terjochte kamp wie. Dochs noch kear it hout op it boerd. Doe sei Jan, no fan oktober ôf spiler fan it Fryske spul: “Jim kinne fansels ek wol mei dat iene houtsje strike” De mannen sieten hielendal yn in tunnelfizy en fergeaten it houtsje. Jan hie gelyk. It spul hie dan mooglik noch de winst op leverje kinnen foar Kooistra.

De oare kamppartij spilen Bauke Dykstra en Willem Schaap. De earste krige twa dammen en Willem hie in daam en noch twa houtsjes. It soe der om spanne en gewoanwei soe men sizze dat ien mei twa dammen wol yn hâldershân is. Willem hie noch wol optimistyk praat: “Ik leau net dat der noch winst foar my yn sit en dêrom meitsje ik der mar remize fan.!”  Dat wie de ienige mooglikheid om noch in heal puntsje yn de wacht te slepen. Hie er noch in set wachte dan hie er it oprûn.

Utslaggen: Willem Schaap – Tineke Teigeler 1 – 0; Bauke Dykstra – Willem Schaap ½ - ½; Dicky van der Meer – Sjoerd Huitema 1 – 0; Bauke Bos – Jan Castelein 1 – 0; Kees Castelein – Hennie de Haan 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Cor Kooistra ½ - ½.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-46.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 270 gasten en geen leden online