Blog
08-zorgboerderij.jpg

Scharnegoutum 11-12-2015: Onderzoek naar bijzondere interieurs in Scharnegoutum, Loënga, Goënga, en omgeving. Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs of onderdelen daarvan in panden in de gemeente Súdwest-Fryslân. Inmiddels is driekwart van dit onderzoek (inclusief Bolsward, Sneek, Workum, Makkum en Hindeloopen) succesvol afgerond. In december en januari 2016 vervolgen wij het onderzoek in uw regio. Het initiatief daartoe wordt genomen door de in 2013 opgerichte Stichting Interieurs in Fryslân.

Doel is onder meer het verkrijgen van kennis over historische interieurs die in Fryslân bewaard zijn gebleven. Wij laten de bewoners zien hoe uniek het is dat er nog interieuronderdelen bewaard zijn gebleven in hun huis. Op dit moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Door smaak verschillen, maar vaak ook door onwetendheid verdwijnt definitief een deel van het Friese woonerfgoed. Middels een inventarisatie proberen wij een totaal beeld van de Friese wooncultuur te krijgen. Door ons onderzoek proberen wij bewoners zo enthousiast te krijgen, dat zij zelf dit stuk van de geschiedenis van hun huis, gaan beschermen. Zij worden telefonisch benaderd voor een afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse. Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, vloeren, tegels, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad en dergelijke vallen hier dus niet onder. De periode die wij onderzoeken loopt ongeveer vanaf de 17e eeuw tot rond 1970 (Wederopbouw periode). Wij onderzoeken zowel ‘voorname’ panden als normale woonhuizen en boerderijen en eenvoudige (arbeiders-)huisjes. 

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief, opgezet door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bij het project betrokken.
Mocht u ons willen helpen bij het onderzoek, door panden aan te dragen, waarin zich interessante onderdelen bevinden, dan kunt u ook alvast contact met ons opnemen via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-06.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 351 gasten en geen leden online