Blog
16-KBC.jpg

De Vereniging van Dorpsbelang heeft 25 kortingsbonnen ontvangen voor het avonturenpark in Hellendoorn.
De korting bedraagt per bon € 11,70. Voor een bedrag van € 20,50 per kortingsbon ontvangt U van dit park een intreekaartje incl. smulpakket. 

Deze bonnen bieden wij aan gezinnen gratis aan. U moet Uw bezoek aan het park online bestellen via www.avonturenpark/uitje Te bevragen bij Jan Luimstra, Waldastrjitte 46.

Het Bestuur

 12-05-2019: Twee winkels, klein of groot, mooier maken en of moderner, beide zijn druk bezig met de verbouwing:

"De iene docht it yn twa dagen, de oare is der wat langer mei dwaande. Yn alle gefallen, it is in positive saak foar ús doarp!"  

 Scharnegoutum: De 4 mei herdenking stond deze keer in het teken van kinderen, kinderen die vertellen over de oorlog. Omdat ze zelf kind zijn uit die oorlog, of omdat ze er op school over gingen praten... Wanneer dan plotseling je echte naam genoemd wordt en vragen boven komen, je wel moet gaan zoeken naar: "Wie ben ik?".
En wie ben ik om iedere dag in vrede en vrijheid te mogen leven...? 

Levendige aandacht voor ‘Dood en Begraven’  Zaterdagochtend 11 mei 2019 organiseert Stichting Langstme een bijzonder cultureel evenement rondom het thema ‘Dood en Begraven’. De aanvang is om 10.30 uur op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Leeuwarderweg in Sneek. Dichter Marrit Jellema en verhalenverteller Folkert Poiesz geven acte de presence. Mirjam van Brug, Gerk Venema en Judith Eppinga-Leijendekker verzorgen de muzikale omlijsting.

Het tweede deel vindt plaats op de dodenakker van Loënga, waar rond de klok van 11.15 uur naast Marrit Jellema ook dichter Yva Hokwerda verzen presenteert. Daarna is een samenzijn met de laatste optredens in de kantine van de naastgelegen OBW-boerderij ‘Zathe Pasveer’. Tegen betaling kan er koffie of een andere consumptie worden genuttigd. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn. ondersteunen dit cultureel gebeuren met een financiële bijdrage.

3-5-2019 De leerlingen van basisschool Op`e Hichte hebben weer hun natuurweken gehouden. Thema was dit jaar Vogels.
Er is weer met plezier gewerkt op school en op 11 en 12 april gingen de kinderen in kleine groepjes de natuur verkennen op verschillende route`s. It Lange Rek, de Zwettewei, rondom de sportvelden en in de Flearen zijn ze vogels gaan spotten. Ook de kinderen van groep 1 en 2 gingen mee en een aantal van hen bleek erg oplettend te zoeken naar de vogels. Voor de oudere kinderen was er weer een vragenset. Daarbij gaat het dan om herkenning van soorten, wat vogels eten, hoe en waar ze broeden, wat hun leefgebied is en nog veel meer....

De Stifting De Flearen/Oer`t Lange Rek zoekt een imker die zijn/haar bijenkasten in onze natuurgebieden wil onderbrengen. Wanneer U daarvoor in aanmerking wilt komen graag even contact opnemen met één van de bestuursleden. Het zou mooi zijn als iemand uit het dorp bijen houdt en er ook iets over kan/wil vertellen, bv. aan de schooljeugd. Mocht zich niemand melden dat zijn we van plan contact te zoeken met de Vereniging van bijenhouders in Sneek.

U hebt echter voorrang wat ons betreft.

Het Bestuur

Op zaterdag 4 mei speelt het korps Excelsior 's avonds vanaf 19:25  bij het monument en zullen daarna declamaties worden gehouden en is er een plechtige  kranslegging. De plechtigheid wordt afgesloten met het Fries Volkslied en aansluitend is er koffie. Vrijheid is een goud goed. Iedereen kan zich inzetten voor de waarde van vrijheid.
De commissie 4 mei, een samenwerken van Dorpsbelang en de Oranjevereniging, nodigt u uit en organiseert ieder jaar een herdenking. Het jaarthema luidt : 2019 - In vrijheid kiezen . Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.

Wat voor dag is het vandaag? 
Het is koninklijke lintjesdag, een hele bijzondere dag!  Wat heeft het te betekenen? 
"Hulde, eer en lof" 
Een prachtige dag met een overvloed aan lintjes, daarom is er vandaag een lintjesregen van waardering voor alle vrijwilligers van ons dorp! 

27-04-2019 Scharnegoutum. We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Maar wist je dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan? Te veel bestrating in onze tuinen en in de openbare ruimte zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor teveel opwarming. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen. Op de foto de 'make-over' in de Tjebbe Cleaszstrjitte,

 

Aan: alle ondernemers van Scharnegoutum 

Hiermee nodigen we U uit voor een overleg met de Vereniging van Doarpsbelang op vrijdag, 26 april a.s. Aanvang 19.30 uur in het Swettehûs.

Er ligt bij de Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân een pot met geld gereserveerd voor het dorp Scharnegoutum. Het gaat om een bedrag van plm. € 20.000,-

Dit gereserveerde bedrag zal m.i.v. 1 mei 2019, dus over ongeveer anderhalve week, terugvloeien naar de algemene middelen van de gemeente Súdwest-Fryslân, aldus de bestuurder van deze Stichting.

Dan is de pot leeg en moet de Stichting nieuw budget opbouwen.

 

 

20-04-2019 scharnegoutum  De gemeente start een onderzoek: ONDERZOEK ONTMOETINGSPLAATSEN ga naar: 
https://sudwestfryslan.nl/2019/04/onderzoek-bezoek-dorpshuizen-en-wijkgebouwen/

 14 - 04-2019 Spelen,  geen spullen...? 
Kinderen verwennen met liefde en knuffelen, met tijd, met respect en met zorg en in een mooie speeltuin! Kinderen zijn de belangrijkste mensen van de wereld.
De Speeltuin Boartersnocht in Scharnegoutum heeft haar deur/hek weer opengezet en alles speeltoestellen zijn nagekeken en alles is weer mooi aangelegd.
Tijd om te spelen! (kijk ook op facebook @boartersnocht en skearnegoutum.nl)  

07-04-2019 Hiermee verwijzen we U naar het Verslag van de jaarvergadering.
van Doarpsbelang d.d. 28 maart 2019 naar de blog van de Vereniging.

Ga naar:
  http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

Het Bestuur

5-04-2019  Vrijdag 5 april, was voor de jeugd van onze school de Himmeldei 2019. Ze gingen het hele dorp door om alle weggegooide rommel op te ruimen. Er werd fanatiek gezocht en alles is opgeruimd. Grote stukken karton, blikjes, plastic flesjes, papier tot aan de kleinste details. 

Enkele kinderen gingen zo ver dat ze ook honden drollen wilden opruimen, maar dat vonden veel begeleiders toch wat te mal. Het is bovendien de taak van de bezitter van een hond deze poep op te ruimen. Uit ervaring, soms hebben we een hond te logeren die ook uitgelaten moet worden, weet ik dat er nogal wat mensen zijn die dat nalaten. 

02-04-2019 Neiprate oer Aldegea en Blauhûs en de lêste partij. Op twa nei wie elk fan de Strikers oanwêzich. Jeugdlid Hessel liet ferstek gean en Bauke Dykstra siet thús ticht tsjin de kachel oan, om’t er him beklomje litten hie. Foar de oanwêzigen betsjutte it de lêste partij fan it seisoen. Foardat de houtsjes ferskood waarden, stie men fansels noch efkes stil by de meunstersege op Aldegea in wike lyn en by de finale fan de Fryslân Kup yn Blauhûs, wêr’t tagelyk in toernoai Frysk ferspile waard.

28-03-2019 "Een 1 aprilgrap is een traditie waarbij mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden. Is leuk, ondeugend en vooral onschuldig..."  Understeande 1 aprilgrap "Hulpen gevraagd" waard betocht troch ien fan ús redaksjeleden. It waard bepraten mei de filiaalieder dy't it in moaie grap fûn en deroan meiwurkje woe. Lykwols is der yn Snits op it haadkantoar immen dy't dizze humor net wurdearje kin en ús grap ta in ein brocht troch der op te reagearjen sa't jimme op facebook yn de reaksjes lêze kinne.

27-03-2019 De verbouwing is een feit en intussen in volle gang, Poiesz Scharnegoutum onderweg naar een moderne 2.0 winkel. Maandag gaat de helft van alle voorraad uit de schappen en weer in dozen. Veel drukte, daarom zijn wij dringend opzoek naar medewerker(s) en hulpen.

Wie komt ons eenmalig helpen???? In het kader van 2.0 voor iedere helper een doos met 20 artikelen als tegenprestatie. 

24-03-2019 # @Ik zie ik zie wat jij niet ziet…
De Oranjevereniging is er weer aan toe. Ook het bordje bij de Langaerderdyk zakt nu na twee jaar langzaam naar beneden en mag een nieuwe bestemming krijgen.
"De mooiste versierde straat van het dorp!!!"
Welke straat gaat dat worden wanneer dit jaar? Dit jaar staan de straten in het teken van het thema “Landen”. Wat zal dat straks voor moois brengen?

23-03-2019  De oude locatie van de grasdrogerij aan de Leeuwarderweg in Loënga gaat Tolhûsdyk heten. Op deze plek aan de Zwette worden straks nog vijf nieuwe woningen gebouwd. De nieuwe straat die hierdoor ontstaat in het uitbreidingsplan Harinxmaland draagt vanaf nu de naam van Tolhûsdyk. De gemeentelijke naamgevingscommissie heeft het college deze naam geadviseerd. De naam herinnert aan het voormalige Tolhuis op deze plek. Het Tolhuis werd in 1661 gebouwd in opdracht van de gemeente Sneek. De trekschuiten moesten hier vroeger hun tol betalen. In de eerst volgende Doarpsomropper meer hierover.  

22-03-2019 Fietstraining:  Heb je zin om te (race)fietsen, wil je werken aan je conditie en sneller worden..?  In Scharnegoutum is een racefietsgroep, wekelijks wordt er op de dinsdagavond getraind. Deze fietsgroep bestaat uit ongeveer 12  actieve racefietsers  uit Scharnegoutum (of directe omgeving) en we  staan voor samen fietsen en toeren.  In de volksmond zijn we nooit opgericht maar bestaan toch al heel wat jaartjes... Vanaf 2 april iedere dinsdagavond vanaf 18:45... 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_11ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-52.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 710 gasten en geen leden online