Home
09-shiatsu.jpg

02-04-2019 Neiprate oer Aldegea en Blauhûs en de lêste partij. Op twa nei wie elk fan de Strikers oanwêzich. Jeugdlid Hessel liet ferstek gean en Bauke Dykstra siet thús ticht tsjin de kachel oan, om’t er him beklomje litten hie. Foar de oanwêzigen betsjutte it de lêste partij fan it seisoen. Foardat de houtsjes ferskood waarden, stie men fansels noch efkes stil by de meunstersege op Aldegea in wike lyn en by de finale fan de Fryslân Kup yn Blauhûs, wêr’t tagelyk in toernoai Frysk ferspile waard.

It opfallendste fan dizze jûn wie, dat Paul Borghaerts, hy wie in oantal wiken net fan de partij, him sterk fielde en dêrom wol tsjin twa dammers tagelyk stride woe. Tsjin Hennie de Haan hie er sukses, mar tsjin Bauke Bos wie it oare koek. No hie er sa lang as er no by de Strikers dammet, noch mar ien kear ferlern fan Bauke. Moandeitejûn waard it nei hast trije winterskoften fierder syn twadde nederlaach. Hie Paul wat faker acte de presence jûn, dan hie er fêst in kandidaat west foar it kampioenskip yn de twadde klasse. Wy sille mar sa rekkenje: it oar jier hat er hooplik wer in kâns.

Fierders soenen der net hiele grutte ferrassingen barre. Dat Sjoerd Huitema ferlear tsjin Dicky van der Meer wie eins te tankjen oan de tiid op de klok. Van der Meer hie noch in oere en Huitema noch tsien minuten. Dan nimt de druk ta en meitsje jo flaters. Boppedat like Sjoerd wat benaud te wêzen fan syn eigen skaad. Hy seach allegearre apen en bearen, dy’t, sa bliek út it neidamjen, der net wienen.

Utslaggen: Sjoerd Huitema – Dicky van der Meer 0 – 1; Jelle Wiersma – Sjoerd Jan Bakker 1 – 0; Hester Boelens – Tineke Teigeler 0 – 1; Hennie de Haan – Paul Borghaerts 0 – 1; Bauke Bos – Paul Borghaerts 1 – 0; Cor Kooistra – Bauke de Boer 1 – 0; Ype Boelens – Willem Schaap 0 – 1.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto 35-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-05-a.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1296 gasten en geen leden online